Čtvrtek 25. července 2024, svátek má Jakub
  • Premium

    Získejte všechny články
    jen za 89 Kč/měsíc

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

První český ryze internetový deník. Založeno 23. dubna 1996

EVROPA: Špatná karma?

diskuse (56)

Vnitřní rozklad a kolonizace naruby - na tyto problémy si Evropa zadělala už hodně dávno

Některým lidem slovo KARMA mùže znít příliš exoticky a orientálně. Proto je asi překvapí, že se jedná o prostý zákon příčiny a následku. Rozdíl je jen v šíři výkladu a vědomí, že síla jednou uvedená do chodu se neztrácí a dříve nebo později se tak či onak vrací ke svému pùvodci. Podstatné je pak to, jak se potrefený pùvodce s oním dopadem vyrovná a jaké poučení do budoucna z něho vyvodí.

Podle starých východních učení existuje karma osobní, rodová i národní, karma, kterou jsme si nahromadili, kterou splácíme, a ta, kterou si vytváříme do budoucna, aby nás pak překvapila podobně jako naše banka, když nám zablokuje účet, neboť jsme přečerpali kredit. Na rozdíl od většiny bank nám ale vesmír neposílá žádná předběžná varování a někdy nám přijde tolik účtenek najednou, že si říkáme ono provařené: „Tohle mi byl čert dlužen!“ Ve skutečnosti jsme to ale my, kdo dluží čertu, a ten si nás pak náležitě vychutná.

A jak již bylo uvedeno, platí to nejen individuálně, ale také v širším měřítku a nakonec i pro celý náš náš civilizační okruh, aby si žádná kultura nemohle stěžovat, že byla ochuzena o nějakou důležitou dějinnou zkušenost.

To, co se v posledních letech děje na našem kontinentu, by se dalo z trochou nadsázky nazvat kolonizací naruby, ale příliš se tomu nedivme, neboť na tyto problémy jsme si zadělali již hodně dávno.

Kromě spousty vzájemných hříchů, které si státy v Evropě napáchaly mezi sebou, má většina z nich navíc ještě tzv. společnou karmickou zátěž a tou je kolonizace blízkých i vzdálených končin, nad kterými měly v dané době technologickou a vojenskou převahu. Dovoz pracovních sil z těchto končin na území Evropy pak nastal v době, kdy tato karma pomalu dozrávala. Pomiňme nyní „humanitární bombardování“ Jugoslávie, podporu balkánských muslimů, krádež srbského Kosova, rozvrat Sýrie nebo odstranění Kaddáfího v Lýbii, dalšího klíčového špuntu proti migrační tsunami, a ukažme si několik příkladů z dob starších, kdy se kolo dějin dalo v tomto směru do pohybu:

Holandsko díky své námořní síle ovládalo navzdory malému území a počtu obyvatel ohromné území, z něhož mu také plynuly odpovídající zisky. Dnes představuje původní obyvatelstvo stále menší poměr k nově příchozím (převážně z bývalých kolonií), které ještě musí z velké části živit.

Anglie, jako největší koloniální velmoc, byla říší, nad kterou slunce nezapadalo. Pod vládou Jejího veličenstva se ocitla více než čtvrtina tehdejší světové populace. V současné době je v zemi přes tři miliony vyznavačů islámu, Londýn má muslimského starostu a při běžné procházce má člověk pocit, že se nachází v ulicích Bagdádu. Za protesty proti zločinnému chování nových kolonistů hrozí provinilcům kriminál i „náhodná úmrtí“ při výkonu trestu. Lidé se stěhují z velkých měst na venkov a za prací raději dojíždějí desítky i stovky kilometrů. Slavný Big Ben bude ještě několik let v rekonstrukci, tak doufejme, že z něj do té doby nebude minaret...

