Neviditelný pes

FRANCIE: Boj s diverzní ideologií z USA

26.2.2021

Francie schválila zákon proti separatismu, který pod tímto „krycím“ názvem usiluje o izolaci islamistů ve francouzské společnosti. Současně se brání importu ideologie z amerických univerzit.

Společnost v USA je hluboce rozdělená a zejména hluboce nemocná. Nemocná v tom smyslu slova, že neexistuje žádná elementární shoda v tom, jak by se společnost měla dále rozvíjet mezi demokraty a republikány. Americký prezident Joe Biden se proto snaží „revoluční“ rétorikou uspokojit radikální levici v Demokratické straně a současně praktickými kroky příliš nedráždit republikány. Americká média dosáhla svého, Donald Trump už není prezident, a budou se zřejmě snažit vodit Bidenovu politiku tak, aby nebyla prakticky příliš levicová. Nicméně, je přinejmenším symptomatické, že levicové, či lépe řečeno levičácké názory šířené z amerických univerzit, narážejí na „překvapivý“ odpor ve staré dobré Evropě – ve Francii.

Ministryně pro vyšší vzdělávání Frédérique Vidalová oznámila vyšetřování „islamolevičáctví“ na francouzských univerzitách, aby zjistila, co je na francouzských univerzitách „akademický výzkum, a co je aktivismus“. „Islamolevičáctví korumpuje celou společnost a univerzity nejsou imunní,“ prohlásila ministryně, podle níž se někteří badatelé, zvláště ti zaměřující se na rasové otázky, na vše „dívají prizmatem, jež chce zlomit a rozdělit“. Slova ministryně přichází krátce poté, co francouzští poslanci schválili zákon proti „islámskému separatismu“, který dává úřadům právo na větší dohled nad domácí výukou, mešitami či sportovními kluby.
...Někteří akademici se domnívají, že právě levicové názory o rase importované z amerických univerzit umlčují svobodnou diskuzi na těch francouzských. K podobnému názoru dospívají i další vysoce postavení politici. „Odehrává se tu bitva proti intelektuálnímu matrixu z amerických univerzit,“ varoval ministr školství Jean-Michel Blanquer.

Jak chápat varování francouzských politiků? Především jako dle mého názoru velmi pozdní prozření. Francouzský zákon proti separatismu vznikl poté, co se ve Francii uskutečnila řada teroristických útoků, jejichž cílem byla média, která si utahovala z Mohameda, či učitel, který se islamistům znelíbil. Nový zákon má posílit kontrolu nad mešitami, tamní islámští duchovní budou muset získat souhlas státu pro výkon svého povolání a především se musí zavázat k respektování sekularity Francouzské republiky. Podle zpráv z Francie však značná část islámských duchovních není ochotná se státem spolupracovat, a uvádění zákona o separatismu do praxe tak bude zcela jistě velmi obtížné.

Poté, co v USA vzniklo a rozvinulo se hnutí Black Lives Matter (BLM), našlo své následovníky i ve Francii. Dokonce už i některá americká média považovala aktivitu zastánců hnutí BLM, kteří nutili bělochy uklánět se před nimi na ulicích, jako „přes čáru“. Ideologie rasista = běloch vyústila v požadavek amerických levičáků na reparace pro černochy za éru otroctví. A v USA i v Evropě proběhly akce na ničení památníků historických osobností, které jsou aktuálním výkladem dějin na amerických univerzitách exponenty rasismu, v Evropě to dokonce odnesl i britský premiér Winston Churchill. Existuje rozsáhlé hnutí, kterému se říká „cancel culture“ – volně přeloženo jako kultura zákazů v tom smyslu, že se vytvářejí nová pravidla pro „korektnost“ v politice (černoch s velkým Č jako jeden z příkladů), na filmu musí pracovat někdo z LGBT komunity, černocha v kresleném filmu musí dabovat černoch atd. Tato „kultura“ je oslavována jako něco převratného, co posune americkou společnost.

Poté, co se do Bílého domu dostal Biden, média oslavovala výběr osobností, které umístil tam, kde měl bývalý prezident Trump „rasisty“ – bývalé prezidenty, kteří podle levičáků nebyli nic jiného než rasisté.

Pokud tedy na francouzských univerzitách kvete „islamolevičáství“ jako import z amerických univerzit, je to jen holé přiznání faktického stavu. Našli bychom ale samozřejmě mnoho dalších příkladů jak současná, tak zvaná západní civilizace řeže větev, na které sedí. Není ostatně ani náhodné, že je to Francie, která si ústy svých vládních politiků uvědomila, že se v zemi děje něco velmi zhoubného. Vždyť právě Francie má velmi vysoký podíl imigrantů i díky své koloniální minulosti a vztahy s muslimským světem byly a jsou ve Francii na vysoké úrovni. Nyní se něco podobného začíná odehrávat i v Německu, kde v západní části žije početná turecká menšina a které pro uprchlíky z muslimských zemí otevřelo hranice během migrační krize 2015. Existují už oblasti, kde mezi dětmi jsou až ze tří čtvrtin potomci imigrantů.

Současná „válka s covidem“ jen umocnila problémy západní společnosti. Pokusy řešit krizi podobně jako v Číně, tj. tvrdým omezením pohybu, byly použity v řadě demokratických zemí a reálná politika směřuje k tomu, že se bude rozlišovat mezi lidmi s tak zvaným covid pasem a bez něho. Ten, kdo se nenechá očkovat, nebude moci na koncert, na stadion atd. – viz poslední zprávy z Izraele. Je navíc poněkud nelogické a docela směšné, když Biden, který je očkován, ukazuje svou ochotu nasadit si dvě roušky nebo respirátor a roušku, aby šel příkladem a propaganda to právě takto prezentuje. Západ je vážně nemocný a pandemie jen odhalila všechny neduhy, kterými trpí.

Převzato se svolením autora z JanBarton.blog.idnes.czzpět na článek