Neviditelný pes

MIGRACE: Islám? Śaría? Jak vám bude chutnat?

1.8.2016

Vím, že nikdo nečte rád na internetu dlouhé elaboráty. Zkusím tedy informaci poskytnout ve zhuštěné podobě.

Korán představuje nepatrnou část náboženské doktriny – pouze 14 % z celkového počtu slov. Texty věnující se sunně (súry a hadísy) tvoří 86 % z celkové psané doktríny islámu. Islám tvoří ze 14 % slova Alláha a z 86 % slova Mohameda.

Šaría není ničím jiným než zhuštěním a rozšířením koránu a sunny. Proto je nemožné pochopit šaríu bez znalosti toho, co se píše v koránu, hadísech, sunách a súrách. Ale to je pro neodborníky prakticky nemožné. A právě tento fakt umožňuje islámským „učencům“ skrývat skutečnou tvář islámu před nevěřícími psy.

Možná nevíte, co to vlastně jsou „súry a hadísy“. Jsou to vlastně jakási neověřená „svědectví“ o tom, jak Mohamed žil, co činil a co říkal.

„Alláh je Alláh a Mohamed je jeho prorok.“

86 % toho, co tvoří základ Islámu, o kterém se nesmí pochybovat, jsou tedy vzpomínky na to, co údajně Mohamed činil, tak jak si to ústně předávali různí vyznavači islámu. A právě tyto údajné „pravdy“ tvoří tu nebezpečnou, agresivní, nesnášenlivou část jejich víry. Teprve tady se dočteme, jak je správné uřezávat hlavy nevěřícím. O tom samotný korán neříká téměř nic... Ovšem z hadísů se dozvíme, jak Mohamed po vyhnání z Mekky do Medíny nadřídil podřezat 800 Židů a jejich popravě s potěšením přihlížel spolu se svou dvanáctiletou (!) manželkou. Tedy, když tak činil Mohamed, proč bychom tak neměli činit my, členové „Islámského státu“ v roce 2016?

A teď k faktům.

Mohamed, plným jménem Muhammad ibn Abdilláh ibn Abdilmuttalib se narodil (snad) 22. dubna 570 v Mekkce, zemřel ve věku 62 let v Medině, 8. června roku 632.

A všimněme si... První velkou sbírku toho, co údajně Mohamed činil, shromáždil nejslavnější sběratel hadísů Sahíh al-Buchárí, perský muslimský učenec Muhammadem ibn Ismaílem al-Buchárím (810–870). (Sunnité považují tuto sbírku za nejdůvěryhodnější – sahíh - sbírku islámských tradic. Arabské slovo „sahíh“ znamená v překladu autentické nebo bezchybné.)

... ovšem tedy až 200 let po Mohamedově smrti! Svědectví tedy jistě nezpochybnitelné. ( I my si přece jasně pamatujeme, co říkali Habsburkové v roce 1816, že ano.)

Je třeba uvědomit si základní premisu:

Křesťanství vzniklo v roce 0001 našeho kalendáře a prošlo různými fázemi, včetně „středověku“, křížových výprav do Palestiny, upalování čarodějnic a podobně. To byl tedy středověk. Křesťanství se ale poučilo a za jediný zdroj své víry akceptovalo Starý a Nový zákon. Ty platí do dnes. Co je správné a dobré, určuje dnes Vatikán a papež. Křesťanství se tedy postupně vyvíjí a humanizuje. Mění se přístup k celibátu, potratům, homosexualitě... Ne tak Islám. O jeho pravdách se pochybovat nesmí, jsou neměnné a jakákoliv pochybnost se trestá smrtí. Islám vznikl sedm století po křesťanství v pouštních emirátech a je tedy dnes fakticky v našem středověku. Můžeme se tedy něčemu divit? Současný islám je souhrnem jakýchsi svědectví, která si každý vykládá podle svého. Neexistuje jediná, nezpochybnitelná autorita islámu. Jen různí imámové, kteří si vykládají hadísy podle svého. Neexistuje jednotná víra. Sunnité se vraždí s šíity, protože jedni věří tomu a druzí onomu. Jedni chválí Alláha zleva a druzí zprava. Je to jiný svět, který euro-americká civilizace může těžko pochopit.

A jak vypadá současná Evropa ?

– v naší TV to bohužel neuvidíme...

