28.2.2021 | Svátek má Lumír


Diskuse k článku

EVROPA: O průniku civilizací úvaha rasistická

Nechtěl bych dělat předčasné závěry, ale zdá se, že v těch uprchlických patáliích dochází k jakémusi odlivu. Už není tak snadné někam přijít bez dokladů (vícefunkční mobilní telefon ovšem nechybívá), požádat o azyl, o svém věku, původu atd. něco nalhat, on to beztak nikdo přezkoumávat nebude, jelikož by to bylo proti lidským právům a důstojnosti.

Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
K. Janyška 28.3.2018 18:24

Říkat bílému černý je možné.

Mně, čistě bílému, říkali například na 300 metrových komínech, které jsem kdysi stavěl, všichni Cigo. A ještě jsem na to byl pyšný.

Protože vím, že nejhorší jsou rudočerní... Dzp.

P. Vandas 28.3.2018 12:17

Podnětnou úvahu píše pan Luňák.

Připusťme, že vzestup IQ o 26 bodů u mládeže v Keni je skutečnost a připusťme, že je to i vzestupný trend. Možná je to dáno kontaktem s našimi civilizačními výdobytky, jako je automobil, mobilní telefon a televize, kteréžto jsou i v dnešní Africe běžné. Naproti tomu je viditelný odklon naší civilizace od tradičního a namáhavého vzdělání dětí přechodem k jakýmsi hravým a intelektuálně nenáročným formám. Důraz na schopnost dětí komunikovat, je trendem který odvádí od intelektuálně zátěžových předmětů, jako matematika, fyzika, či chemie. Jistě lze připustit, že tyto znalosti jsou v praxi nepříliš potřebné, nicméně vedou k dovednostem vedlejším, jako je abstraktní myšlení a schopnosti se učit. Tím možná dochází k jisté konvergenci, kdy afričánci se stávají chytřejšími a naše děti blbějšími. :-):-):-)

V. Lunák 28.3.2018 13:35

Re: Podnětnou úvahu píše pan Luňák.

Jednalo se především o výživu, dostupnost vzdělání a vztahy v rodině, ale ne jenom (nepamatuji se přesně a nemám teď čas ten článek číst). Je známo, že výsledky v IQ testech jsou závislé na vzdělání nebo třeba také na cvičení se v těch testech jako takových. Z toho dále plyne, že jsou závislé na tom, jak moc se člověk setkává s abstrakcí, na které jsou testy založeny. Z toho, co je známo, je vhodnější mluvit o tom, že někdo dosáhl v iq testu nějakého počtu bodů a rozhodně tento počet bodů neintepretovat jako nějakou danou míru intelegence. Vždyť ani nepanuje nějaký jasný pohled na to, co by ta intelegence mohla vlastně být.

K. Janyška 28.3.2018 15:45

Re: Podnětnou úvahu píše pan Luňák.

Abstrakce, tedy dekonkretizace, je nástrojem lidské mysli k uchopení nekonečného množství konkrétního a její mohutnost záleží na množství informací a zkušeností, které má člověk v paměti. Kdykoliv myslíme, abstrakce je přítomna. A myslíme tehdy, kdy se adaptujeme na spontánní řád lidského světa nebo na problém, kterému nerozumíme. Rozum je tedy kázní, se kterou k abstrakci přistupujeme a inteligence je míra schopnosti takto jednat a být úspěšný... dzp.

D. Polanský 28.3.2018 18:07

Re: Podnětnou úvahu píše pan Luňák.

Ale o tom to není. Jednotlivci mohou klidně v průměru v Africe inteligentnějšími, ale jde o to, že neumí úspěšně fungovat jako národ, viz Ch. Darwin. Dnes nesoutěží jednotlivci, tedy o hezkou babu či majetek jo, ale národy. Kupříkladu Němci jsou velice úspěšný jako národ. Znáte úspěšný africký nebo muslimský národ?

