Neviditelný pes

HISTORIE: Poklady z pouště

17.3.2021

Od roku 2017 provádí izraelští archeologové z tamního Památkového úřadu a jejich spolupracovníci výzkum starých jeskyň v Judské poušti – v nehostinné oblasti vádí Nahal Hever západně od Mrtvého moře.

Jde o práci v extrémních přírodních podmínkách, kdy některé jeskyně jsou přístupné pouze za pomoci horolezecké techniky.

Smysl této aktivity je dvojí. Kromě standardního archeologického průzkumu jde také o to, aby odborníci byli o krok před lupiči.

V úterý 16. března 2021 představil Izraelský památkový úřad (IAA) na svém Facebooku dosavadní výsledky, které následně převzaly izraelské zpravodajské servery.

Jedná se o objevy, jejich některé položky jsou naprosto unikátní. Ve stručném přehledu:

/1/ Poprvé od nálezu biblických Kumránských textů (1947) byly objeveny fragmenty řeckého překladu dvou starozákonních knih patřících do souboru tzv. Malých proroků – proroků Zachariáše a Nahuma. Zajímavostí je, že v tomto řeckém textu je pouze Boží jméno napsáno v paleohebrejštině. Staré jsou přibližně 2 tisíce let.

Jde o tyto úryvky:

  • Zachariáš 8, 16-17: Tyto pak věci jsou, kteréž činiti budete: Mluvte pravdu každý s bližním svým, pravý a pokojný soud vynášejte v branách svých. Aniž kdo bližnímu svému zlého obmýšlej v srdci svém, též přísahy falešné nemilujte; nebo všecko to jest, čehož nenávidím, praví Hospodin.
  • Nahum 1, 5-6: Před rozhněváním jeho kdo ostojí? A kdo se postaví proti prchlivosti hněvu jeho? Prchlivost jeho vylévá se jako oheň, a skály vyvracejí se před ním.

Pozoruhodné je, že zmíněné úryvky se poněkud liší od verze zaznamenané v tzv. masoretském textu, která je pozdějšího data. Rozdíly budou předmětem dalšího zkoumání.

Mimořádně unikátní je nález pravěkého koše, který je starý asi 10 a půl tisíce let, což znamená, že ho lze zařadit do období asi jednoho tisíce let před nálezem prvních keramických nádob. Tento koš je zřejmě nejstarší na světě, má obsah cca 100 litrů; jistým zklamáním je, že byl prázdný. Dále byla nalezena 6 tisíc let stará kostra dítěte, částečně mumifikovaná a sbírka mincí s židovskými symboly z doby Bar Kochbova povstání. Nalezeno toho bylo ještě víc, ale toto jsou ty nejdůležitější poklady.

Stejskal: Převzato z blogu autora s jeho svolením.zpět na článek