Neviditelný pes

KLEOPATRA: Rozruch po 2050 letech

17.10.2020

Ta zpráva už dorazila do české kotliny. Společnost Paramount natočí novou Kleopatru. Režírovat ji bude Patty Jenkinsová, jejíž jméno najdeme v titulcích za „directed by“ ve filmu Wonder Woman.

V něm hrála hlavní roli izraelská superhvězda Gal Gadotová. Budoucí Kleopatra v chystaném filmu. Sotva to vyšlo ve známost, došlo na sociálních sítích k erupci nenávisti. Zatímco pro Gal je to pocta nejvyšší, pro část publika – arabského publika – je ta informace důvodem k útokům, hraničícím až s antisemitismem.

Mimořádně hloupě se předvedla Sameera Khanová, někdejší Miss New Jersey a novinářka, která spolupracovala s ruskou televizí RT. Na svém Twitteru uvedla:

khan

Volný překlad:

Který hollywoodský pitomec si myslí, že bylo dobré obsadit izraelskou herečku jako Kleopatru (neslanou nemastnou) místo tak ohromující arabské herečky, jakou je Nadine Njeimová? Že ti není hanba, Gadotová. Tvoje země krade arabskou zemi a ty kradeš jejich filmové role... Kroutím nad tím hlavou.

V podobném duchu se nesou i další kritiky na sociálních sítích. Jak může Židovka (jindy je použit termín sionistka) hrát egyptskou královnu? Jiným vadí, že je příliš bílá. Proč nevybrali arabskou herečku nebo dokonce černošku? Nebo někoho se severoafrickou krví, jako je třeba Sofia Boutellaová?

Na takovou smršť nenávistných postů bylo nutné zareagovat připomenutím toho nejpodstatnějšího. Ano, Kleopatra byla královnou Egypta, ale měla řecko-makedonský původ. Byla tudíž běloška a proč by ji nemohla hrát bílá herečka pocházející z „podobného pobřeží“? Nejspíš mohla, jen kdyby to nebyla Židovka, Izraelka. To už zavání antisemitismem a rasismem na sto honů.

Podle webu Jerusalem Post asi nejkreativněji odpověděl na tweet Sameery Khanové výkonný ředitel americké vzdělávací organizace Stand With Us Michael Dickson:

Hm, tak Kleopatra byla Řekyně. Což je v pořádku, protože jak každý ví, Gal Gadotová pochází z řeckého ostrova Themyscira. Je to teď OK, Sameero? Antisemitko. (Jde o narážku na jméno ostrova, z něhož ve filmu Wonder Woman pocházela princezna Diana.)

Dokonce i dubajský web The National, který – podobně jako jiná tamní média – referuje od podepsání Abrahamovské smlouvy Emirátů s Izraelem o židovském státě korektně, ba v přátelském duchu, se v článku Move over, Gal Gadot: Five actors of Arab descent who could have played Cleopatra zabývá tím, které herečky arabského původu by mohly hrát roli Kleopatry (myšleno místo Gadotové). Z nich nejznámější je Salma Hayeková.

Čeho jsme v celé té bouři kolem Gadotové jako Kleopatry vlastně svědky?

To brilantně objasnil v článku It seems Jews aren’t allowed to play Cleopatra despite Mid-East roots na webu Jerusalem Postu jeho analytik Seth J. Frantzman. Z jeho myšlenek vyjímám (a volně komentuji).

