Neviditelný pes

GLOSA: Čínská kleptokracie

7.11.2012

Od americké hypoteční krize se často objevují názory, že je čínský už téměř půlstoletí ohromující hospodářský růst příkladem úspěšně regulovaného tržního modelu osvícené vlády jedné strany (Thomas Friedman v NYT) a "může mít proti západnímu disfunkčnímu trhu velké výhody". O potřebě nevolené inženýrské vlády slyšíme i v Evropě.

Zásluhou amerických médií (Bloomberg a NYT), teď v Číně před sjezdem komunistické strany zablokovaných, která uveřejnila odhalení o astronomickém majetku odstupujícího premiéra Wen Ťia-paa (2,7 miliardy dolarů), má nová vláda nomenklatury na krku další skandál, což zřejmě posílí staré protireformátory. Majetek čínského premiéra vznikl za pouhých deset let jeho vlády, a to se chlubil proletářským původem. Jeho zoufalý požadavek, aby byl majetek jeho rodiny zveřejněn, by kompromitoval celou oligarchii. Vždyť není výjimkou. Vysokému stranickému funkcionáři se nedávno zabil syn v narozeninovém ferrari a strana chystá majetkový proces s nedávno padlým členem politbyra.

Partajní korupce je v Číně široce rozšířená (cirka 600 procesů regionálních funkcionářů ročně) a na rozdíl od nás nejde jen o prebendy v radách polostátních podniků, ale přímo o utajené akciové podíly, a tím automaticky o špatné investice (čtvrtina státních podniků je ztrátová). Jak ale vysvětlit ohromný růst čínské ekonomiky? Není snad vláda kleptokracie největší brzdou hospodářského růstu, jak to vidíme v Rusku nebo v Africe?

V ekonomii jde vždy o relativní míru. V Číně probíhá průmyslová revoluce, ne nepodobná té anglické (1750–1850), ale v bohatším globálním světě, a proto prudší (velký trh a dostupné technologie). A jako tehdy má i nyní dvě komponenty – technickou a tržní. Můj dávný profesor neměl rád termín průmyslová. Jistě byla. Newton, pára, transmise a manufakturní dělba práce – ale bez svobodného trhu a úvěrového kapitálu by to nestačilo.

Lidnatá, gramotná a chudá Čína plná techniků a inženýrů měla příklad v Japonsku i v Jižní Koreji. Potřebovala jen uvolnit trh, garantovat nabytý majetek a zpřístupnit kapitál.

Masivní státní a soukromé investice po celá desetiletí, levná práce, podceněná měna, negativní úroková míra. I pruské Německo (1871) vedla státem řízená industrializace v první fázi k vysokému růstu. Na určité úrovni se však vývoj zastaví a negativní důsledky růstu státní byrokracie a státních investic je třeba odstranit. Investice a korupce začínají být totožné. Korupci však vláda jedné strany neodstraní. Čína zpomaluje.

LN, 6.11.2012zpět na článek