Neviditelný pes

GLOSA: Občané západní Evropy zřejmě zešíleli

7.2.2018

Jak jinak si vysvětlit skutečnost, že stále volí strany, které pilně pracují na likvidaci evropské, křesťanské civilizace? Výsledek vidíme dnes a denně. V orgánech EU rozhodují o naší budoucnosti šílenci, kteří nechápou, že příliv negramotných imigrantů odmítajících civilizační zvyklosti a štítících se jakékoliv práce musí nutně v horizontu pár desetiletí zcela zlikvidovat Evropu, tak jak ji známe.

Nevzdělaní jedinci jako Martin Schulz propagují neomezený příliv barbarů do Německa a blázni prohlašují, že imigrace je neodvratná a nezastavitelná a my se s ní musíme smířit. Protagonisté stran, které si občané zvolili, prokazují absolutní neschopnost kontrolovat hranice kontinentu a ilegály vracet tam, odkud přišli. Nechápou, že se zjevně jedná o řízenou akci islamistických centrál, které přesně v intencích koránu hodlají Evropu ovládnout a rozvrátit. Evropskou unii zcela ovládli hlupáci oslnění vlastní dobrotivostí a humanitární vstřícností – za cenu rozvrácení vlastních zemí. Němečtí představitelé jsou ochromeni pocitem viny za druhou světovou válkou, a tak se cítí povinováni nabídnout azyl každému, kdo o něj požádá. Francie je zaplavena imigranty ze severní Afriky, kterým předchozí vlády nabídly automatické občanství. Francie už přestává být Francií a hlupák Macron se opájí vlastní mocí. Švédsko už je liberalismem zcela ochromeno a ztrácí schopnost bránit vlastní občany… a ti švédští tupci stále volí stejné strany. Jedinou otázkou je, zda současní „vůdci Evropy“ jednají pod vlivem vlastní hlouposti - anebo jsou někým řízeni a motivováni.

Ovšem občanům už začíná pomalu svítat. Německo zažívá stále intenzivnější protestní akce a volá po odvolání komunistky Merkelové. Itálie se dostává na pokraj občanské války a občané se začínají zoufale bránit proti agresivním Afričanům. Sever země by se rád odtrhl od římské byrokracie a zaostalého Jihu. Řecko se zmítá v občanských protestech. Občané v Belgii a Nizozemsku jsou stále naštvanější. V Rakousku už došlo k významnému politickému posunu. Země V4 se zoufale brání nesmyslným bruselským kvótám a bruselští byrokraté připravují absurdní „Dublin 4“. Anglie, „hrdý Albion“, přestává být Anglií, jak jsme ji znali, a za starostu si muslimští „noví Angličané“ zvolili samozřejmě mohamedána.

Evropa má na vybranou. Buď se probudí, anebo zahyne pod agresí barbarských hord. Podobně jako zahynula Říše římská.zpět na článek