28.9.2020 | Den české státnosti


MIGRACE: Je to i naše budoucnost?

19.2.2016

Stávající migrační invaze má na země, které se jí aktivně nebrání, fatální důsledky. Naší zemi se zatím díky bohu vyhnula. Moc si vážím aktivity naší vlády a premiéra Bohuslava Sobotky při ochraně hranic Maďarska a dalších zemí, přesto mě jeho občasná proimigrační vyjádření zneklidňují. Chápu, že to musí hrát „na obě strany“, přesto je mi mnohem milejší nepříjemná pravda sdělovaná panem prezidentem než uklidňování pana premiéra.

Pojďme si připomenout, co se děje v západní Evropě a co reálně brzy hrozí i nám.

Ztráta důvěry obyvatel ve vedoucí představitele státu a ve státní zřízení

Dnešní svět stojí na důvěře a jak známo, důvěra se dlouho a těžko získává, ale rychle a jednoduše ztrácí. Jsme svědky neschopnosti a slabosti evropských států, které ztratily schopnost kontroly svých hranic i svého území. Sledujeme upřednostňování zájmů ilegálních imigrantů před zájmy vlastních obyvatel. Vedoucí představitelé některých západoevropských států „žvaní“ a odmítají reálná a efektivní řešení problémů. Místo toho se servilně snaží uplatit Turecko, aby problém vyřešilo za nás. Větší nesmysl snad ani nejde vymyslet! Evropské armády válčí na Blízkém východě, použít je na obnovení kontroly nad vlastním územím a na ochranu vlastních hranic však politici odmítají. Zavíráním očí před problémy s expandujícími paralelními společnostmi se tyto problémy dále zvětšují.

Ztráta důvěry obyvatel ve vedoucí představitele státu a ve státní zřízení je proto logickým důsledkem stávající situace a může mít pro nás všechny důsledky, které nedokážeme vůbec domyslet.

Ztráta pocitu bezpečí a katastrofální zhoršení bezpečnostní situace

Když sleduji situaci v zemích, které onemocněly multikulturalismem, tak silně vnímám, že bezpečnostní situace je v těchto zemích proti situaci u nás násobně horší. Přitom si uvědomuji, že stejná situace může nastat brzy i u nás. Jestliže zákony dnes chrání více pachatele než oběť trestného činu a vymahatelnost práva je nízká a časově i finančně náročná, je katastrofa na dosah ruky. V evropských zemích přijímajících masivně migranty vidíme početné sexuální útoky na ženy, sexuální zneužívání dětí (ve Velké Británii se již zneužité děti počítají na desetitisíce a ročně přibývají tisíce dalších), růst drobné kriminality a naprostou bezmocnost policie, které bezzubé zákony a korektní politici znemožňují účinně zasáhnout. Jediná jistota, kterou dnes máme, je, že je v Evropské unii dost „neziskových“ organizací, které se v případě, že se budeme porušování našich zákonů bránit, ujmou ochrany ilegálních migrantů za naše peníze proti nám.

Akce vyvolává reakci, a tak s sebou výše zmíněná trestná činnost přináší i obrannou reakci domácího obyvatelstva, která se projevuje například útoky na ubytovací zařízení imigrantů a organizací občanských hlídek. Zatímco je však trestná činnost ilegálních imigrantů ve jménu politické korektnosti zamlčována a „zametána pod koberec“, tak obranná reakce domácího obyvatelstva je vydávána za neonacistické a xenofobní útoky a je mediálně dehonestována. Názor většiny českého národa k ilegálním imigrantům je odmítavý, reakce většiny médií a establishmentu je však stejná jako na Západě – jsme nazývání xenofoby a neonacisty.

Není možné opomenout ani riziko terorismu. Rok 2016 Evropě bezesporu přinese mnohá tragická překvapení. Překvapení pro politiky – ti se jistě budou tvářit překvapeně, nás obyčejné lidi jistě již žádný teroristický útok nepřekvapí. Otázkou je jen kdy a kde.

Pojďme si představit možnou budoucnost: Německo zavře své hranice. Ochrana Schengenského prostoru přitom stále nebude funkční. Během jednoho měsíce se u nás shromáždí 50 000 ilegálních imigrantů. Kapacity našich detenčních zařízení budou beznadějně naplněny. Jak zareaguje naše vláda a naše silové složky? Přijmou výjimečná opatření a vytvoří urychleně detenční tábory pro imigranty nebo rezignují na své povinnosti, jako to vidíme v Německu, a nechají migranty bloudit po naší zemi a beztrestně terorizovat vlastní obyvatelstvo? Připadá vám tato vize budoucnosti nepravděpodobná? Kéž byste měli pravdu!

