6.12.2023 | Svátek má Mikuláš


EVROPA: V4 - zatím dobrý

5.3.2020

Výstup ze současného sumýše V4 ukazuje, že toto uskupení uvnitř EU nejen, že nepozbylo svého účelu, ale právě naopak. Vedle čínského viru, kde hodlají země V4 co nejvíce spolupracovat a koordinovat jak opatření, tak i logistické činnosti, bylo dalším důležitým bodem rokování najít postoj k současnému postupu Turecka a tlaku ekonomických přišedlíků na řeckou hranici, a tudíž i na hranici EU.

I když tentokrát po krátké inspekci tří špiček EU v Řecku zazněly poněkud jiné tóny ve vztahu k tlaku na příchod mas lidí z jiných civilizačních světů, je postoj šéfů vlád/států V4 v této věci jednoznačný, stručný a rázný. Odsouzení Turecka obecně a Erdogana zvláště a podpora Řecka jak finanční, tak i jednotkami policie, což je především postoj české vlády. Je docela pravděpodobné, že kolem vyslání posil do Řecka, ale i do Makedonie, Srbska a jiných zemí, kde může vzniknout velký tlak na územní celistvost, bude rachot na naší domácí scéně. Ale není co řešit, je třeba pomoci. Pomoc v Řecku má zcela jiný smysl a ostřejší význam než naše válčení v Afghánistánu, Iráku či Mali.

Jednoznačné odmítnutí jakýchkoli kvót a rozdělování připrchlíků jako přídělu z UNNRY, které zaznělo z jednání šéfů V4, je jedinou správnou reakcí. A druhou je, že jižní hranice EU, jak řekl Viktor Orbán, je třeba tvrdě a důsledně bránit.

Láme se chleba a je dobré, že mnozí z šéfů vlád i mimo V4 si toho začínají být vědomi. Agresívní chování připrchlíků házejících kamení, používajících slzný plyn ve snaze prolomit řeckou hranici, je prokládáno komickými výstupy Afghánců či Pákistánců poučujících světové publikum o tom, co jsou lidská práva a zejména to jejich právo na libovolné usazení v Evropě. Já vím, že Pákistánci, Afghánci, Somálci a další přínosní národové (Syřanů je těžká menšina) pro evropskou civilizaci byli doma hýčkáni ve svých lidských právech v jejich nejširším katalogu, ale budou si muset zvyknout. Je to tady trochu horší, to je celé. Co je to za lidi, se ukazuje v okamžiku, kdy do spršek kamení a mraků slzného plynu vystrkují malé děti po palestinském způsobu, jak to tihle lotři dělají běžné u izraelské hranice v Gaze, kde své bojové jednotky umisťují i ve školách. Je to neodbytná genetika, jak soudím, a je to odporné. Doma přiložit ruku k dílu? Kdeže. Hurá ke krmítkům.

Jakékoli zaváhzání v těchto dnech a úlitby Erdoganovi, který směřuje proudy přišedlíků jen a výlučněš proti řecké hranici, je ústupkem novodobému sultánu nad Bosporem. To proto, že jde jednoznačně o akt nepřátelství vůči členské zemi EU a tady je solidarita na místě. Je to také jednoznačné selhání trapné dohody spunktované Andělou Merkel. Ani v Německu již dnes nemá podporu a to je co říci. Že jsou Turecko a Řecko členské státy NATO, je těžký historický omyl, kterým nás teď dějiny trestají. S Otomany se nemá paktovat nikdo, leda blázen. Těch je ale Evropská unie pohříchu plná.

Když posloucháte například Martina Rozumka, ředitele Spolku pro pomoc připrchlíkům, a vidíte jeho neuvěřitelný postoj, kdy v těchto dnech obviňuje Řecko z porušování lidských práv (sic!), ačkoli se Řecko brání otevřené agresi primitivních mas, a porovnáte ho se současným děním, pochopíte, že se tenhle quislingovec a další neziskoví komedianti nejen v naší domovině bojí, že by mohl přijít o krásné bydlo. Proto tak brojí tzv. občanská společnost (ne)ziskového typu proti V4, jmenovitě pak proti Maďarsku a Polsku. Martin Rozumek a jeho postoj je dobrým důvodem k radosti nad tím, že V4 plní svoji historickou úlohu v nových zkoušených časech. Věřme, že to tak zůstane i nadále.