Neviditelný pes

KANADA: O přejmenování jedné ulice

26.11.2020

Před několika dny přišla zpráva z ontarijského města Ajax, které je součástí aglomerace Velkého Toronta, že tamní radnice rozhodla o přejmenování ulice Langsdorff Drive. Proč a kdo vlastně byl Langsdorff?

Odpověď: právě proto, kým byl. Hans Langsdorff sloužil jako kapitán německé (nacistické) bitevní lodi Admiral Graf Spee. Ta operovala v roce 1939 v Atlantiku a jejím úkolem bylo likvidovat britské obchodní lodě. V období od září do prosince toho roku jich zničila devět (aktivní byla také v Indickém oceánu).

Admiral Graf Spee

Admiral Graf Spee

Není divu, že po ní Britové intenzivně pátrali. 13. prosince 1939 ji objevili u ústí Rio de la Plata (pobřeží Uruguaye). Následovala první námořní bitva druhé světové války, vážně poškozený Admiral Graf Spee zamířil do Montevidea (hlavního města neutrální Uruguaye), kde ale místo šance na opravu obdržel kapitán Langsdorff ultimátum k opuštění přístavu. Po jeho vypršení vyjel směrem na širé moře, kde loď nechal potopit. Zajatce propustil, němečtí námořníci odjeli do Buenos Aires, kde byli internováni. Kapitán Langsdorff se v Buenos Aires 19. prosince 1939 zastřelil (některé prameny uvádějí 20. 12. 1939)

Pozoruhodný osud. Proč je ale v Ajaxu po něm pojmenována ulice?

K tomu je třeba uvést, že k této poctě došlo v naší době, v roce 2007. Portál DurhamRegion.com přinesl v době slavnostního pojmenování ulice slova tehdejšího starosty Stevea Parishe, který takto odpověděl na otázku, proč je vzdávána pocta nikoli spojeneckému veliteli, ale kapitánu nepřátelské válečné lodě: protože Langsdorff byl prý pozoruhodný vůdce.

A čím že byl tak pozoruhodný?

Starosta pravil, že podle pamětníků „nebyl nacista, ale pravý námořní důstojník“. Ken Jones, prezident asociace veteránů od River Plate, starostovi napsal, že poté, co Langsdorff potopil jejich loď, salutoval jim námořním pozdravem, nikoli nacistickým.

Steve Parish dále uvedl, že když Langsdorff ničil v Atlantiku britské lodě, než je potopil dovolil každé posádce, aby plavidlo opustila; údajně ani jeden námořník z obchodních lodí nebyl zabit. Podle starosty měl německý kapitán v prosinci 1939 na výběr: buď jít do prohraného boje a poslat na smrt stovky svých mužů, anebo raději svoji loď potopit a zachovat lidské životy, i když věděl, že bude u Hitlera v nemilosti. „Povinností kapitána je zachránit svoji posádku,“ dodal starosta. I tak lze zdůvodnit, proč v zemi, která bojovala proti nacismu, pojmenovat ulici po jednom z velitelů nepřítele.

Takové jsou tedy v kostce důvody pro udělení pocty německému kapitánovi ve městě, které nese název jednoho z britských křižníků zapojených v prosinci 1939 do bitvy u břehů Uruguaye - byl to HMS Ajax.

Shrnuto: kapitán Langsdorff byl poctěn proto, že se zachoval lidsky a zachránil řadu životů, ačkoli se jako vysoký důstojník ve službách nacistického režimu mohl zachovat zcela opačně. Takový námořní Schindler? Srovnání se nabízí, ale vyjde naprázdno.

Existuje totiž i jiný úhel pohledu.

Přeživší holocaustu (a jejich potomci) nevnímají nacistického námořního kapitána tak vstřícně. Jeden z nich, Max Eisen, připomněl na webu The Star, že byl s rodinou deportován v roce 1944 z Československa do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau. Stal se otrokem, zatímco jeho matka a tři děti šly první den rovnou do plynové komory. Jsou to hrozné vzpomínky, říká pan Eisen a dodává: „Mít tady v Ajaxu ulici pojmenovanou po Langsdorffovi je pro mě strašná věc. Doufám, že zvítězí moudrost a Langsdorffovo jméno bude odstraněno.“

Doufal správně. Radní Ajaxu 16. listopadu 2020 v těsném poměru 4:3 rozhodli o tom, že ulice bude přejmenována. Už byly v tomto směru zahájeny potřebné kroky.

Za akcí stojí úsilí židovských organizací a nemalý vliv měla také petice, kterou podepsalo víc než 900 občanů. Organizována byla na webu Change.org, kde jsme se v aktualizaci ze 17. listopadu 2020 dozvěděli další podrobnosti:

Change

(Zdroj: Web Change.org.)

Kromě jiného jsou v aktualizaci uvedena jména čtyř radních, kteří se „postavili na správnou stranu historie“ (Bowerová, Lee, Crawfordová a Morin) a také informace, že ulice bude pojmenována po jednom ze spojeneckých námořníků, kteří sloužili na některém ze tří křižníků, jež se střetly v ústí řeky La Plata s německou válečnou lodí, které velel kapitán Langsdorff. Byly to spolu s HMS Ajax také HMS Exeter a HMS Achilles.

Za sebe dodám: toto nové rozhodnutí má podstatně větší smysl a logiku.

Město Ajax je poměrně mladé, založeno bylo na břehu jezera Ontario v roce 1941. Jak se rozrůstalo, dostávaly ulice jména po lodích a námořnících bojujících v bitvě u ústí řeky Rio de la Plata. Nešlo přitom pouze o Spojence: kromě případu popisovaného v tomto článku byla v roce 2017 jedna z ulici pojmenována Graf Spee Lane po německé bojové lodi, o níž píšu výše. Avšak i zde došlo ke změně, když letos v červenci rada města doporučila poměrem hlasů 6:1 její přejmenování. V srpnu o tom informoval web Canadian Jewish Record, který také přinesl názor židovského obyvatele Ajaxu Adama Wisemana.

Ten má za to, že i když má kapitán Langsdorff pověst „dobrého nacisty“, je špatné, že Kanada vzdává poctu někomu, kdo bojoval za Třetí říši. „Langsdorff rozhodně nacista byl,“ je přesvědčen Adam Wiseman. „Byl pravděpodobně morálnější než esesmani, kteří pracovali v koncentračních táborech, ale rozhodně to byl nacista bojující za Hitlera.“ Podle něj není věc černobílá. „Byl to zlý člověk? Nevím, ale rozhodně byl loajální nacistické věci. Ulici můžete pojmenovat po bitvě u ústí řeky Rio de la Plata, můžete ji pojmenovat po námořnících, kteří v ní bojovali na straně Spojenců, ale rozhodně neoslavujte nacistického kapitána nacistické válečné lodě.“

K takovémuto pohledu na tuto kauzu není co dodat.

Převzato z blogu autora s jeho svolením.zpět na článek