Francouzské kolonie se rozkládaly převážně na africkém kontinentu. Příjem z místních diamantových dolů byl nemalý a Francie se o ně také zuřivě prala s ostatními velmocemi. Zisky pomáhaly pohánět průmyslovou revoluci a vojáci z kolonií bojovali za Francii v obou světových válkách. Dnes má tato země největší počet mešit a no-go zón v Evropě, nároky muslimské „menšiny“ neberou konce a Paříž za chvíli rozeznáme od Káhiry snad jen podle Eiffelovy věže.

Španělsko si již dříve prožilo muslimskou okupaci, avšak následně se poněkud otřepalo a jeho kolonie si nezadaly s těmi anglickými. Jeho konquistatoři měli zejména v Jižní Americe tu nejhorší pověst. Zlata se nakradly tuny a zdecimování domorodé populace dosáhlo do té doby rekordní úrovně. Dnes jsou mohamedáni na Pyrenejském poloostrově zpět a jejich cílem je obnova ztraceného španělského chalífátu.

Německo si ukrojilo sice menší část koloniálního koláče, ale později si tuto dietu bohatě vynahradilo. Když árijští nadlidé nacistického Německa potřebovali „nový životní prostor“, cítili se oprávněni zabrat ho ostatním méněcenným kulturám, které jim byly dle jejich přesvědčení povinny sloužit a podstoupit vynucenou germanizaci nebo ze svých domovů odejít. Jakýkoli protest následovaly exemplární represe. A dnes? Postupující islamizace jejich vlastního životního prostoru dává původnímu německému obyvatelstvu pocítit do určité míry totéž od nové okupační mocnosti. Její armáda i bez pomoci klasické výzbroje zabírá životní prostor nevěřících psů ve jménu svého nadřazeného náboženství. „Nevhodnými“ příspěvky na internetu riskují politicky neuvědomělí občané trestní postih. Policejní razie v bytech „nepřátel říše“ za takový nenávistný komentář jsou jasným znamením, že se stali lidmi nižší kategorie. Jako bumerang se do této země vrací duch Himmlera, který tak obdivoval islám.

Na obyvatele severských zemí patrně dopadá ješte karma z vikingských nájezdů, kdy se jejich předkové rozhodně z nikým nemazlili a drancování v okolních zemích považovali za zcela legitimní způsob obživy. Nyní jejich potomci dobrovolně otevírají svoji náruč nájezdníkům z jihovýchodu a nedovolí si při tom ani pípnout. Souběžně s touto dobrovolnou okupací zde systematicky probíhá proces společenské kastrace bílého muže a demontáž tradiční rodiny s inenzitou citelně větší, než v ostatních státech Evropy. Snad jediný rozdíl mezi Švédskem a Norskem je v tom, že od těch prvních máme jako upomínku dělové koule pomalu v každém druhém kostele a od těch druhých jsme dnes vystaveni zásahům poněkud těžkotonážnější munice typu Norské fondy.

Když půjdeme až do starověku - velkolepá Římská říše neříkala uchváceným územím kolonie, ale provincie. Tvrdou rukou drtila jakýkoli odpor a její rozkvět závisel téměř výhradně na využívání zdrojů porobených národů. Rozvrat impéria přinesl na několik století dobu temna, pokus o obnovu jeho slávy Benitem Mussolinim skončil ještě žalostněji a v současnosti čelí drtivé invazi ze zemí, jež dříve ovládalo. Germánské ani galské kmeny ze severu to ale nejsou a brána na moři se rozpačitě přivírá až několik let po vylodění nájezdníků, které si navíc pomatení potomci Římanů sami dovezli z afrického pobřeží.

Také ono slavné dobyvatelské tažení Alexandra Makedonského nepřineslo ovládaným zemím jen ochutnávku řecké kultury, ale v důsledku okupace třeba i Ptolemaiovskou dynastii v Egyptě, která svojí zvrhlostí překonala i tyranie předchozích místních vládců. Mocenský a ekonomický úpadek Řecka pak započal ještě před vzestupem Říma a tento trend vesele pokračuje do dneška. Místo kdysi hrdého řeckého loďstva dnes jeho břehy též ztékají cizí vojáci na nafukovacích člunech, ale na rozdíl od zbytu Římské říše na druhém poloostrově zde toho k vyplenění již mnoho nezbylo.

