Neviditelný pes

JAPANORAMA: Otazníky nad dynastií

diskuse (9)

Japonský císařský rod je nejstarší nepřetržitě vládnoucí dynastií na světě. Za jejího zakladatele je považován císař Džimmu, který podle dávných japonských kronik vládl v letech 660 až 585 před naším letopočtem a údajně zemřel v nevěřitelně požehnaném věku 126 let. Jeho původ je rovněž tak trochu dänikenovsky odvozován od sluneční bohyně Amaterasu. Podle některých badatelů však má císařský rod kořeny v Koreji.

Obr-1-Jimmu

Legendární zakladatel dynastie, císař Džimmu

S korejským původem by období vlády prvního císaře celkem ladilo, protože do té doby podle archeologických výzkumů spadá i příchod lidu kultury Džómon z Korejského poloostrova. Ti s sebou na japonský archipelag přinesli metalurgii, pokročilou výrobu keramiky a relativně komplikovaný způsob pěstování rýže. Tato technologická revoluce dozajista vyvolala i významné společenské změny, které mohly vyvrcholit zrodem císařství.

Císařský trůn se zpravidla dědil po meči katana, žena na trůn usedala jen výjimečně – za celá staletí trvání dynastie bylo mezi 126 panovníky zaznamenáno pouhých osm císařoven, z nichž poslední vládla v letech 1762 až 1770. Současný Zákon o císařském dvoru připouští usednutí na trůn pouze mužskému potomku pocházejícímu z otcovské rodové linie.

V roce 2004, po dlouhých čtyřiceti letech, během nichž se nenarodil mužský potomek, ustavil tehdejší premiér Džun-ičiró Koizumi (ten se stříbrným hárem) komisi, která měla stávající zákon ohledně následnictví přezkoumat. Vládní komise doporučila revizi zákona umožňující usednutí na Chryzantémový trůn i ženským potomkům po mateřské linii.

Obr-2-Naruhito-Masako

Císař Naruhito a císařovna Masako

Ovšem v roce 2006 princezna Kiko, žena prince Fumihita (AKA Akišino), který je mladším bratrem současného císaře, povila císařské dynastii konečně mužského potomka, kterému bylo dáno jméno Hisahito. Narození prince způsobilo, že komise i s revizí zákona byla dána k ledu, a na mužském následnictví se tudíž prozatím nic nemění.

Princ Fumihito si v rodové hierarchii polepšil, neboť 8. listopadu tohoto roku složil před císařem, jeho dvorem a zástupci kabinetu slavnostní přísahu, že bude plnit své povinnosti jako první následník trůnu. Slavnostní ceremoniál byl z koronavirového důvodu o více než půl roku odložen. Výhledově se tak tento milovník Beatles a velmi dobrý tenista stane 127. japonským císařem. Je o pět let mladší než jeho císařský bratr Naruhito. 

No a pokud všechno bude probíhat hladce, dalším následníkem trůnu bude momentálně čtrnáctiletý Hisahito, protože ve hře o nástupnictví už zbývá jen čtyřiaosmdesátiletý princ Masahito – mladší bratr bývalého císaře Akihita, který 30. dubna letošního roku ze zdravotních důvodů abdikoval. Den intronace současného císaře Naruhita, která proběhla o den později, tak bude snadno zapamatovatelným dějepisným datem.

Obr-3-Fumihito-Kiko

Korunní princ Fumihito (Akašino) a princezna Kiko při následnické přísaze

Po dlouhá léta trnuli příznivci japonského císařského dvora v obavách, protože princ Fumihito je znám jako milovník poněkud uvolněnějšího života a působení v císařském paláci svázaném starobylými a přísnými ceremoniemi mu moc radosti nečiní. Nebylo totiž vyloučeno, že si Fumihito vezme příklad z britské královské rodiny a bude následovat příklad prince Henryho. Navíc japonská císařská dynastie není nijak kompaktní – její členové mimo císařskou rodinu totiž představují něco jako béčkový tým.

I přes přijetí následovnického břemena je pokračování rodové linie velmi křehké. Nevelký věkový rozdíl mezi současným císařem a korunním princem nahrává možnosti, že Fumihitova případná vláda nebude mít dlouhého trvání. To by silně kontrastovalo s délkou panování jeho otce, císaře Akihita (lehce přes 30 let) a ještě více s vládou jeho děda, císaře Hirohita (lehce přes 62 let). Povití dalšího mužského potomka po otcovské linii v dohledné době je v současné generační konstelaci prakticky vyloučeno.

Obr-4-Hisahito

Zatím poslední v následnické linii, princ Hisahito

Pokud tedy bude současný i budoucí císař ve zhruba stejné zdravotní kondici, dá se předpokládat brzké předání císařských povinnosti budoucím císařem jeho synovi. Nechci si hrát na proroka, ale docela bych si tipnul, že současné přijetí následnictví je jen taková malá finta a Fumihito se v době hrozícího usednutí na císařský trůn tohoto zřekne a dynastické povinnosti pošle o generaci níže.

Převzato z autorova blogu s jeho svolením. Článek vznikal souběžně s videoblogem zveřejněným na serveru JAPONEUM.CZ, který nás tentokrát zavede na ostrov Enoshima.

zpět na článek