Zhoršení zdravotní péče, šíření exotických nemocí

Ilegální imigranti si nárokují bezplatnou zdravotní péči, a zahlcují tak zdravotní kapacity. Agresivní napadání zdravotníků migranty ztěžuje a znepříjemňuje lékařskému personálu práci. Zamořenost migrantů nemocemi, které již u nás byly prakticky vymýceny, je již také známá. Léčení těchto nemocí přitom stojí spoustu peněz a jejich šíření mezi ostatní obyvatele je prakticky jisté. Toto vše s sebou přináší rozšíření chorob, zhoršení zdraví obyvatelstva a finanční zatížení zdravotnického systému. Když si uvědomíme obrovský počet znásilnění, která jsou páchána ilegálními migranty, tak žena, která je jen znásilněna a není při tom nakažena i virem HIV nebo jinou život ohrožující nemocí, může mluvit o obrovském štěstí. Toto je časovaná bomba a AIDS je přitom pouze špička ledovce.

Zhroucení sociálního státu.

V situaci, kdy většina imigrantů není ani ve střednědobém horizontu zaměstnatelná, dále poroste zatížení státního rozpočtu v důsledku vyplácení sociálních dávek. V Německu dnes výplata různých sociálních podpor tvoří 50,8 % z rozpočtu (viz), u nás je podíl 42 % z rozpočtu. V situaci, kdy hovoříme o tom, že náš důchodový systém je v dlouhodobém horizontu neudržitelný, kdy zadlužení naší země stále roste a masivně se šíří robotizace výrobních procesů, tedy ubývá práce, je další zatěžování systému zvyšováním sociálních výdajů ekonomická sebevražda. Zhroucení sociálního systému přitom nejvíce dopadne na fyzicky i ekonomicky nejslabší z nás –na důchodce, matky samoživitelky, invalidní důchodce...

Náš ekonomický růst je činěn na úkor dalšího zadlužování, žijeme na dluh. Skutečně jsme tak bohatí, že musíme naprosto cizím lidem pomáhat za cenu vlastního sebezničení? Naše bohatství je vykoupeno také každodenní prací, kterou od většiny ilegálních migrantů z Afriky a z Blízkého východu může očekávat pouze naivní blázen.

Urychlení islamizace Evropy.

Uvádí se, že stávající migrační invaze je tvořena z drtivé většiny (80 - 85 %) sunnitskými muslimy. Tito lidé utíkají před islámem a přinášejí k nám islám... Dochází tedy k silnému posilování tohoto náboženství v celé Evropě, čemuž napomáhá i dhimmikracie evropských vlád a sebevražedná tolerance Evropanů k islámu. Když si uvědomím, jací jsou naši politici zastánci islámu dnes, kdy je u nás muslimů málo, tak si kladu otázku: „Jak by se naši politici chovali, pokud by zde muslimů bylo tolik jako například v Německu?“

S příchodem muslimů z Afriky a Blízkého východu se šíří ruku v ruce džihád, vraždy ze cti, mnohoženství, sňatky s nezletilými dívkami a obřízka žen. Migranti se nechtějí integrovat, sdružují se se svými „bratry ve víře“, a rozšiřují tak ztracená území (No-Go zóny).

Vývoj v západní Evropě i v Rusku ukazuje, že islám může expandovat i během relativně krátké doby, řekněme během 25 let - viz například růst počtu mešit a vývoj v Německu a v Rusku. Uvádí se, že zhruba 80 % migrantů jsou muži. Ti budou vyžadovat ženy – bude růst tlak na povolení slučování rodin, což s sebou přinese další růst počtu muslimů v dané zemi. Dá se předpokládat se, že v tomto století muslimové získají demografickou většinu ve většině západoevropských zemí.

Pokud naše země nezabrání ilegální migraci na naše území nebo z jakéhokoliv důvodu, ať už dobrovolně nebo nedobrovolně, přistoupí na přerozdělování migrantů z jimi zaplavených zemí jižní, západní a severní Evropy, tak výše uvedené důsledky dopadnou velmi rychle i na nás. Přitom utíkat není kam...

My si o výše uvedených problémech zatím naštěstí jen čteme. Máme vlastně obrovské štěstí – máme totiž stále možnost volby! Naše budoucnost je stále v našich vlastních rukách, to je v rukách našich politiků. Stále se můžeme rozhodnout, jestli se vydáme cestou kulturní sebevraždy a likvidace svého národa nebo cestou obrození vlastní národní svébytnosti. Čas volby se nám však již krátí...
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.