Snad nejkurióznější podobnost ukazuje jeden starý židovský zvyk - kozel, na kterého byly symbolicky naloženy všechny hříchy příslušné komunity a byl vyhnaný do pouště, aby tam bídně zahynul. Příslušníci komunity si oddychli, jak na osud vyzráli a šikovně se svých hříchů zbavili. V jak hrozné podobě si svůj osud na stejném principu židé v průběhu dějin prožili, o tom snad není třeba hovořit. Pogromům a holokaustu se vyhnuli jen ti, co měli dostatek prostředků na cestu do bezpečí, a hlavně ti, co v bezpečí už dávno byli - jejich tzv. ekonomické elity a osoby patřící ke špičkám světového finančnictví se sklony ovládat ostatní pomocí toku peněz a sociálního inženýrství. Právě ty elity, které mají na svědomí onu špatnou pověst i těch obyčejných lidí židovské krve, kterým jsou podobné choutky cizí. Částečné karmické poučení můžeme vidět například v tom, že i samotný Izrael zakázal vstup na své území takovým „filantropům“, jako je George Soros.

České země naproti tomu nikdy žádné kolonie neměly. Bohužel, v naší rané historii se také našla jedna taková vada na kráse - na Malé Straně v Praze byl v 10. století nejvýznamnější trh s otroky v Evropě. Ne, že bychom je sami lovili, ale bylo nám to jaksi „šumák“ - hlavně že město dostalo poplatek za provoz! Jenže pak jsme též poznali, jaké je to býti v cizím područí. A při anexi našeho území Hitlerem se na nás taky ostatní spojenci vy..., že?

Je též příznačné, že mnozí vykonavatelé karmy, osudu či božího trestu si nejsou vědomi svojí skutečné role a někdy ani netuší, kolik utrpení svým konáním zaviní. Jako fanatik, co v posvátném nadšení vypustí z klece smečku ubohých tygrů a zaviní tak větší škodu než lupič, který se zištným úmyslem vykrade banku. Rozsah jejich působení se také týká buď osobní, celostátní či planetární úrovně, podobně jako ho má v pohádkách řadový čert s nejnižší hodností až po Lucifera. Nebo jako v reálu - zanícený člen Antify přes kalkulujícího pašeráka lidí až po šéfy nadnárodních společností, systematicky naplňujících Kalergiho plán likvidace evropských národů.

Technologická a vojenská převaha nových kolonizátorů není nutná. Nyní se to dělá jinak. Lucifer to velmi dobře ví, jen u těch řadových čertů se o tom dá pochybovat a většinou jim k plnění jejich úkolů stačí přesvědčení, že páchají dobro. Ti navedení se totiž bez těch blbých neobejdou. Bez nich by nešlo dělat žádné „spontánní a lidové“ revoluce, státní převraty či budování světlých zítřků.

Jen se obávám, aby se to v Evropě s tím budováním nedotáhlo tak daleko, že předběhneme ony vyspělé západní země až do té míry, že nám jejich původní obyvatelé budou závidět. Nikoli však v důsledku geometrického nárůstu naší produktivity práce, ale jen díky tomu, že jejich ekonomika bude ochromena přívalem neadaptovatelné masy dokonale vysávající sociální systém. Že jejich domovy přestanou být bezpečným místem pro jejich rodiny. Že nakonec to budou oni, kteří se budou chtít vystěhovat do naší zaostalé země i do okolních států bývalého východního bloku, nad kterým tak ohrnovali nos. A ta zlobivá Visegradská čtyřka jim řekne: „Refuge Welcome!“

Zákon příčiny a následku skutečně funguje a jeho důsledky jsou někdy velice nepříjemné, ale nenechme si namluvit, že to musí pokaždé skončit katastrofou. Ona špatná národní karma totiž vůbec neznamená povinnost obětovat svoji zemi, národ a kulturu na oltář zvrácené neomarxistické ideologie beroucí na sebe podobu anděla pomsty. Ani žádný dnešní Němec si nemusí přičítat vinu za II. světovou válku a má svaté právo se stejně jako ostatní bývalé koloniální mocnosti bránit proti vlastní kolonizaci. Ten tzv. karmický dopad znamená především výzvu a je pouze na dotyčném, jak se jí zhostí.

