29.6.2022 | Svátek má Petr, Pavel


JAPONSKO: Atomizace společnosti

26.10.2013

Průzkumy odhalily alarmující skutečnost - u Japonců mladších čtyřiceti let pronikavě klesá zájem o klasický partnerský vztah. Milióny lidí nevědí, co je to schůzka, a stále větší část populace ztrácí zájem o sex. Situací začíná být silně znepokojena i vláda, která tento jev nazvala "syndrom celibátu" a chápe jej jako hrozící národní katastrofu. Již nyní trpí země jednou z nejnižších porodností na světě. Bude-li pokles porodnosti pokračovat stejným tempem, klesne počet obyvatel, který momentálně činí 126 miliónů, do roku 2060 o plnou třetinu.

2013_10_25-1_bez-sexu

V roce 2011 dosáhl počet svobodných, kteří neudržovali žádný partnerský vztah, rekordní výše. Ve věkovém rozpětí 18 až 34 let bylo možno najít 61 % takových mužů a 49 % žen, což představuje desetiprocentní nárůst za pouhých pět let. Podle jiného průzkumu neměla třetina Japonců mladších třiceti let ve svém životě ani jedno dostaveníčko. A do třetice, počátkem letošního roku bylo zjištěno, že 45 % žen ve věku 16 až 24 let nemá o sexuální kontakt zájem, nebo jím dokonce opovrhuje.

Příčiny tohoto nebezpečného jevu jsou v médiích zmiňovány jen letmo a nepříliš konkrétně. Podle mého názoru je to proto, že by jako viníci byly označily trendy, které z krátkodobého hlediska ekonomice prospívají. První z nich je prorůstání reality jako takové a reality virtuální. Výraznou vlastností Japonců je, že do personálních vztahů na rozdíl od Euroameričanů vkládají podstatně vyšší díl empatické energie. Pro mnoho z nich je proto útěk do virtuální reality a virtuální sexuality prostřednictvím každým rokem rychlejší a výkonnější elektroniky, na které se stávají závislými, zdánlivým vysvobozením.

Druhou příčinou je ekonomická emancipace žen. Až do poměrně nedávné doby byla typická Japonka osobou, která po absolvování nenáročné koleje či university zdobila svým úsměvem kanceláře, servírovala nadřízeným čaj, tu a tam vykonala nějakou nezkazitelnou práci a po několika málo letech se vdala a se svou "kariérou" se navždy rozloučila. Současné Japonky stále častěji obsazují významné a slušně placené pozice a hrozí se toho, že by po narození dítěte musely vplout do pantoflí a upadnout do ekonomické závislosti na svém muži. Proto raději volí celibát a život ve svobodě, až už si pod tím slovem představíme cokoliv.

Výrobci vycházejí těmto osamělým vlkům a vlčicím vstříc. Vedle spotřebičů v rodinných velikostech tak lze v obchodech stále častěji narazit na přístroje, které upečou, vyperou či jinak ošetří dávky dimenzované pro jednotlivce. Trendu atomizace společnosti se pružně přizpůsobují i stavitelé, takže v realitních kancelářích lze vybírat ze stále pestřejší nabídky bytů pro singly. Život v celibátu se tak stává čím dál tím příjemnější.

Ti, co vidí za horizont půlstoletí, si hrozící katastrofu uvědomují. Velké nebezpečí však, myslím, hrozí od představitelů, kteří si vážnost situace neuvědomují a hrozící populační vydutí hodlají léčit automatizací nebo dovozem mladé a levné pracovní síly s méně rozvinutých států jihovýchodní Asie. Ovšem přesto, že v současnosti jsou už vyvíjeni i roboti - pečovatelé, čapkovská budoucnost ani vyspělému Japonsku v historicky blízké době nehrozí. Masovému přílivu gastarbeiterů zase úspěšně brání tuhá imigrační politika a nejistota, dokdy budou kandidátské státy méně rozvinuté. Ani jedna z cest tedy nemůže představovat skutečné řešení prohlubující se populační krize.

Ve zkrácené verzi vyšlo v Lidových novinách.

------------------------------------

zpodfuji

*** V prefektuře Mijagi začaly kvést s půlročním předstihem sakury, na ostrově Hokkaidó již začalo sněžit a vrhol hory Fudži pokryl první letošní sníh, který se ovšem ve srovnání s loňským rokem dostavil se zpožděním třiceti sedmi dnů. *** Vdově po Johnu Lennonovi, japonské performátorce Jóko Ono, byla udělena prestižní německá cena "za dlouhodobou uměleckou a mírovou politickou práci". *** Pětina studentů prestižní Tokijské university si podle průzkumů přeje zemřít. *** Zhruba ve stejné době, kdy premiér Abe pojídal před kamerami na své návštěvě Fukušimy tamní mořské plody, aby dokázal jejich nezávadnost, způsobily přívaly deště únik radioaktivity z lokality, kde se skladuje kontaminovaná chladicí voda, ve výši, která sedmdesátkrát převyšuje hygienické normy, takže provozovatel elektrárny, firma TEPCO, ve snaze předejít podobné nehodě operativně přiobjednal třicet čerpadel a deset kilometrů potrubí. *** Letošní akce zaměřená na moderní technologie - Yokohama Smart City Week - se zúčastní třicet tisíc prezentérů z domova i ze zahraničí, přičemž letošním nosným tématem je partnerství veřejného a soukromého sektoru. *** Od pondělka do pátku probíhá v Bruselu mezi Evropskou unií a Japonskem třetí kolo jednání o Smlouvě o volném obchodu. *** Letošní sezóna tajfunů si Japonsko vybrala za svou prestižní destinaci, když neuplyne prakticky týden, aby se nad námi jeden nepřehnal, přičemž ten s pořadovým číslem 26 si vyžádal téměř třicet obětí, jejichž život mohl být ušetřen, kdyby správní orgány ostrova Izu Óšima zařídily včasnou evakuaci obyvatelstva, a v závěsu za ním sem prakticky současně směřují hned tajfuny dva. ***

2013_10_25-2_tajfun-ooshima

Převzato z osobních stránek autoraSOUTĚŽ: Vyhrajte zásobu Nutrilonu 2 Profutura CESARBIOTIK™
SOUTĚŽ: Vyhrajte zásobu Nutrilonu 2 Profutura CESARBIOTIK™

Odpovězte na jednoduchou otázku a vyhrajte krabici plnou pokračovacího kojeneckého mléka Nutrilon 2 Profutura CESARBIOTIK™. Zbrusu nová receptura...