Frantzman cituje Randu Jarrarovou, která o sobě říká, že je „prazvláštní palestinsko-egyptskou muslimkou“ a na sociálních sítích napsala:

„Jo, Kleopatra byla Řekyně. To chápu. Ale obsadit v roce 2020 sionistku, jejíž rodina je polská / rakouská / česká, jako egyptskou královnu?“

Poselství je jasné: Židům není dovoleno hrát roli pohanské řecké královny Egypta z doby před 2000 lety. Nezáleží na tom, že Židé žili v Egyptě tisíce let. Nezáleží na tom, že Židé žili v Řecku; oni (resp. ony) přesto nemohou hrát Kleopatru. A nezáleží ani na tom, odkud pochází rodina Gadotové, i kdyby žila v Jeruzalémě tři tisíce let. Z toho, co čteme na sociálních sítích, je zřejmé, že podle těchto ohlasů být Židem nebo „sionistou“ znamená, že pak už člověk nemůže být obsazen do žádné (filmové) role, v níž by ztvárnil někoho z Blízkého východu a dokonce ani z jižní Evropy.

Volání po tom, že herečky z arabských zemí by měly dostávat v Hollywoodu významnější role, je zcela pochopitelné. Nemůže to však být na úkor Židovek. Neustálé útoky na Židy a Izrael nejsou v souladu s novým modelem mírového soužitím, který je na Blízkém východě nyní budován. Ukazují, že Izrael a Izraelci stále nejsou vnímáni jako součást regionu – pakliže herečka narozená v Izraeli nemůže hrát roli blízkovýchodní, nebo dokonce řecké historické osobnosti.

Frantzman poukázal na to, co je cílem tweetů proti Gadotové. Příslušnicím žádného jiného malého evropského národa nebo etnika, ať už jsou to Baskové, Albánci, Sardiňané nebo Malťané, se neříká, že nesmí hrát Kleopatru. Totéž se týká národů Blízkého východu, třeba Kurdů nebo Turků. Na světě totiž existuje jenom jedna skupina lidí, kterým by podle autorů příspěvků na sociálních sítích mělo být zapovězeno hrát někoho, kdo žil před tisící lety. Jsou to Židé, v tomto případě Židovky.

Takovéto postoje jsou součástí agendy usilující o předefinování Židů jako výlučně „bílých“. Z přesvědčení, že Židé nesmějí hrát role Řeků nebo Egypťanů totiž vyplývá, že by měli hrát role pouze „evropské“, nikoli představovat „barevné osoby“. Smyslem je předstírat, že Židé nepocházejí z Blízkého východu.

Ale nejen to. Kódové slovo „sionista“ se používá jako synonymum pro Židy. Všimněme si: v případě žádného jiného národa se takovéto politicko-ideologické výrazy nepoužívají. Frantzman uvádí dva příklady:

Nikdo nepoužívá termín „stalinisté“ jako synonymum pro Rusy, když se vede debata o tom, zda nějakého ruského herce obsadit do role slavného Ukrajince.

Nikdo nepoužívá termín „baasisté“ jako synonymum pro Syřany, když se vede debata o tom, zda nějakého syrského herce obsadit do role Saladina, který byl kurdského původu.

Toto se uplatňuje pouze ve vztahu k Židům.

Něco podobného se týká snah přeměnit Židy na „Poláky“ nebo „Rakušany“. Jde o pokus „vytěsnit“ Židy z Blízkého východu poukazem na to, že jsou vlastně „Severoevropané“ (raději už ne „Jihoevropané“, neboť to by bylo příliš blízko blízkovýchodního regionu). Je to smutný paradox. Ve 30. letech, kdy bylo lepší být Evropanem, bělochem a křesťanem, se o Židech říkalo, že jsou Asiaté, cizinci, bez kořenů. Dnes, kdy je někteří Arabové v regionu nechtějí, se šíří opačná teorie: že jsou „Severoevropané“ (a také Severoameričané – LS).

Frantzman s poukazem na výše zmíněný článek na serveru The National, který uvádí, že Kleopatra měla řecký původ, a tudíž mohl být casting pojat podstatně šířeji, klade otázku, proč by tedy nemohl v rámci onoho „far and wide“ konkurzu (daleko široko) zahrnovat také Židovky?

