8.12.2023 | Svátek má Květoslava


KOMENTÁŘ: Karel Hvížďala pro Radiožurnál

1.8.2009

Co vás, pane Hvížďalo, zaujalo tento týden v médiích?

Evropské televize: zatímco znovuzvolení staronového ředitele Jiřího Janečka v České televizi situaci – zdá se – uklidnilo, do velkých problémů se dostala CME, do jejíž skupiny patří i Nova: Zisk propadl této firmě v meziročním srovnání podle několika analytiků o 60 až 70 procent a zdá se, že koncem roku bude ve ztrátě. Podle generálního ředitele CME, Rumuna Adriana Sarbu, nejhorší by mělo být letošní třetí čtvrtletí a pak by se společnost měla odrazit ode dna. Do podobné situace se dostaly v Evropě i jiné televize, což například ve Velké Británii vyvolalo válku mezi veřejnoprávní BBC, privátními vysílači a bulvárem.

O co v té Anglii jde, ta válka tam přece trvá již dlouho, můžete ji trochu zrekapitulovat našim posluchačům?

Máte pravdu, že válka trvá dlouho a na BBC se útočilo již za paní baronky Thatcherové, která chtěla tuto stanici privatizovat hlavně proto, že ji stále kritizovala. Nyní za těmi útoky stojí hlavně Rupert Murdoch a jeho mediální impérium, které soustavně tuto stanici sleduje, vyčítá jí různé chyby a naposled se zjistilo, že nechal dokonce odposlouchávat desítky jejích zaměstnanců. To mu však nebrání v tom, aby jeho listy a stanice navrhovaly, že by se BBC měla rozdělit na řadu menších a část těchto stanic prodat. Naposledy dokonce navrhovala jeho média, že by se BBC měla s privátními stanicemi, které jsou v krizi, podělit o výtěžek z poplatků. BBC to striktně odmítla. Labouristé se v předvolební době toho nápadu chytili a tvrdí, že by se doopravdy některé stanice BBC měly prodat a poplatky že by měla spravovat nezávislá komise, která by je spravedlivě rozdělovala mezi všechny vysílače. Podle průzkumů je ale 85 procent Britů s touto stanicí spokojeno a analytici tvrdí, že dokumenty BBC, seriály a hlavně zprávy BBC jsou nepřekonatelně nejlepší v Evropě. BBC prostě patří k Velké Británii jako sýry k Holandsku a CSU k Bavorsku, napsaly noviny.

Co způsobilo tak velkou prestiž této stanice?

Odborníci soudí, že tak velkou prestiž má BBC od doby druhé světové války, kdy pomocí této stanice vyzýval Winston Churchill Brity, aby vydrželi německé nálety a pravidelně je pravdivě informoval o událostech doma i na frontě. Později si zase tato stanice získala pověst naprosto nestranného komentátora světových událostí, protože tyto analýzy byly vždy psané tak, aby se mohly vysílat v obou znesvářených stranách. A dnes má BBC nejrychlejší newsroom v Evropě. Když přijde do tohoto sálu v západním Londýně nějaká nová zpráva, příslušný odborník vstane ze židle, nemusí chodit nikam do studia, postaví se do prostřed sálu, kde je malý pultík s logem BBC a okamžitě zprávu komentuje v přímém vysílání, které přebírají všechny televizní, rozhlasové i internetové stanice BBC. Šéf zpravodajství Tim Weber říká: Už dávno neprodukujeme pravidelné zpravodajské relace, ale pouze zprávy, které se odehrávají TEĎ.

A hrozí doopravdy této stanici nebezpečí, že by byla zprivatizována a komercionalizována? Nebo jde jen o předvolební hrátky?

Tak v prvé řadě je třeba říci, že rozhodně nejde o nějaký akutní problém: Ze zákona má tato stanice zaručeno, že zůstane v tomto stavu do roku 2016 a pak bude muset žádat znovu o vysílací smlouvu. Je třeba ještě dodat, že BBC žije pouze z koncesionářských poplatků a nemá vůbec žádnou reklamu, přilepšuje si jen drobnými aktivitami jako třeba vydáváním průvodců Lonely Planet. Její celkový příjem v eurech činil v minulém roce 4,96 miliard, má 22 874 tisíc zaměstnanců a dívá se na ni skoro 30 procent Britů. Skoro stejně zaměstnanců a podobnou sledovanost má v Německu i ARD, která má k dispozici skoro o dvě miliardy eur větší příjem, protože vysílá reklamu. Že by BBC tedy zmizela, si nikdo zatím představit neumí, v Německu veřejnoprávní média zrušit vůbec nijak snadno nelze, protože nemusí o žádná prodloužení licence žádat. Že by ale v budoucnu mohlo dojít ve Velké Británii k nějakým strukturálním změnám, je vskutku možné. Zatím ale veřejnoprávní média nemohou být zrušena hlavně proto, že v těchto zemích a vůbec v celé staré Evropě mezi elitami vládne pevné přesvědčení, že veřejnoprávní média tvoří nejdůležitější tmel společnosti. Nová média jako internet naopak společnost atomizují a anonymizují.

Autor je novinář a spisovatel