20.9.2021 | Svátek má Oleg


EVROPA: Rozumí tady někdo bruselštině?

2.12.2005

Rada Evropské unie vydala Nařízení č. 1777/2005 týkající se DPH. Některé jeho části platí už od 1. ledna 2006, zbytek od 1. července 2006. Narozdíl od směrnice či direktivy je takové nařízení plně závazné pro všechny, aniž by bylo potřeba ho zapracovat do legislativy jednotlivých států a schválit jejich zákonodárnými sbory, ba dokonce aniž by muselo být vůbec přeloženo do srozumitelné češtiny.

Nařízení je tedy už za měsíc závazné pro všechny české plátce DPH. Otázka je, zda všichni tito plátci vůbec něco tuší o jeho existenci a pokud tuší, zda po jeho prostudování vůbec pochopí, co se od nich žádá. Je sice přeloženo do "české bruselštiny", ale na první pohled je evidentní, že česká bruselština nemá s naším rodným jazyk mnoho společného. Může snad být normální smrtelník moudrý například z následující formulace?

Zboží přepravované jeho pořizovatelem mimo Společenství a využívané pro vybavení nebo zásobení dopravních prostředků používaných pro neobchodní účely jinými fyzickými osobami, jako například veřejnoprávními organizacemi a sdruženími, by mělo být vyloučeno z osvobození od daně vztahujícího se na vývozní transakce.

Vypadá to, že něco je zřejmě zdaněno, něco z toho je od daně osvobozeno, a z toho osvobozeného je zase něco vyloučeno z osvobození, a z toho vyloučeného z osvobození by případně zase něco mohlo být osvobozeno... a tak dále ad nauseam ... dokud každý euroúředník nepopíše tolik megabajtů, aby tím jasně prokázal že má nárok na svůj vysoký plat i s dietami. Jen ať si euroúředník píše, když ho to baví, ale proč nás proboha nutí podle tak složitě vymyšlených nesrozumitelných konstrukcí žít?

Nebo třeba tato stylistická perla:

Splňuje-li v průběhu kalendářního čtvrtletí neusazená osoba povinná k dani používající zvláštní režim stanovený v čl. 26c části B směrnice 77/388/EHS alespoň jedno z kritérií pro vynětí uvedené v čl. 26c části B odst. 4, členský stát identifikace vyjme tuto neusazenou osobu povinnou k dani ze zvláštního režimu. V takovém případě může být neusazená osoba povinná k dani následně kdykoli během tohoto čtvrtletí ze zvláštního režimu vyňata. Pokud jde o elektronické služby poskytnuté před vynětím, ale během kalendářního čtvrtletí, v němž došlo k vynětí, neusazená osoba povinná k dani předloží daňové přiznání za celé čtvrtletí podle čl. 26c části B odst. 5 směrnice 77/388/EHS. Povinnost předložit toto daňové přiznání se nedotýká případné povinnosti být registrován v členském státě podle běžných pravidel.

Takže pokud nevíte, o čem je řeč, a pokud navíc nemáte v malíčku článek 26c části B směrnice 77/388/EHS, pak evidentně nemáte vůbec nárok na euroexistenci ani ve zvláštním režimu, zejména jste-li zároveň neusazenou osobou povinnou k dani. Už je vám to konečně jasné?

Celé nařízení je psáno touto podivnou nesrozumitelnou řečí. Řadový občan si může říci: mě se to přece chválabohu netýká. Jenže ono se ho to velmi bolestně týká, i když o tom neví a média i politici ho obluzují, jak se mu v té EU daří báječně. Aby byla vůbec schopna dodržet (pokud to vůbec jde dodržet?) všechna podobná nařízení (kterých EU chrlí doslova stovky), bude si nejspíš každá firma muset platit extra referenta pro sledování všeho, co na nás euroorgány chrlí, a taky pro překlad z bruselštiny do normálního lidského jazyka. Nebo si za tímto účelem platit externí poradenskou firmu. A tyto náklady se pochopitelně projeví ve zdražení veškerého zboží a služeb. To všechno nakonec zaplatí spotřebitel, tedy řadový občan. Nehledě na to, že sešněrování tolika nesmyslnými a často si protiřečícími pravidly podvazuje rozvoj firem a tím i možnost, aby dosud nezaměstnaní našli práci a dosud špatně placení našli lépe placenou práci. Přitom mezi těmi, kdo pracují, roste podíl těch, kdo nevytvářejí žádné nové hodnoty, ale pouze evidují, vykazují a sledují, co nového ještě dále budou evidovat a vykazovat, aby byli bruselští euroúředníci uspokojeni.

Nejen, že si v euroorgánech vydržujeme svými daněmi rozsáhlý úřednický aparát, ale činnost, kterou tento aparát vykazuje, dál zpětně velmi negativně ovlivňuje obsah naší peněženky. Jak peněženky těch, kteří o EU vědí své, protože se ta euronařízení dnes a denně pracně snaží přelouskat, pochopit a dodržet, tak těch, kteří o jejich existenci vůbec nemají ponětí a pouze nadávají, jak se pořád všechno zdražuje a jak si nemohou najít práci.

1.12.2005 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.