Pokud však nedojde k příslušnému karmickému poučení a postižené státy na tuto výzvu rezignují, pak opravdu Alláh s nimi! A pakliže budou onen příval mermomocí tlačit i na méně zasažená území, pak si svou karmu zpečetí - žádná „rekonquista“ se konat nebude a Austrálie je přecijen trochu z ruky...

Autor je publicista, rocker a dobrodruh

Aston Ondřej Neff
25. 7. 2024

Kolik by stálo přemalování červených pruhů sanitek na zelené? Jak se asi přemýšlelo? Představuji si...

přečetl Panikář
25. 7. 2024

Že mají dámské plavky předvádět muži, považovali diskutující, včetně řady ženských sportovkyň, za...

Válka byla jen poslední kapkou, kterou by česká energetika bez problémů ustála, kdyby již předtím...

Zdeněk Roller
25. 7. 2024

Co je tohle za stát, ten Egypt? Vždyť rozhodně nepatří mezi ty vysloveně chudé. Přitom v areálu...

Ivo Fencl
25. 7. 2024

Roku 1952 se Velinského trampská parta s Foglarem setkala v Hostivaři, kde byli Dvojkaři na...

Aston Ondřej Neff
22. 7. 2024

Biden byl to přes všechno snahu starý bílý heterosexuální muž, tedy živočišný druh na odpis. Paní...

Aston Ondřej Neff
24. 7. 2024

Ani komunisté v dalším režimu se neodvážili odstranit červenomodrobílý symbol z věží tanků, křídel...

Aston Ondřej Neff
23. 7. 2024

Určitě nejsem sám, kdo by rád pravicový koncept podporoval. Ze setrvačnosti volím ODS od jejího...

Marian Kechlibar
22. 7. 2024

Služba Crowdstrike, která se používá k ochraně různých korporátních počítačů před malwarem,...

Lukáš Kovanda
23. 7. 2024

Predikční platformy, jako je PredictIt, jež umožňují sázet na výsledek prezidentského klání jako...

kroc Tereza Krocová
25. 7. 2024

Klimatičtí aktivisté ve čtvrtek ráno narušili provoz na největším německém letišti ve Frankfurtu...

Tomáš Macek
25. 7. 2024

Francouzská policie vzala včera do vazby čtyřicetiletého Rusa. Podle prokuratury „dodával...

Lidovky.cz, ČTK
25. 7. 2024

Bez Ruska a Číny u stolu nebude možné dosáhnout žádného mírového jednání o válce na Ukrajině, řekl...

ČTK, Lidovky.cz
25. 7. 2024

Izraelské síly nalezly v Pásmu Gazy těla čtyř obětí útoku Hamásu loni 7. října. Čtveřice byla...

kroc Tereza Krocová
25. 7. 2024

Po poměrně turbulentním bouřkovém období do Česka přichází klidné letní počasí. V následujících...

Vyhledávání

TIRÁŽ NEVIDITELNÉHO PSA

Toto je DENÍK. Do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy. Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston). Příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce.

ondrejneff@gmail.com

Rubriku Zvířetník vede Lika.

zviretnik.lika@gmail.com

HYENA

Tradiční verze Neviditelného psa. Sestává ze sekce Stručně a z článků Ondřeje Neffa - Politický cirkus a Jak život jde. Vychází od pondělka do pátku.

https://www.hyena.cz