Neviditelný pes

KLDR: Kobaltová bomba

11.4.2013

Zajímavá technická informace, která se týká aktuální krize v Koreji. Vysvětluje poněkud katastrofickou vizi vývoje, jak o ní mluvil v Hannoveru Putin. Zdroj této informace je poněkud záhadný, ale zjevně jde o insidera z ruských tajných služeb. Cituji:

... Severní Korea k dnešnímu dni disponuje cca 40 kg plutonia. Minimální možná jaderná nálož obsahuje 6-8 kg plutonia o výkonu 1,5 - 8 kilotun TNT (podle úrovně zvládnutí technologie). Poslední jaderný pokus proběhl nejen úspěšně (6 - 15 kT TNT), ale při výbuchu se uvolnilo jen nepatrné množství emisí. Západní analytici začali uvažovat o hloubce a dokonalosti hermetizace korejské šachty, tedy o příčinách minimálního úniku emisí, takže je nebylo možné analyzovat.

Proč je to tak důležité?

Šachtu není možné zcela hermetizovat ani čistě teoreticky. Množství emisí je závislé na zvládnutí technologie nálože. Čím vyšší úroveň zvládnutí technologie, tím méně emisí. Váha takto technologicky zvládnuté nálože s minimálním množstvím plutonia se pohybuje v rozmezí 100 - 150 kg (bez pevného vnějšího obalu).

Takže ke dnešnímu dni může mít KLDR 6 - 8 jaderných hlavic o výkonu minimálně 5 kilotun TNT vhodných k použití na raketách střední třídy. Je to málo? A ještě při nízké přesnosti navádění?

Existuje ale ještě jiná varianta jaderných zbraní. Kobaltová bomba. Jde o všeobecně známou technologii a dá se o ní najít dost informací i na Google. Jen se o ní moc nemluví. Jde totiž o zbraň těch, kteří jsou v bezvýchodné pozici a byli zahnáni do kouta.

Kolem plutoniové nálože o nízkém výkonu je nasazen dvouvrstvý obal z uranu obohaceného na 10-15 % a v prostoru mezi vrstvami se nachází velké množství kobaltových kuliček o váze cca 150 - 200 kg. Tak vznikne zcela nová zbraň hromadného ničení. Při jejím výbuchu v atmosféře nebo blízkém kosmu se plocha o několika tisících km2 změní po dobu 5-8 let na neobyvatelné místo. Cena čistého kobaltu v granulích činí na mezinárodním trhu 26 USD za kilogram.

Dalším specifikem kobaltové pumy je, že nemusí doletět až do cíle. Stačí, když dojde k výbuchu v dostatečné výšce, nejlépe ale ve stratosférické fázi letu rakety. Po výbuchu puma emituje do stratosféry radioaktivní rozžhavené fragmenty kobaltových kuliček, které absorbují při chladnutí radioaktivní uhlík. Ve stratosféře se pohybují po balistické křivce. Po vstupu do hustých vrstev atmosféry se vodík a kobalt spalují a vytváří vysoce radioaktivní oblak oxidů karbidu.

V této fázi vstupuje do hry směr převládajících větrů. Jeho znalost pro vojenské účely použili Japonci v roce 1944 pro bombardování USA s využitím balonů Fu Go. Ve výškách 15 - 16 000 m, tedy ve výšce kde se formuje radioaktivní oblak, převládají větry směřující rychlostí 120 - 150 km/hodinu k americkému kontinentu. Ve výšce 4 - 6000 m nad Japonským mořem směřuje proudění k Japonsku. Rychlost poklesu radioaktivního oblaka je poměrně malá. Takže pokud k explozi dojde 800 - 1000 km před pevninou, nemá to už na její smrtící účinky podstatný vliv. Podstatné je, aby k výbuchu došlo ve správné výšce a je lhostejné, zda hlavice exploduje podle nastavení výrobce nebo zda exploduje v důsledku zásahu střelou protiraketového štítu. Detonátor plutoniové nálože není problém nastavit tak, aby reagoval jak na explozi antirakety s jadernou náloží nebo při zásahu kinetickou hlavicí bez nálože.

Je udivující, že analytici a novináři žijí v pevném přesvědčení, že Korejci budou jednat přesně v intencích možností protiraketové obrany USA a jejich spojenců.

Pravděpodobný scénář konfliktu

Místa odpalu raket budou od sebe dostatečně vzdálená a k odpalu všech raket dojde současně. Z centrálních oblastí budou odpáleny 2-3 rakety dlouhého doletu umístěné v podzemních silech. Z pobřežních oblastí bude odpáleno 6 - 12 raket středního doletu a to všechno bude doplněno startem několika desítek "lehkých" raket středního doletu namířených směrem k místům lokalizace protivzdušné obrany a budou vykonávat funkci klamných cílů. Nejméně 6 nosičů ale bude vybaveno jadernými hlavicemi. Při využití všech známých prostředků radiového rušení, vyzkoušených při vypuštění severokorejské družice, a s ohledem na velký počet současných cílů je málo pravděpodobné, že se protivzdušné obraně umístěné na fregatách podaří zasáhnout kinetickou hlavicí víc než jednu kobaltovou nálož. I tento jediný "úspěch" by znamenal likvidaci všeho živého na ploše 200 - 300 km2 a neobyvatelnou plochu 2000 - 3000 km2. Současně by bylo zničeno pásmo rybolovu v Japonském moři. Obdobný dopad by měl útok i na území USA. Je prakticky vyloučené zničit všechny vypálené rakety tak, aby to nemělo katastrofální dopad na tuto planetu.

Z tohoto pohledu je opravdu havárie v Černobylu jen dětskou pohádkou, jak se nechal slyšet v Hannoveru prezident Putin.

Na vedení KLDR nemá dostatečný vliv ani Čína ani Rusko. Nejbližší odhadovaný termín této apokalypsy je v noci na 11. dubna. Konec Mayského kalendáře byl jen poplašnou zprávou. Doufejme, že tomu tak je i v této kauze a že jde jen o další zoufalý pokus jak vydírat zbytek světa, získat v kritické situaci další potravinovou pomoc a udržet se tak u moci.

Alexej N. Kelin


zpět na článek