26.6.2022 | Svátek má Adriana


HISTORIE: Ať muslimové odsoudí zločiny proroka Mohameda

27.11.2015

Po každém teroristickém útoku slyšíme muslimy volat, že to s islámem nemá nic společného. Islám je prý mírumilovný. Znamená to, že Mohamedovy zločiny proti lidskosti také nemají nic společného s islámem?

Nespáchal snad Mohamed genocidu podobně jako ISIS? V roce 627 muslimové odrazili útok z Mekky ve slavné „Bitvě o příkop“. Mohamed se pak cítil dost silný, aby zničil poslední opozici v Medíně. Oblehl židovský kmen Bení Kurajzá, který se provinil jen tím, že byl neutrální.

Když židy porazil, rozhodl se Prorok bezbranné zajatce povraždit ve stylu ISIS. Neumožnil jim konvertovat na islám a vyplatit svůj život výkupným (džizja). Ani mu nestačilo je vyhnat z města. Dovedete si představit, že by se tak zachoval Ježíš nebo Buddha?

Během noci byly přes celé městské tržiště vyhloubeny příkopy velké natolik, aby pojaly mrtvá těla mužů. Ráno Mohamed, který byl celou dobu divákem, nařídil, aby muže přiváděli k popravě ve skupinkách po pěti či šesti. Každá skupinka se musela posadit na okraj příkopu, jenž se měl stát jejich hrobem, tam byli sťati a jejich těla byla shozena do příkopu. Tato jatka začala ráno a trvala celý den. Po soumraku pokračovala za svitu pochodní. Tak na tržišti prolili krev sedmi či osmi set obětí. Mohamed pak přikázal, aby příkop zahrabali a odešel se utěšovat krásou Rihany, jejíž manžel a jejíž všichni mužští příbuzní právě v tomto masakru zahynuli. (Ibn Warraq. Proč nejsem muslim. Votobia 2005. Strana 140. Vylíčeno podle středověkého islámského Mohamedova životopisce Ibn Ishaka)

Kdyby to udělal dnes, byl by stíhán za zločiny proti lidskosti před tribunálem v Haagu. Jak se to liší od masakru v Srebrenici? Nebo od vyhlazení Lidic? O tomhle mluvil president Zeman 17. listopadu na Albertově, když zmiňoval „kulturu vrahů“.

Samozřejmě, že existují i vlažní muslimové, umírnění. To jsou ti, co se islámem vlastně neřídí. Ti, co chápou, že Mohamed byl jen chybující člověk, dítě barbarské doby. Nikoli nadčasový vzor.. Takže abychom předešli nespravedlivému házení všech muslimů do jednoho pytle, navrhuji následující. Zeptejme se každého, jestli schvaluje Prorokovu trestnou činnost.

Svou umírněnost mohou muslimové demonstrovat tím, že se distancují od proroka Mohameda a odsoudí jeho konání jako nemorální. Ano, křesťané také mají v dějinách pěkných pár vrahounů. Ale my se k nim nemodlíme!

Pokud někdo tvrdí, že zrůdnosti Islámského státu (ISIS) nemají nic společného s Prorokem Mohamedem, ať se podívá na ilustraci níže. Přesně tak to dělá ISIS, když řeže hlavy spoutaným zajatcům. Napodobuje konání Mohameda bod za bodem s úzkostlivou přesností.

Tak znovu. Kdy se muslimové distancují od zločinů Proroka Mohameda? Jako první by mohl začít třeba pan Alrawi, vůdce českých muslimů.

Genocida

Genocida. 600 až 900 lidem nechal Mohamed uřezat hlavy a naházet do masového hrobu. Tak jak to dělá ISIS.

Více informací o islámu najdete na: http://www.thereligionofpeace.com/

******************************************************
Převzato z Kremlik.blog.idnes.cz se souhlasem autora.