Neviditelný pes

MIGRACE: Je to válka

27.6.2016

Podle mnoha vojenských odborníků je naše civilizace a celý náš demokratický svět už nějakou dobu ve válce, která nebyla nikdy oficiálně vyhlášena. Každý den trvání tohoto konfliktu jsme pod tlakem propagandy a desinformace, která slouží k oslabení našeho odhodlání bránit se. Prozatím je tato válka vedena na dvou hlavních frontách. Tu „horkou“ představuje terorismus. Zde už naše ztráty dosahují desítek, možná i stovek profesionálních vojáků a civilní oběti jdou do tisíců. Druhá, méně viditelná, ale o to zákeřnější forma války, je ukryta v našem informačním prostoru. Otázka možných ztrát na této frontě je nepředstavitelná. Tentokrát by šlo o celé národy.

Především si musíme konečně uvědomit, že jsme napadeni. Informace, které filtrují naši nepřátelé, nám tuto skutečnost všemi dostupnými prostředky zamlžují a zatajují. Sice jsme ještě sami teroristický útok nezažili, ale odborníci tvrdí, že to může být jen otázkou času. K informacím, a to jak v médiích tzv. hlavního proudu, tak na internetové síti, bychom proto měli přistupovat velmi obezřetně. Měli bychom se naučit rozpoznávat informace pravdivé od těch záměrně zavádějících, naučit se rozpoznávat počínající i pokročilou autocenzuru páchanou ve jménu tzv. politické korektnosti, proslulého vynálezu evropských marxistů. Při hodnocení zpráv bychom měli důsledně uplatňovat „zlaté pravidlo“ rozpoznávání jejich účelu a pokaždé se znovu a znovu ptát: Komu nebo čemu tato zpráva slouží? Jen tímto postupem a zároveň důsledným ověřováním zdrojů se dopracujeme k pravé podstatě věci.

Vezměme nedávný příklad. Viděl jsem několik působivých internetových sdělení založených na demografických prognózách vývoje lidstva. Vyhodnotil jsem si je jako zrádná a v zásadě nepřátelská. Ačkoli se autoři tváří, že jsou na vaší straně a varují, ve skutečnosti vás chtějí zastrašit a vyvolat dojem, že budoucí likvidace tzv. bílé rasy je nevyhnutelná. Podobná rafinovaná videa nás mají zbavit odhodlání bránit se, zbavit schopnosti aktivně odporovat nájezdu vetřelců.

Komu je co do toho, jak rychle se množíme? Kde je psáno, jaká porodnost je nezbytná pro zachování naší kultury? Mnozí mohou namítnout, že jde přece o vědecké rozbory renomovaných vědeckých pracovišť.

Tak za prvé. Ekonomická poučka, že hospodářského růstu lze dosáhnout jedině růstem počtu pracovních sil, platila snad v minulých dvou stoletích, dnes však pozbývá na významu. Dramaticky strmý vzestup automatizace a robotizace většiny naší průmyslové výroby potřebu nových pracovních sil více méně eliminuje. Spíše je potřeba stávající pracovní sílu kvalitně vzdělávat. Zbývají tedy zemědělství, řemesla a služby, ale i v těchto odvětvích pozorujeme podobný trend, i když o něco méně viditelný. Celé je to dáno tím, že vývoj lidstva se konečně dostal do strmě stoupající části křivky exponenciální funkce, která jeho celkový vývoj, stejně jako většinu mnoha jiných vývojových jevů v přírodě, obecně charakterizuje. Někdy je dobré připomenout si možná trochu staré, ale zato empiricky ověřené práce z oboru evolučních teorií.

Za druhé. Poučka o zachování kultury národa při určité míře porodnosti sice může platit v dlouhých časových úsecích, ale krátkodobě, v řádu desítek let (jak je nám to vnucováno) může platit jen v případě nájezdu jiné, většinou nepřátelské kultury, jejíž nositelé se množí rychleji. A to je právě náš případ muslimské invaze do Evropy prostřednictvím imigrace. S naší mírou populace bychom na této planetě mohli přetrvávat ještě dlouhé stovky let a třeba vymyslet i lepší způsoby rozmnožování, ovšem muselo by se to dít v relativním míru. Jenže dnes jsme přímo napadeni a nemáme na vybranou. Ať už to nazveme krizí nebo válkou, naše situace vyvolává řadu otázek, z nichž na mnohé neumíme odpovědět. Abychom dobře pochopili, co se doopravdy děje, položme si opět jen tu nejzákladnější. Kdo si po dlouhá léta usilovně přeje zánik tradiční evropské civilizace, kultury a smíchání dosavadních národů pod hlavičkou „proletářského internacionalismu“? Úzce s tím souvisí podotázka: Kdo chtěl kdysi za každou cenu stvořit svou novou „spravedlivější společnost“ včetně tzv.„nového člověka“? A teď si namáhejte mozkové závity.

Za třetí. Vraťme se k „vědeckým“ nálezům demografů. Každý vědec potřebuje být ze své práce živ a je zde velké nebezpečí, že se kvůli tomuto imperativu dá i vědec bez velkých problémů v mnoha případech koupit. A totéž platí i pro celá vědecká pracoviště. Zejména když platíte petrodolary.

Můj závěr zní, že jde o úskočný a dobře promyšlený plán nájezdníků, snažících se zneužít veškerých slabin našeho demokratického zřízení. Plán, který navíc na svou stranu nějakým způsobem získal i nikým nevolenou tzv. elitu celého unijního vedení. Nevyjasněnou otázkou zůstává ruský podíl v nastalé krizi, i když je obecně zřejmé, že oslabená či chaosem zmítaná Evropa by jejich znovu oprášené doktríně o „noze ruského vojáka“ vyhovovala nejlépe.

Dějiny nás učí, že staří Římané, kteří rozhodně neměli své reprodukční procento pod hranicí 2,0 %, nakonec barbarským kmenům kulturně podlehli. A důvod? Nechali se během nenápadně pomalého průběhu celého konfliktu dobrovolně zbavit vůle se bránit. My snad máme tuto chybu opakovat? Právě konec starověkého Říma by pro nás měl být varováním, nikoli výmysly - pravděpodobně zmanipulovaných - demografů.

Je nás zde stále ještě dost na to, abychom tento bezprecedentní nájezd cizí a pro nás nepřijatelné „kultury“ zastavili a vypořádali se i s tím, co bylo doposud napácháno. Pro začátek by stačilo okopírovat australský systém, který se stoprocentně osvědčil. Ostrovů kolem Evropy máme dost. Ovšem je třeba jednat okamžitě, nikoli žvanit o účelově zkonstruovaných tzv. evropských hodnotách, nedělat nic a skrytě riskovat občanskou válku, jak to po léta činí současné vedení EU. Pokud toto vedení nepřestane nelegální imigraci nejenom pasivně trpět, ale svými fatálními chybami její další a další vlny přímo vytvářet, bylo by vůči našim potomkům nejzodpovědnější z evropského sebevražedného seskupení co nejrychleji odejít, a to bez ohledu na jakkoli negativní hospodářské důsledky. Důsledky masového zaplavení Evropy nelegálními a nepřátelsky naladěnými imigranty by byly mnohonásobně horší.zpět na článek