V určitých denních dobách se doprava v londýnských ulicích zastaví, protože muslimové zaberou ulice k provádění modliteb. Politický akt založený na právu šaría.
V Evropě existují celé oblasti, kam nemuslimové v podstatě nemají přístup, včetně policie. Jedná se o uzavřené islámské enklávy, kde žijí jen muslimové.
Jediné právo platící pro muslimy je založeno na právu šaría.
Anglikánský biskup v Anglii vyzývá, aby pro muslimy platilo islámské právo.
Biskup dodržuje právo šaría.
Ve školách se mohou používat jen texty neodporující islámu – toto je založeno na právu šaría.
Křesťané mají zakázáno promlouvat k muslimům o křesťanství, nesmí jim ani dávat literaturu. Jedná se o politický důsledek založený na právu šaría, který je uplatňován britskými soudy.
Znásilnění spáchaná muslimy jsou v některých částech Švédska tak častá, žešvédská vláda zakázala policii při vyšetřování shromažďovat jakékoli údaje, které by poukazovaly na islám. Znásilnění je součástí islámské doktríny uplatňované vůči nemuslimským ženám.
Hromadné muslimské demonstrace v Londýně požadují zrušení britského práva a nastolení práva šaría pro všechny lidi bez ohledu na jejich náboženství. Toto politické jednání je založené na právu šaría.
V některých anglických nemocnicích mohou během ramadánu (islámský náboženský svátek) nemuslimové jíst pouze na místech, kde je nevidí muslimové. Podřízení nemuslimů zájmům islámu je založeno na právu šaría.
V britských nemocnicích jsou muslimské ženy léčeny pouze způsoby, které dovoluje právo šaría.

Můžeme se tedy divit, že už se Britové necítí ve své vlastní zemi doma?

A šaría v dnešní Americe?

Zde jsou události, které jsou nebo byly způsobeny právem šaría:

11. září 2001 džihádisté zaútočili na Světové obchodní centrum v New Yorku a zničili je. Tento bezcitný čin byl ve shodě s doktrínou džihádu, která je součástí práva šaría. Útok představoval politické jednání, které bylo motivováno náboženským příkazem k vedení neomezeného džihádu.(Války proti nevěřícím)
V Americe musí být učebnice schváleny islámskou radou. To je v souladu s právem šaría.
Po zaměstnavatelích a školách v Americe se požaduje, aby poskytli čas a prostor k provádění islámské modlitby. Tyto požadavky jsou založeny na právu šaría.
Americký bankovní systém se v oblasti finančního práva začíná podřizovat právu šaría, bez znalosti toho, co znamená šaría celkově.
Po univerzitách se požaduje, aby muslimským ženám poskytovaly oddělené plavecké bazény i další sportovní zařízení.
Nemocnice jsou žalovány za to, že neprovádějí léčbu, která je v souladu s právem šaría.
Žádný vysokoškolský předmět nezkoumá historii a doktrínu islámu kriticky. Dle šaríe nesmí být islám nijak kritizován.
Muslimské nadace poskytují finanční prostředky džihádistům (islámským teroristům) v souladu s právem šaría.
Na letištích se pro muslimy instalují umyvadla na nohy, což je placeno z amerických daní. To je v souladu s právem šaría.
Americké věznice jsou hlavním místem, kde islám získává nové stoupence.
Pracoviště se stávají islámskými modlitebnami tím, že poskytují zvláštní místnosti a přestávky k modlitbě. To je v souladu s právem šaría.
Islámští uprchlíci si za lepším životem a zdravotní péčí přivážejí do Ameriky všechny své ženy. Americké úřady s tím nic nedělají, ani když jsou jim poskytnuty důkazy. Polygamie je ryzí šaría.
Válčíme v Iráku a Afghánistánu, abychom zavedli ústavy, jejichž prvním článkem bude nadvláda práva šaría.

(Poznámka: Islám ale poskytuje, mimo jiné, i možnost „odpuštění“. To říká, že pokud se věřící muslim ocitne v prostředí, ve kterém nemůže uskutečnit v přikázeném čase motlitbu. může ji odložit na později. A dokonce pokud by si nemohl opatřit předpisovou stravu, MŮŽE JÍST TŘEBA I VEPŘOVÉ!)

Kritizovat umí kde kdo, ale existuje snad nějaké řešení?

Evropská unie je zatím evidentně bezradná. Myslím si ale, že řešení není vůbec těžké. Není to ale ovšem řešení „liberální“, ani politicky „korektní“. Nevymyslel jsem je já (abych se nechlubil cizím peřím). ale jeden z mých četných zahraničních přátel z Holandska:

V současnosti je „balkánská cesta“ uzavřena a migranti z Afriky se do Evropy hrnou z Libye na Sicílii. Což tak za peníze EU zřídit na vyprahlé Sicílii velký internační tábor obehnaný třemi ploty z ostnatého drátu a tam umístit všechny ilegální příchozí? Těch pár, kteří by se prokázali platnými dokumenty a přijatelnými informacemi o útlaku a diskriminaci, pustit dál k jejich kamarádce Merklové, a tomu zbytku poskytnout nezbytné minimum potravy a tekutin, tedy samozřejmě žádný komfort – do té doby, než se sami rozhodnou vrátit tam, odkud přišli. Jistě, mezi migranty jsou jak váleční uprchlíci, tak i ekonomičtí migranti, ale i (budoucí i současní) teroristé. Kolik je kterých? Kdo ví. Statistiky neexistují. Nepodceňujte prosím migranty. Nejsou hloupí. Jakmile zjistí, že tudy cesta nevede a Evropa je rozhodnutá učinit i drakonická opatření, rychle předají svými drahými telefony nedobrou informaci příbuzným a známým. A my se budeme divit, jak rychle „imigrační vlna“ ustane! Možná se vám to jeví jako řešení příliš drastické. No, jak myslíte... Jedno ale mohu garantovat. Tohle řešení by určitě vyšlo EU levněji než současné nesmyslné projekty.

