Neviditelný Pes

ÍRÁN: Důkaz toho, co je dávno známé

2.1.2019

Důkaz jasný a jednoznačný, řečeno po grossovsku: křišťálově průzračný, že už průzračnější být nemůže. Důkaz, že íránský režim podporuje terorismus a usiluje o zničení Izraele.

Tento důkaz podal sám nejvyšší představitel Íránu, duchovní vůdce tamní revoluce, který stojí i nad prezidentem – ajatolláh Alí Chameneí. Důkaz najdeme na jeho oficiální webové stránce Khamenei.ir v článku „A Palestinian government will be formed in Tel Aviv: Imam Khamenei“, který vyšel 31. prosince 2018.

Toho dne ráno přijal Chameneí delegaci hnutí Islámský džihád v Palestině (PIJ) v čele s jejím generálním tajemníkem Ziadem Al Nakhalou. PIJ patří mezi arabské teroristické organizace, která spáchala řadu atentátů v Izraeli, jejichž oběťmi byli jak vojáci, tak civilisté. PIJ neunává Stát Izrael, usiluje o jeho zničení a o nastolení arabského muslimského režimu na celém území historické (mandátní) Palestiny – takového, jaký vládne v Íránu. Ostatně Írán je politickým i finančním sponzorem PIJ.

Problémem samozřejmě není pouze to, že Chameneí delegaci PIJ přijal, ale jde také o to, co jí říkal. O tom se dozvídáme z první ruky ze zmíněného článku na Chameneího webu – a to je onen (další) důkaz, že Íránská islámská republika podporuje mezinárodní terorismus (PIJ jako teroristická organizace operuje i mimo Izrael) a spolu s jeho protagonisty usiluje o zničení Izraele.

Což je skandální z více důvodů: také z toho, že jedna členská země OSN nepokrytě usiluje o likvidaci jiné členské země OSN, přičemž samotná OSN se tváří, jako by něco takového neexistovalo.

Chameneí se uvedl jako prorok. Al Nakhalovi a jeho lidem řekl, že ke konečnému vítězství palestinského lidu dojde v blízké budoucnosti. Z milosti Alláha, jak jinak. Použil jednoduchou rovnici: budete-li pokračovat v odporu (anglické slovo resistance je v tomnto případě nutné chápat jako synonymum pro teror), zvítězíte, nebudete-li pokračovat v odporu (teroru), nezvítězíte.

Chtělo by se říci, že je to konstatování typu „nebude-li pršet, nezmoknem“, ale věc je příliš vážná na to, abychom ji takto zlehčovali. Jde totiž o přímou výzvu k teroru.

A nyní pozor. Lídr islámské revoluce dodal: Pokud jde o minulé období, vítězství palestinského lidu neznamenalo, že by bylo možné založit vládu v Tel Avivu – to se samozřejmě s Boží pomocí stane. Hlavním vítězstvím ale bylo, že se sionistický režim, který arabské státy nedokázaly porazit (v tom jediném má Chameneí pravdu), podařilo palestinskému lidu a odporu (teroru) dostat na kolena a dá-li Bůh, bude dosaženo ještě větších vítězství.

Zde se musíme zastavit u dvou bodů.

Za prvé, nepřátelé Izraele považují za jeho slabost to, že přistoupil v nedávné minulosti na příměří, které mezi ním a Hamasem, vládnoucím v Pásmu Gazy, zprostředkoval Egypt. Tento způsob myšlení je dobré mít na zřeteli: zatímco celý civilizovaný svět při každém takovémto konfliktu volá po zastavení bojů – především s ohledem na civilisty – a považuje každé dojednané „zastavení palby“ z lidského hlediska za úspěch a pozitivní počin, pro teroristy a jejich podporovatele jde o výraz slabosti, ba důkaz přinejmenším dílčí porážky nepřítele. Z toho lze dovodit, že napříště by měl být Izrael, pokud jde o otázku příměří, mnohem rezervovanější, aby si to teroristé nevykládali jako slabost. Ostatně síla je to, čemu oni dobře rozumí a co na ně platí.

Za druhé, je šokující, že Chameneí nemluví o palestinské vládě ve východní části Jeruzaléma, nýbrž o ustavení vlády v Tel Avivu (... establish a government in Tel Aviv – viz obrázek). Co to znamená ve světle toho, že Abbásův Fatah vládnoucí v Judeji a Samaří oficiálně nepožaduje, aby Tel Aviv byl součástí budoucího palestinského státu? Jedno jediné: že cílem Íránu je likvidace židovského státu a ustavení státu arabského na celém území historické Palestiny.

leader

Z tohoto úhlu pohledu se absolutně nelze divit tomu, že Izrael považuje Írán za svého úhlavního nepřítele a systematicky varuje před jeho nukleárním a raketovým programem.

Chameneí nabídl hostům ještě jednu „rovnici“. Důvodem pro posledních několik po sobě jsoucích palestinských vítězství je odpor (teror), tudíž dokud bude odpor (teror) existovat, bude pokračovat úpadek sionistického režimu.

Porovnejme: zatímco civilizovaný svět, ať už má na tamní konflikt jakýkoli názor, vyzývá k MÍROVÉMU řešení, Írán hlásá POKRAČOVÁNÍ V TERORU. Jinak řečeno: svět chce DOHODU mezi Izraelem a palestinskými Araby, Íránu jde o ZNIČENÍ IZRAELE za pomoci teroru.

V posledním odstavci článku je citován host – šéfterorista Ziad Al Nakhala, který pravil:

Dnes jsou schopnosti a síla Islámského odporu v Palestině větší než kdy dřív; pokud dojde k válce, Tel Aviv a další města a osady sionistického režimu budou v dosahu tisíců raket Odporu.

Není od věci alespoň občas se seznámit s myšlením nepřátel Izraele takříkajíc z první ruky, přímo u pramene. Pak bude všem, kdo žijí v iluzích o možnostech mírového soužití všech se všemi, ledacos jasnější. Opět se rovněž potvrdilo, že muslimští lídři mluví jinak „směrem k Západu“ a jinak „do vlastních řad“.

xxxxx

Fotoodkaz: Podporovatel teroristů, vůdce islámské revoluce Chameneí (sedí vpravo), jedná 31. 12. 2018 s delegací PIJ, šéfterorista Ziad Al Nakhala je nejblíže po jeho pravici. (Zdroj: Web Khamenei.ir) viz zde.

Stejskal.estranky.czzpět na článek