Neviditelný pes

IZRAEL: Dvojí metr

25.5.2022

Nejste paranoidní, pokud si myslíte, že je většina mainsteramových médií zaměřena proti Izraeli? V současnosti existuje na světě více než 40 míst, kde probíhají kruté války. Většinu z těchto konfliktů neznáme nebo se o ně moc nezajímáme, protože se netýkají Izraele. Pokud za něco Izrael nenese zodpovědnost, svět jen „krčí rameny“. Nic se neděje. Život jde dál.

Ovšem pokud Izrael jakkoliv pochybí, je tomu věnována maximální pozornost. Pouze po Izraeli vyžadují světoví politici, mainstreamoví novináři, někteří církevní představitelé stoprocentní dokonalost.

Jen pro obecnou představu, tisíce lidí umírá v zemích jako jsou Jemen, Nigérie, Tunisko, Sýrie, Irák, Čad, Afghánistán za naprostého mlčení světových sdělovacích prostředků, představitelů OSN, významných politiků a církevních hodnostářů. V Mexiku během válek mezi policií a drogovými kartely přišlo o život přes 50 tisíc lidí. Opět za ohlušujícího ticha všech jmenovaných. Nicméně Stát Izrael je vždy a za jakýchkoliv okolností na pranýři celého světa.

V současnosti se pozornost celého světa se zaměřila na smrt reportérky Al-Džazíry Shireen Abu Akleh,která zahynula během křížové palby mezi izraelskými vojáky a palestinskými teroristy dne 13.5.2022 v oblasti poblíž Jeninu a svět opět automaticky a bez důkazů obviňuje Izraelce, přitom se nedá nade vší pochybnost určit, zda Abu Akleh zemřela následkem střelby izraelské armády nebo palestinských teroristů, protože vedoucí předáci Palestinské samosprávy odmítli spolupracovat na vyšetřování s Izraelem a vydat kulku, kterou byla zabita k balistickému posouzení. Novináři umírají v důsledku válečných konfliktů po celém světě, ale pouze tomuto případu je věnována taková pozornost. Proč? Protože jedním z možných podezřelých je Izrael.

Hysterie trvá už několik dní a na pohřbu novinářky Abu Akleh se arabští truchlící obrátili k násilným nepokojům, vůči kterému musel izraelský personál zasáhnout. Zvládnout zběsilý dav není jednoduché a zajištění pořádku často nelze provést hladce. Nicméně od Izraele se nevyžaduje nic jiného než dokonalost a opět byl vystaven tvrdé mezinárodní kritice. Na žádný jiný stát a národ nejsou kladeny tak vysoké morální požadavky. Svět žádá vyšetřování.

Ale proč nebyli stejně tvrdě odsouzeni palestinští teroristé, kteří usmrtili během jednoho měsíce 19 Izraelců? Z jakého důvodu nikdo nepožaduje mezinárodní vyšetřování této vlny teroru? Z těchto 19 zavražděných uvedu už jen poslední tři oběti, Yonathan Havakuk (44), otec 5 dětí, Boaz Gol (49), otec 5 dětí, Oren ben Yiftach (35), otec 6 dětí. Jak to, že všichni tito sirotci nikoho nezajímají a nedojímají? Protože byli Izraelci a na nich progresivní levici nezáleží.zpět na článek