4.10.2023 | Svátek má František


IZRAEL: Kdo skutečně poškozuje svatá místa

4.9.2023

Palestinští výtržníci v dubnu minulého roku dvakrát poškodili židovskou svatyni Josefovu hrobku v Síchemu na území pod kontrolou Palestinské samosprávy (PA). V tomto místě se údajně nacházejí ostatky biblického patriarchy Josefa. Podle místních zpráv se k této lokalitě sjelo asi 100 tzv. Palestinců, kteří rozbili náhrobní kámen a zapálili místnosti uvnitř komplexu. Vedoucí palestinští předáci den poté brzy ráno opět nezabránili ničení Josefovy hrobky, i když se k tomu zavázali dohodami z Osla, které jsou součástí souboru mezinárodního práva upravujícího vztahy mezi Izraelem a tzv. Palestinci.

Protože se Josefova hrobka nachází v oblasti A „Západního břehu Jordánu“, tedy na území známém také pod biblickým názvem Judea a Samaří, mohou ji židovští poutníci navštívit obvykle jen jednou měsíčně pod přísnou ozbrojenou stráží. Během těchto návštěv tzv. Palestinci běžně házejí na izraelské vojáky kameny a někdy na ně míří zápalnými lahvemi a nezřídka po nich pálí střelnými zbraněmi.

Josefova hrobka byla také roku 2015 vypálena palestinskými násilníky uprostřed „intifády nožů“, kterou vyvolalo podněcování palestinského prezidenta Mahmúda Abbáse, který hřímal o „špinavých židovských nohách“, „znesvěcujících“ Al-Aksu.

Ovšem tato hrozná aféra se neobjevila na titulních stranách v téměř žádných významných mezinárodních publikací.

Čím to je, že když palestinští Arabové obviňují židovský stát ze „znesvěcování“ svatostánků, média tato lživá nařčení nekriticky přebírají, ale když vedoucí předáci Palestinské autonomie v Ramalláhu důsledně selhávají při ochraně židovských památek pod svou kontrolou, novináři většinou mlčí?

Poté, co izraelské síly dne 8. dubna 2022 zabily palestinského střelce Raada Hazema po jeho útoku v Tel Avivu, k němuž se přihlásil Fatah, a při němž zemřeli tři Izraelci a více než desítka dalších byla zraněna, teroristické skupiny v Judeji a Samaří a v pásmu Gazy rychle spojily tento teroristický čin s rozšířenou lží, že je nějakým způsobem ohrožena posvátnost mešity Al-Aksá v jeruzalémském Starém městě.

Hamas ve svém prohlášení označil tehdejší teroristický čin za „přirozenou a legitimní reakci“ na to, co označil za izraelské „zločiny“ proti muslimskému svatému místu. Palestinský islámský džihád se podobně odvolal na desítky let starou pomluvu „Al-Aksá je v ohrožení“ a prohlásil, že „operace Tel Avivu je jasným vzkazem okupaci, že musí zastavit své vpády do muslimské svatyně“.

Otec teroristy, bezpečnostní důstojník Palestinské samosprávy ve výslužbě, vyzval rovněž k „osvobození“ mešity Al-Aksá od „znesvěcení okupanty“ - a to v době, kdy se obyvatelé Jeninu sešli v jeho domě, aby oslavili smrtící teroristický útok.

Závazek Izraele zajistit ve svém hlavním městě svobodu vyznání pro všechny náboženské skupiny je zaručené právo od doby, kdy židovský stát získal kontrolu nad starým (východním) Jeruzalémem v obranné válce v roce 1967 - avšak v době, kdy se desítky muslimů zúčastnily ramadánových modliteb na Chrámové hoře, vynikl.

Přestože palestinští Arabové skandovali hesla na podporu terorismu Hamasu, izraelská policie umožnila přibližně 80 000 lidí modlit se v mešitě Al-Aksá, která se nachází na nejposvátnějším místě judaismu.

Na rozdíl od křivých protiizraelských osočení je pravdou, že je ve skutečnosti mešita Al-Aksá v bezpečí. Nehrozí žádný útok vůči ní. Každý, kdo umírá za Al-Aksu, umírá za lež. Všichni světoví politici, diplomaté, představitelé nevládních organizací by toto poselství měli posílit a tím zachránit životy.

Nicméně zpravodajské weby často nekriticky propagují důkladně vyvrácenou století trvající smyšlenku „Al-Aksá je v ohrožení“. Mnohá mainstreamová média uveřejnila desítky článků, která citovala palestinská tvrzení, že Izrael mimo jiné „vtrhl“ , „zaútočil“ nebo „znesvětil“ muslimské svaté místo.

Když tisíce palestinských Arabů v květnu 2021 skandovaly násilná hesla a bouřily se na Chrámové hoře, někteří novináři označili následné nasazení policie, jejímž cílem bylo udržet pořádek, za „nájezd“ na Al-Aksu a zároveň obvinili Izrael z následné raketové palby Hamásu z Gazy.

Mezitím se o skutečném znesvěcování židovských památek tzv. Palestinci téměř vůbec nepíše.

Podle nedávné zprávy izraelského ministerstva zpravodajských služeb „již deset let a se zvýšenou intenzitou od roku 2016 dochází na místě k řadě záměrných kroků, jejichž cílem je zakrýt a zničit místa související s židovskou historií, která nelze přetvořit na palestinské památky“

Vyjma již zmíněné Josefovy hrobky byly poničeny další židovské památky. Na začátku března 2022 palestinští dělníci postavili nelegální palestinský lom v oblasti B spravované Palestinskou samosprávou v Judeji a Samaří a způsobili „nevratné“ škody na starobylém akvaduktu, který se nachází mezi Guš Ecionem a Jeruzalémem. Akvadukt byl jedním ze dvou Šalamounových bazénů, které sloužily k naplnění velké nádrže, z níž byla před zhruba 2 000 lety vedena voda dalšími kanály do jeruzalémského chrámu.

Koncem března 2022 byl znesvěcen židovský hřbitov v Hebronu. Palestinští vandalové zničili náhrobek Menuchy Rochel Slonimové, vůdkyně komunity, která žila ve městě mezi roky 1845 až 1888. Palestinští Arabové také spálili svaté knihy používané židovskými poutníky, kteří navštěvují místo odpočinku mrtvých.

V únoru 2021 palestinští dělníci zdemolovali část místa, které archeologové na hoře Ebal v oblasti B Judeje a Samaří identifikovali jako oltář popsaného v knize Jozue ve Starém zákoně. Palestinští pracovníci přiznali, že kameny z vnější zdi naleziště rozemleli na štěrk, aby jím vydláždili silnici.

Tyto památky ze starověku, které se palestinští Arabové snaží nenávratně zlikvidovat, dokládají věčné spojení židovského národa se Zemí Izrael.

Úkolem sdělovacích prostředků není šířit lži ale naopak informovat o faktech. V tomto případě by si měly všimnout, že se během každého Ramadánu muslimští věřící svobodně účastní modliteb v mešitě a to i přesto, že Palestinská samospráva nedodržuje své závazky vyplývající z mezinárodního práva, aby zabránila ničení židovských svatých míst. Pokud zpravodajské agentury nezmění tento způsob vysílání, mohou palestinští Arabové v takovém chování podobném ISIS beztrestně pokračovat.