Neviditelný pes

IZRAEL: Dny Prahy v Biblické Zoo Jeruzalém

11.6.2012

jbz

"Na ostrově duševního zdraví", jak nazval ředitel Šaj Doron jeruzalémskou biblickou zoologickou zahradu, se 6.6. za účasti velvyslance České republiky Tomáše Pojara sešli představitelé jeruzalémského magistrátu s představiteli magistrátu Prahy. V návštěvnickém centru "Noemova archa", které je skutečně zbudováno ve formě dřevěné lodi, zahájil ředitel Doron výstavu pražské zoo o chovu goril a projektu, který přispívá k záchraně těchto v jejich přirozeném prostředí ohrožených živočichů.

Poté, co se v Čechách podařilo probudit zájem veřejnosti o tento ohrožený druh televizním vysíláním a vydáním knihy Gorilí pohádky, rozšiřují ochránci přírody knížku v centrální Africe, aby probudili zájem dětí i jejich učitelů v oblastech, kde se tradičně požívá gorilí maso. První gorila, Moja, přišla na svět v Praze v roce 2004. Jedno z gorilích miminek narozených v Praze muselo být převezeno do péče ve Stuttgartu. Což je jeden z mnoha příkladů spolupráce zoologických zahrad, která je pro ochranu ohrožených živočišných druhů nezbytná. Šaj Doron je přesvědčen, že výstava přispěje ke vzdělávání návštěvníků v této oblasti, což vidí jako jeden ze svých hlavních úkolů. Svůj obdiv vyjádřil pražské zoo pro bleskovou evakuaci zvířat za potopy v roce 2002.

V Jeruzalémě nemají ani jedinou gorilu, zato ve spolupráci s negevským safari Chai Bar usilují o znovuobnovení zvířeny, která kdysi na tomto geografickém území žila. V Jeruzalémě se daří chovu perských daňků, z nichž byli první čtyři v roce 2000 vysazeni na jeruzalémských kopcích. Příjezd prvních daňků do Izraele byl dramatický. Doletěli úplně posledním letem z Teheránu do Tel Avivu, kterým zároveň prchali Židé z revolučního Íránu.

Stejně dobře se daří antilopám onyx, které se už pohybují volně v přírodě na území aravské pustiny mezi Izraelem a Jordánskem. Pražské žirafy, které musely v uzavřených ubikacích přečkat krutou zimu částečně s teplotami minus 20 stupňů, by skutečně mohly jeruzalémským žirafám závidět. Ty se mohou celý rok pohybovat venku a užívat si sluníčka. Dnes už si neumíme představit, že žirafy kdysi putovaly volně po zaslíbené zemi. Domněnka je, že se žirafa pod hebrejským názvem "zemer" nachází ve výčtu zvířat povolených k jídlu jako býložravec, který přežvykuje a má rozpolcená kopyta. "Není ale pěkné, bavit se o pojídání zvířat v zoologické zahradě," poznamenal milovník zvířat Šaj Doron.

Noah's Ark

Jeruzalémská zoo je mladá, byla otevřena teprve v roce 1993. O to víc se může chlubit počtem návštěvníků, kterých je 750 tisíc ročně. Tím se stala Biblická Zoo turistickou atrakcí číslo jedna mezi těmi, kde se platí vstupné. Vstupné není právě nejlevnější, ale jeruzalémská Zoo nedostává žádné státní příspěvky, její práce je nesena dobrovolnými dary. Rodinám se nabízí ve srovnání levná možnost zakoupení ročního vstupu s neomezeným počtem návštěv, který využívá 57 000 návštěvníků. To je důležité především pro početné izraelské rodiny. Neboť, jak pan Doron zdůrazňuje, biblická zoologická zahrada se stala domovem všech, ať už jsou to sekulární nebo ortodoxní Židé a nebo arabští občané. Tak si mohou i rodiny se sedmi, deseti nebo jedenácti dětmi dovolit návštěvu zoologické zahrady několikrát do roka.

Bohužel se nemohl dostavit ani ředitel pražské zoo Miroslav Bobek, jeden ze spoluautorů Gorilích pohádek, ani primátor města Prahy Bohuslav Svoboda. Jeho zástupce Václav Novotný pozval ve svém proslovu jeruzalémskou zoo do Prahy. Tak doufejme, že příští rok v Praze… Svou přítomností podpořil celou akci president Česko-izraelské smíšené obchodní komory JUDr. Pavel Smutný. Zástupkyně jeruzalémského magistrátu Francoise Cafri se těší z rostoucího přátelství mezi oběma hlavními městy. Otevření výstavy byla jen jedna z akcí v rámci Dnů Prahy v Izraeli, které probíhají od 13.5. do 14.6. hlavně v Jeruzalémě, Tel Avivu, Ašdodu a Bat Yam. V jejich rámci se konaly a konají divadelní a taneční představení, koncerty, výstavy i kulinární show. Celou akci podporuje a účastní se jí Velvyslanectví České republiky, České centrum v Tel Avivu, Izraelsko-česká komora obchodu a průmyslu, České aerolinie, Škoda, Staropramen, Vojenský historický ústav Praha a Galerie J.Fragnera.

Křesťanský mediální svaz KEP

www.israelnetz.comzpět na článek