27.6.2022 | Svátek má Ladislav


GLOSA: Tomáš se stal svatým

8.4.2022

Nad zprávami z Ukrajiny zůstává rozum stát. Znásilňování, mučení... Rusové se snaží dostat na úroveň islamistů řezajících zajatcům hlavy? Co je za tím?

Mladí možná přijímají zprávy o válečných zvěrstvech „na první dobrou“ a bez přemýšlení. My pamětníci ale máme srovnání s dobami, kdy vše kapitalistické bylo strašné a prohnilé, zatímco vše socialistické a sovětské se skvělo bělostí dobra a pokroku. Nezapomněli jsme, jak chilská junta nebo Američané ve Vietnamu byli v našich sdělovacích prostředcích ztělesněním zla a krutosti, zatímco prostí Chilané a Vietnamci byli zcela po míru toužícími ušlechtilými oběťmi odmítajícími agresorům byť jen zkřivit vlásek.

Proto alespoň já (nevím, jak ostatní) trochu váhám. Zprávy o řádění ruských vojsk na Ukrajině nyní dosáhly takových grádů, že se normální člověk už zdráhá uvěřit. Plná obec mrtvých civilistů se svázanýma rukama? Mučení a znásilňování dětí? Už zbývá jen kanibalismus. Velí tu snad někdo jako Idi Amin nebo Bokassa?

Zprávy z Ukrajiny atakují hranici uvěřitelnosti. Něco podobného cítil apoštol Tomáš, když mu řekli, že Ježíš vstal z mrtvých. Jeho štěstí, že nežil tady a dnes. Měl by to těžší a mohl by mít kvůli pochybování oplétačky. Sám Ježíš jej ale nakonec vzal na milost, byť si neodpustil takové „zemanovské“ dloubnutí: „Přesvědčil ses a uvěřil jsi. Blahoslavení jsou ti, kdo se nemohli přesvědčit a přesto uvěřili“. Nu, já osobně zůstanu na Tomášově straně. Vždyť on nakonec za učení svého Mistra položil život a stal se svatým, po svém racionálně podepřeném uvěření zastínil svou vírou i svými činy mnoho ostatních apoštolů.

Ale nedá mi to, abych nehloubal. Ruská armáda se nemůže svým duchem až tak lišit od té sovětské. A ta byla prolezlá hejny politruků. Ti, kdyby chtěli, uklidili by mrtvoly zmasakrovaných civilistů a dětí stejně jako kdysi postřílené katyňské oběti. Vždyť po Buči už nikdo na světě nezbaští báchorku o mírové operaci, snad ani Kim Čong-un ne. A tak si říkám: mohl to být promyšlený záměr. Třeba šlo právě o znevěrohodnění válečných zpráv tím, že se mezi nimi objeví zprávy o skutcích přesahujících uvěřitelnost. Třeba šlo o to, aby si hodně lidí řeklo: „Jo jo, v Buči byli mrtví civilisté se svázanýma rukama. A Saddám měl chemické zbraně a vlk sežral Karkulku!“ Tohle už by ruským zvěrstvům dávalo jakýsi smysl. Umím si i představit, že by jejich pěšáci (řidiči a velitelé transportérů asi sotva) fasovali speciální „bojovou pilulku“, aby pak stejně jako v historii berserkové nebo assassinové šli do akce bez zábran.

Modré přilby prý na Ukrajinu nemohou. Ale alespoň pozorovatelé OSN by se tam hodili, a moc!

Převzato z autorovy Palety názorů a ptákovin