28.11.2022 | Svátek má René


MIGRACE: Islámská invaze je organizovaná

3.2.2016

Průměrný občan, který má své každodenní starosti a o politiku se zajímá jen okrajově, musí být v posledních dnech zmaten. Nejprve president země národu potvrdí, že emigrace muslimů do Evropy zvenčí organizována je, a doloží také zdroje své informace. S několikadenním zpožděním pak slyšíme premiéra Sobotku, který nám tvrdí pravý opak a argumentuje jen stokrát omletou domněnkou zastánců emigrace, že se jedná pouze o nešťastné utečence před zuřícími místními boji. Podívejme se na to blíž a zapojme své selské mozky.

1. Určitá muslimská emigrace zde byla již před současnou tzv. krizí, ale těžko by ji tehdy někdo nazval invazí. Ke skutečné invazi došlo až v průběhu minulého roku, ačkoli domácí konflikty v zemích některých utečenců trvaly již řadu let. Nárůst byl skokový a nastal během krátkého období několika týdnů. Příliv utečenců se nezmenšuje a trvá dodnes, navzdory počasí a ročnímu období. Jako by někdo vydal muslimům pokyn: Půda je připravena, Evropa je rozložená, ve jménu Alláha začněte hned zítra.

2. Muslimové se zvednou nejen ze zemí, kde se bojuje a jejichž vysídlenci mají podle mezinárodních dohod na asylovou ochranu nárok (např. Sýrie a Irák), ale i z mnoha zemí, kde žádné boje nejsou a které jsou dokonce považovány za tzv. země bezpečné. Jmenujme namátkou Maroko, Alžír, Tunis, Pákistán, Afghánistán, Jordánsko, ale jsou zde také lidé z Bosny či Albánie, čili přímo z Evropy. Dokonce i na jižní polokouli vypukne ve stejné chvíli nebývale silná imigrační vlna směřující do Austrálie z Indonésie. Je to svědectví o organizovaném načasování uvnitř určitých muslimských komunit.

3. Většina uprchlíků přichází bez dokladů, takže lze jen velmi těžko zjistit zemi jejich původu. Vychází najevo, že většina syrských pasů, jimiž se vykazují, je falešná. Byly zajištěny nejméně dvě profesionálně vybavené tajné tiskárny těchto dokladů. Úzce s tím souvisí otázka, kdo tuto technologii a vůbec celý uprchlický nájezd financuje.

4. V první letní a podzimní vlně emigrantů převažují svobodní mladí muži, děti a ženy jsou v menšině a ukazuje se, že je to pouhá zástěrka, která má vzbudit soucit. Případ utopeného dítěte na pláži je odhalen jako propagandistický podvod. Muži ve věku 16 až 35 let jsou dobře živení, dobře oblečení a většinou vybavení drahými mobily. Dostali podrobné mapy tras, návody, jak se kde cestou chovat, kde registraci odmítnout a kterým zemím se raději vyhnout. Opět známka vysoce profesionální organizovanosti.

5. Pokud byli přistěhovalci k nějaké registraci donuceni, prohlašují za své cílové země především Německo, Švédsko, Holandsko a pak až ostatní Skandinávii. Německé úřady postupně zjišťují, že přibližně 60 % emigrantů z dosavadního více než jednoho milionu příchozích nemá nárok na statut asylanta. Velmi omylně označují tyto emigranty za ekonomické uprchlíky. Je však známo, že výše sociální podpory je v několika jiných zemích ještě vyšší než v Německu a že důvod, proč většina směřuje právě sem, je naprosto jiný. Jediné Německo má zákony umožňující okamžité vytvoření ucelených muslimských komunit uvnitř jednotlivých obcí a velmi štědré a okamžité financování těchto komunit z rozpočtů jednotlivých spolkových zemí. Představuje to významnou částku, která je pak přerozdělována jejich tzv. duchovními vůdci, kteří tak upevňují kontrolu nad svými ovečkami. Zde už jsme dospěli k promyšlené organizační, mohu-li to tak říci, nadstavbě. Dotýkáme se zde tzv. politického fungování islámu, na rozdíl od jeho hlasitě deklarované funkce pouhého náboženství. Samo toto téma si však zasluhuje jiný obsáhlý článek, proto se raději vrátím zpět k příznakům vysoké organizovanosti.

6. Další palčivá otázka – pašování uprchlíků. Nelze věřit pohádce, že prodej majetku (mimochodem komu, když všichni opouštějí zemi) stačí na financování cesty přes moře a dál na převoz automobily, což stojí údajně 10 000 dolarů za hlavu. I zde je třeba zodpovědět otázku, kdo to všechno organizuje a kdo to všechno platí.

7. Mnozí z těchto „uprchlíků“ byli naháněni do člunů násilím pod hlavněmi samopalů. Existuje jejich svědectví.

8. President Zeman přirovnal přijímání jakýchkoli vynucených kvót islámských emigrantů ke vtahování trojského koně za hradby města. K tomu mohu jenom dodat maličkost. Šéf německé protišpionážní služby Hans Gerorg Maasen zhruba před dvěma měsíci řekl rakouské zpravodajské agentuře APA, že mají zjištěno, že většina těch dobře vyhlížejících mladých svobodných emigrantů jsou vycvičení vojáci s minulostí bojového nasazení a že jen jeho služba jich registruje přes 7 900 (slovy sedm tisíc devět set). Vědí, že sem byli posláni se specifickými rozkazy začít vlnu násilného džihádu. Dnes bude toto číslo nepochybně ještě vyšší.

9. Vyšlo najevo, že tato skrytá armáda džihádistů mezi sebou používá několik druhů zašifrované mobilní komunikace. Přijímají rozkazy, rozmisťují se, svolávají se k akcím. V posledních dnech přešli na svými vlastními odborníky nově vyvinutou aplikaci Alrawi. Proto německá detenční zařízení hlásí, že se jim „ztrácejí“ stovky registrovaných emigrantů a nikdo neví, kde jsou. Ještě si někdo myslíte, že tohle všechno se děje jen tak, samo od sebe?

10. Díváme-li se z tohoto úhlu na silvestrovské události v Kolíně nad Rýnem a dalších dvanácti německých městech, je zřejmé, že šlo o koordinovanou, zřejmě testovací akci a jen naivní hlupák si může myslet, že v chudácích emigrantech náhle propukl „samčí pud“.

I když by se dalo příznaků nebo důkazů o organizovanosti islámské invaze do Evropy nalézt mnohem více, doufám, že alespoň tato do očí bijící fakta pomohou odhalit nezodpovědnou a nečistou hru, kterou s námi někteří politici, ale nejenom politici, hrají.