Neviditelný pes

HISTORIE: Návrat pokladu

14.3.2022

Vrátí se Šiloašský nápis do Jeruzaléma?

Poněkud ve stínu antalyjského ministerského summitu Kuleba-Lavrov zůstala v českých médiích oficiální návštěva izraelského prezidenta Herzoga v Ankaře a Istanbulu, která začala o den dřív (ve středu 9. března).

Významná byla proto, že může znamenat další úroveň restartu v turecko-izraelských vztazích, které byly kdysi velmi dobré, ba vynikající, ovšem po nástupu Erdogana do vedení tureckého státu (nejprve jako premiér, poté jako prezident) se postupně dostaly do krize. Ačkoli nejhorší mají zřejmě za sebou, stále je co zlepšovat. Jenom pro úplnost dodejme, že příčinou krize mezi někdejšími regionálními spojenci (strategickými partnery) byl příklon Erdogana v konfliktu mezi Izraelem a palestinskými Araby jednoznačně na arabskou stranu včetně otevřené podpory teroristů, zejména hnutí Hamas (ačkoli původně měl Erdogan ambici působit jako mediátor v tomto konfliktu).

Prezident Herzog byl v Ankaře přijat se všemi oficiálními poctami, přivítání bylo vskutku velkolepé – je-li to signál skutečného oteplení, to ukáže blízká budoucnost. Při vší úctě: Erdogan je nevyzpytatelný a jako šéfovi strany, kterou mnozí považují za umírněně islamistickou, je mu i nadále bližší palestinskoarabská košile než izraelský kabát.

Pokud jde o „nepolitické“ záležitosti, zejména o energetiku (zemní plyn), je Erdogan bezpochyby pragmatik a bude se snažit o to, aby Turecko nezůstalo mimo hru, pakliže bude realizován transport zemního plynu z nalezišť ve východním Středomoří do Evropy.

Herzogova návštěva by mohla mít ještě jeden přínos. Server The Times of Israel informoval v pátek 11. března, že podle vysoce postaveného člena prezidentova doprovodu souhlasilo Turecko s vrácením starověkého pokladu – Šiloašského nápisu.

O co jde?

O nápis ve starohebrejštině, který byl vytesán do stěny Ezechiášova tunelu, kterým byla ve starověkém Jeruzalémě přiváděna voda z pramene Gichón do nádrže Siloe (Šiloaš). Tunel nechal vybudovat judský král Ezechiáš (Chizkijáš), o čemž se píše v Bibli. Nápis hovoří o závěrečné fázi prací. Objeven byl v 19. století, později byl ze stěny tajně vysekán, rozbit na několik kusů, ty se ale naštěstí podařilo zachránit a nález skončil v Istanbulském archeologickém muzeu.

O poklad z 8. století před n. l. dlouhodobě usiluje Izrael, dosud neúspěšně. Snad až teď.

Jde o důkaz jak pravdivosti biblického záznamu, tak historického spojení židovského národa s městem Jeruzalémem.

Dva biblické citáty týkající se Ezechiášova (Chizkiášova) tunelu (vodovodu):

O ostatních příbězích Chizkijášových, o všech jeho bohatýrských činech a jak udělal rybník a vodovod, jímž přivedl vodu do města, se píše, jak známo, v Knize letopisů králů judských. (2. kniha Královská, kapitola 20, verš 20)

Chizkijáš zasypal horní vody Gichónu a svedl je spodem přímo na západ do Města Davidova. Všechno Chizkijášovo počínání provázel zdar. (2. kniha Paralipomenon, kapitola 32, verš 30)

Šiloašský nápis

Převzato z blogu autora s jeho svolením.zpět na článek