A pokračuje:

Co Židé z Etiopie, Egypta, Iráku, Kurdistánu, Jemenu, Maroka, Libye nebo Sýrie? Existují miliony Židů, jejichž předkové pocházeli z Blízkého východu před pouhou jednou nebo dvěma generacemi a kteří žijí v Izraeli. Proč jsou opomíjeni? Protože žádní Židé nejsou žádoucí, ani z Blízkého východu, ani z jižní Evropy. Židé jsou jediní mezi národy světa, komu je řečeno, že jejich herečky nemohou hrát Kleopatru. Mohou ji hrát Arabové? Ano. Řekové? Ano. Židé? Ne. Žádní Židé. Ani řečtí, ani egyptští.

Tak lze číst poselství obsažené na sociálních sítích.

Máme tu ale ještě další stránku věci. Židé žili v Egyptě dlouho před arabskou invazí do této země. Přesto židovské herečky (původem z Egypta) nejsou pro roli Kleopatry vhodné. Židé žili také v jižní Evropě, jako někteří z předků autora, jak on sám v textu připomíná, konkrétně v Oděse, a brali si řecké (židovské) protějšky. Ale ani herečky tohoto původu nejsou pro roli Kleopatry vhodné.

A kdo tedy? O roli Kleopatry v případě Židovek lze uvažovat pouze tehdy, pokud konvertují ke křesťanství nebo islámu. Taková je zpráva ze sociálních sítí. Pro roli Kleopatry by byla vhodná herečka z egyptské židovské rodiny, která konvertovala k islámu. Také herečka z řecké židovské rodiny, která konvertovala ke křesťanství. Ale ne Židovky, kteří zůstávají Židovkami. Co nám to připomíná? Inkvizici.

Tato „novodobá inkvizice“ se má očividně starat o to, aby Židé byli pokaždé takoví, jak se to jejich nepřátelům právě hodí. Jsou „bílí“, pokud by to mělo znamenat nemožnost hrát Kleopatru (v představě těch, kteří vystupují na sociálních sítích, naštěstí nikoli ve skutečnosti – LS). V minulosti byli Židé zase označování jako „nebílí“, když to znamenalo jejich odsun do plynových komor. Pokud to zobecníme ve vztahu k roli Kleopatry: Židovky nejsou dost arabské, aby ji mohly hrát. Nejsou ani dost řecké, aby ji mohly hrát a – ani dost egyptské. I kdyby jejich předkové žili v Egyptě dva tisíce let.

Bylo by zajímavé vědět, zda by kritici (obsazení Gadotové do role Kleopatry – LS), kdyby řídili Hollywood, dali vůbec nějaké role židovským herečkám. Podle Frantzmana nejde o vzhled, protože mnoho židovských žen vypadá podobně jako herečky arabského původu. A nejde ani o kořeny na Blízkém východě nebo v Řecku, protože ty mají i Židé. Jde totiž pouze o to, že jsou to Židovky. Člověk si musí položit otázku, jestli by některá z arabských (či jiných nežidovských) hereček, pakliže by se ukázalo, že měla před stovkami let židovského předka, nebyla kvůli tomu z castingu na Kleopatru vyřazena (v představě uživatelů sociálních sítí).

Frantzman uzavírá:

Myšlenka, že by herečka egyptského původu mohla hrát Kleopatru, dává smysl. To však znamená zahrnout i Židovky, které mají vazby na Egypt, nejen Arabky. Nemá smysl vylučovat Židy z hraní rolí, v nichž ztvárňují osobnosti z Blízkého východu, protože Židé jsou především lidmi z Blízkého východu, ať už se vzdálenými nebo nedávnými kořeny. Myšlenka, že by casting měl Židy vylučovat, je hanebná a ukazuje na nedostatečné vzdělání těch, kdo takové názory šíří.

Můžeme shrnout. Tvůrčí tým v Hollywoodu si vybral do role Kleopatry herečku z Izraele. A arabská antiizraelská nenávist o sobě hned dala vědět. Pamatujme si to.

Převzato z blogu autora s jeho svolením.zpět na článek