Neviditelný pes

GLOSY: ČT24 vs. CNN Prima News

18.6.2021

Na první pohled je to malý rozdíl, ve skutečnosti je ale zásadní. Jde o věc principu. Ve středu 16. června jsem sledoval jak ČT24, tak CNN Prima News. Oba kanály nabízejí dolní infolištu obsahující obvykle zprávy.

Toho dne se jedna z hlavních zpráv, kromě summitu Biden – Putin, týkala izraelského bombardování teroristických cílů v Pásmu Gazy - prvního od uzavření příměří (21. 5.). Ovšem jenom jedna z obou televizí uvedla, proč se tak stalo. Hádejte která.

Tady je informace z lišty ČT24:

IZRAEL PODNIKL NÁLETY NA PALESTINSKÉ PÁSMO GAZY, PRVNÍ OD ZAČÁTKU PŘÍMĚŘÍ.

Nic víc.

Naproti tomu CNN Prima News informovala své diváky takto:

IZRAEL PODNIKL NÁLETY NA PÁSMO GAZY, ODKUD BYLY VYPUŠŤENY ZÁPALNÉ BALONY.

Rozdíl? Zásadní.

Zatímco ze zprávy na liště ČT24 může divák nabýt dojmu, že Izrael zaútočil na Pásmo Gazy bezdůvodně, zpráva CNN Prima News obsahuje podstatnou informaci o tom, proč se tak stalo. Nejprve byly vypuštěny zápalné balony (které způsobily v Izraeli minimálně dvacet požárů) a teprve pak přišla reakce napadené země.

Nepatřím mezi zásadní odpůrce České televize, potažmo ČT24, stále ji považuji za důvěryhodné médium, v němž působí úctyhodní profesionálové. Občas se ale vyskytnou takovéto nepochopitelné lapsy.

V tomto konkrétním případě prohrála ČT s jednou ze svých konkurentek jasně 0:1. A v mých očích ztratila část své důvěryhodnosti.

Jedna z absurdit soudobého světa

Ayelet Balabanová žije ve vesnici Ganei Tal v centrálním Izraeli. Narodila se ale v Jeruzalémě a kromě izraelského má také britské občanství (po otci).

Když jí byl vydán 17. června 2011 britský pas, v kolonce „místo narození“ měla uvedeno „Jeruzalém“. Platnost pasu končila 17. června letošního roku, proto si před tímto termínem nechala poštou v Británii vystavit pas nový. Ten má platnost od 8. června 2021 – a obsahuje jeden šokující údaj.

V kolonce „místo narození“ není uveden Jeruzalém, ale – anglicky – „OCC. PALESTINIAN T.“, tedy okupovaná palestinská území.

Pro Balabanovou to byl šok. Původně si myslela, že jde o nedorozumění a záměnu s místem bydliště, neboť nynější vesnice Ganei Tal (kde žije) je novým bydlištěm lidí, kteří předtím žili ve stejnojmenné osadě v Pásmu Gazy; ta zanikla s izraelským stažením z Pásma v roce 2005. Bylo jí ale sděleno, že se nejedná o nedorozumění, ale onen údaj nahrazující Jeruzalém skutečně patří do kolonky „místo narození“.

Web izraelské televize KAN11, který o tomto případu informuje, dále uvádí, že paní Balabanová se obrátila na izraelskou velvyslankyni ve Spojeném království Tzipi Hotovelyovou, na organizaci Nefeš Be Nefeš, která podporuje návrat Židů z americké, kanadské a britské diaspory (ta uvedla, že se s podobným případem dosud nesetkala) a zajímala se také o zkušenosti dalších lidí v podobné situaci – držitelů britského pasu narozených v Jeruzalémě. Izraelské ministerstvo zahraničí sdělilo, že se věcí bude zabývat.

Server Times of Israel mezitím zjistil, že jde o chybu, nikoli o změnu britské politiky. Ještě že tak, protože Ayelet Balabanová se narodila v jeruzalémské nemocnici Hadassah na hoře Scopus, což byla i s přilehlou univerzitou i v období 1948 – 1967 izraelská enkláva čili toto území nikdy nebylo součástí Jordánska. Hovořit o „okupovaných palestinských územích“ je proto absurdní.

Ukázka příslušné stránky nového (levá část snímku) a původního pasu paní Balabanové je na fotooodkazu ZDE.

Dvě premiéry

V izraelském parlamentu existuje praxe (dle tzv. norského zákona), na jejímž základě může ministr nebo politický náměstek (je-li současně poslancem) Kneset po dobu výkonu své funkce opustit a místo něj nastupuje další v pořadí na volební kandidátce. Těchto „rošád“ proběhlo po sestavení nynější vlády Naftaliho Benneta několik. Jedna z nich, která se shodou okolností týká premiérovy strany Yamina, je ovšem výjimečná.

Místo ministra náboženských záležitostí Matana Kahany přišla do Knesetu Shirley Pintová, která se do análů izraelského parlamentu zapíše jako první neslyšící zákonodárce. Okamžik, kdy skládá poslanecký slib v hebrejštině a ve znakové řeči přibližuje video níže. Na pódiu sedí generální tajemnice Knesetu (nejvyšší úřednice parlamentu mající na starosti organizační záležitosti) Yardena Meller-Horowitzová; po odsouhlasení slibu je nová poslankyně vřele přivítána premiérem Bennettem.

Poslanec ký slib Shirley Pintové:

Kromě neslyšící poslankyně má nová Bennetova vláda první izraelského člena kabinetu na vozíku. Je jím žena - Karine Elharrarová trpící svalovou dystrofií. V kabinetu zastupuje stranu Yeš Atid (Budoucnost existuje) a šéfuje resortu energetiky, národní infrastruktury a vodních zdrojů.

Převzato z blogu autora s jeho svolením.zpět na článek