4.12.2021 | Svátek má Barbora


EVROPA: Proč je Polsko ve sporu s EU

26.1.2016

Poté, co polská premiérka Beata Szydłová vystoupila v úterý 19. ledna v debatě v Evropském parlamentu, je jasné, že mezi Polskem a Evropskou unií válka nebude. Právem lze namítnout, že takové přirovnání je nesmírně přehnané, že žádná válka nehrozila, ale chci jím připomenout, kolik padlo z obou stran podobně nadsazených výroků.

Slova o „soumraku“ či dokonce „konci“ demokracie v Polsku, anebo přirovnání stavu polského státu ke stavu státu Putinova totiž velice mnoho Poláků – a nejen voličů strany Právo a spravedlnost – přijímalo jako útoky, a nejeden polský politik na ně odpovídal protiútoky.

Nutno říci, že Poláci jsou se svou dějinnou zkušeností vskutku mimořádně citliví na vnější diktát. Můžeme stokrát opakovat, že mají reagovat jinak, ale přesto bychom jejich zmíněnou citlivost, kterou někteří pokládají za přecitlivělost, vzít na vědomí.

Premiérka Szydłová mimo jiné řekla: „Nechci, aby v Polsku narůstaly antievropské nálady.“ To jsou skutečně důležitá slova. Protievropských slov slyšíme nemálo – a zdaleka nejen z Polska. Náš kontinent však právě prochází velmi nebezpečným obdobím a je více než žádoucí snažit se udržet jeho celistvost a posilovat jeho jednotu a pokud možno nějakou akceschopnost. Průběh debaty v Evropském parlamentu v Polsku rozsáhle sledovali a výsledek podle řady komentátorů zní, že strana Právo a spravedlnost zvítězila.

Tvrzení některých komentátorů, že diskuse měla být důležitou bitvou ve válce za svržení vlády PiS, bych odkázala spíše do říše fantazie a spikleneckých teorií a podotkla bych jen, že napjatá atmosféra podobně silným slovům nahrává.

Dalším zádrhelem v polsko-unijních vztazích je rozhodnutí Evropské komise kontrolovat dodržování právního státu v Polsku, o němž Komise rozhodla 13. ledna, tedy minulý týden. Výsledkem by mělo být doporučení Komise, jimž by se měl sledovaný stát podřídit.

Kdyby tak neučinil, hrozilo by mu v krajním případě i pozastavení některých členských práv včetně hlasovacích práv v Radě Evropy. Protože však o takové sankci musejí jednohlasně rozhodnout všechny členské státy a Maďarsko pro sankce vůči Polsku zcela spolehlivě ruku nezdvihne, jde o hrozbu zcela lichou.

Doufejme tedy, že vystoupení Beaty Szydłové skutečně dodalo vztahům Polska s EU střízlivější a vstřícnější směr.

Vysíláno na ČRo Plus, publikováno na www.rozhlas.cz/plus
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.