Ale jsou zde i jiné problémy...

V současné Evropě zuří nesmyslná informační válka mezi putinovským Ruskem a euroamerickým společenstvím. Studená válka neskončila. Novým ruským Carem se stal Vladimír (Ilijič Rasputin) Putin, bývalý důstojník KGB, tedy ruské StB. V pořádku. Na ruský národ asi nic jiného neplatí. Rusové, podobně jako Němci, jistě potřebuji silného diktátora, který jim řekne, co mají dělat – a oni se rádi podřídí. (To my, národ Švejků a rebelů, skousneme těžko.)

Pochopme prosím: Současné Rusko vynakládá, i u nás, enormní prostředky na informační válku. Snaha je jasná. Rozdělit Česko a Evropu a USA. Tedy navrátit nás zpět do sféry ruského vlivu. Zkusme přemýšlet o tom, co se často z internetu dozvídáme. Není to náhodou prefabrikovaná, tendenční informace připravená z Kremlu? (Šířená dále, jak říkali komunisté, „ztroskotanci a zaprodanci“?) Já takových dobře zaplacených „zpráv a komentářů“ nacházím každý týden několik. Přemýšlejte o tom... Nebo snad máme tak krátkou paměť? Už jsme zapomněli, jak v nás komunistický režim živil představu „západního nepřítele? Soudruh Putin, odchovanec komunistického režimu, dnes dělá to samé. Dobře ví, že aby udržel národ pohromadě, pod svým vedením, musí oživit představu „nepřátelské Ameriky“.

A pozor... ne snad, že by USA nedělaly tragické chyby!

Amerika, žije v mylném přesvědčení, že to, co je dobré pro jejich civilizaci, je nutně ideální pro celý zbytek světa. USA chybovaly v Vietnamu, udělaly tragické chyby v Iráku, v Libyi a v současnosti v Sýrii. Část lidí si myslí, že tak činí úmyslně v touze zmocnit se místní ropy. Nabídnu ale jiné vysvětlení. Američané jsou jako malé děti. Chtějí exportovat západní demokracii do zemí, které ani netuší, co demokracie je a vůbec o ní nestojí. USA se nepoučily z neúspěchu SSSR v Afghánistánu. Divocí Afghánci totiž o západní demokracii nestojí. Žijí ve středověku a nápady Američanů nechápou. Oni to sice Američané myslí dobře, ale jsou úplně vedle. Je to jejich velmocenská nadutost. Nesnaží se realitu pochopit, ale touží ji změnit. Proč se, probůh, pletou do věcí světa, kterému vůbec nerozumí? Nebylo by chytřejší nechat Araby, ať si vyřídí své věci sami? Ať se třeba povraždí mezi sebou. Eto jejich dělo.... Jistě, Saddám Husajn i Kaddáfí byli krvaví diktátoři, ale byli schopni, protože znali své poddané, udržet v zemi pořádek. Ono to asi jinak nejde... Mají na svědomí spoustu nevinných obětí, ale kolik obětí mají na svědomí všechna ta „arabská jara“? Američané dělají strašnou chybu. Snaží se řídit běh světa. Že by snad tolik potřebovali arabskou naftu? Nesmysl. Stačí změnit politiku – a ještě ušetří. Mohou přece koupit naftu v Jižní Americe, ve Venezuele nebo si ji vytěžit sami na Aljašce a nebo v Mexickém zálivu! Chcete nám, milí Arabové, svoji naftu prodat ? OK, my ji koupíme a ještě vám poskytneme naše technologie. Berte, anebo nechte ležet... (Chápu, že za tyto názory sklidím zuřivou vlnu kritiky, ale co.)

Na závěr:

Nejsem vůbec příznivcem nepodložených fám, katastrofických vizí, nevím, jestli je vlna imigrantů někým organizována a nebo ne. Vím, že internet je zaplaven vlnou „hoaxů“, které je někdy těžké odhalit. Jenom se snažím používat vlastní mozek a nenechat se manipulovat médii. Jsou zde ale fakta, která nelze zpochybnit. Uvažujte o nich, prosím, stejně jako já. Máte přece vlastní rozum...

A určitě se podívejte na tento záznam, abyste věděli, jak to vypadá v současném Calais, ta paní určitě není nastrčenou figurkou.

Autor článku pracoval v devadesátých letech jako parlamentní zpravodaj Radiožurnálu a vnitropolitický komentátor deníků Telegraf a Český deník. Rovněž jako mediální poradce federálních ministrů hospodářství a zahraničního obchodu.zpět na článek