V. Lunák 28.3.2018 21:05

Re: Podnětnou úvahu píše pan Luňák.

Že by někde probíhala soutěž národů...? To tedy nějak nevidím. Už z principu si nedovedu představit, jak by mohlo soutěžit něco tak abstraktního jako národ. Myslím, že zaměňujete prohlášení reprezentantů států s podstatou věci.

A. Alda 28.3.2018 11:58

Souhlasím, vyjma

Vašeho smířlivého postoje k muslimům. Kde muslim, tam nebezpečno, bez ohledu na rasu a národnost a věk a pohlaví a vzdělání onoho muslima.

V. Lunák 28.3.2018 11:32

K odlišnostem

"...se od sebe plemena lidská znaky jak tělesnými, tak i psychickými, ať již

hluboko do genetického fondu zapsanými, nebo z životních podmínek

vzešlými."

To snad nikdo nepopírá, potíž je, že uvedené je často interpretováno mimo známá fakta. Z toho, co mě momentálně napadá, jsou výsledky měření IQ na dětech s průměrným věkem 7 let v Keni. Mezi lety 1984 a 1998 se jejich úspěšnost v iq testech zvýšila o cca 26 bodů. To samozřejmě nemohlo být v důsledku genetických faktorů, navíc autoři průzkumu danou změnu uspokojivě vysvětlili změnou faktorů prostředí.

To, jednak zcela zásadně (vedle mnoha jiných experimentů a studií) podkopává představu o tom, že by intelegence byla (významně) geneticky podmíněna a za druhé to ukazuje na velmi rychlé a bezprostřední efekty vnějšího prostředí na potenciál člověka.

I. Spálený 29.3.2018 17:05

V našich podmínkách se uvádí v průměru 1/2 školních výsledků vrozených, u matematiky 2/3 a u luštění rébusů ještě více. Cca 2/3 zděděné inteligence má dítě od matky. U savců a obecně u strunatců je potvrzena schopnost dědit jistou formou i naučené dovednosti. Pokud je tomu tak i u lidí, tak pouhé vícegenerační opakování školní docházky může výsledky zvedat. To je známé jako Flynn effect, uvádí se 3 IQ body za 10 let. Ovšem v USA je pozorován symetrický růst, kdy všem trvale usazeným skupinám roste průměr IQ, ale odstup zůstává stejný. Hlavní možností trvale společensky prorazit jako rodina tedy nadále zůstávají volba partnera z úspěšnější skupiny nebo emigrace.

K. Janyška 28.3.2018 9:15

Civilizace je procesem individualizace a subjektivizace

divochů, šířícím se po povrchu Země a ne názvem pro jednotlivé skupiny lidí... Dzp.

----------------------------------------------------------

JSME JEN JAKO KOSTKY V ŠUPLÍKU.

To je nadělení, to je nadělení. To zase budou nevzdělaní, zejména rudočerní, zkomáravolisti, kraválisti a morálisti řvát. Také by mě to urazilo, kdybych nevěděl, že to tak ve skutečnosti příměrem je a musí být. Věc se má totiž takto.

Všechno ve vesmíru, tedy obsah mikrosmu i makrokosmu, podléhá společné tendenci. Tendenci věcí, tedy všeho, řadit se ve spontánní řády, tedy ve své samovolně vzniklé řídící struktury. Vždy za předpokladu, že jsou ve vzájemném dosahu a pravidla, jimiž je řízeno jejich chování, vykazují alespoň podobnou charakteristiku nebo reagují podobně na vnější podněty například chemického, fyzikálního nebo na Zemi i biologického charakteru. Interakce takových spontánních sil, do kterých na Zemi můžeme klidně zařadit i lidskou nekoordinovanou, ale i záměrnou a koordinovanou, aktivitu a realizované, a v případě obsahu lidských myslí dokonce i nerealizované, myšlenky, je nekonečně složitá a lidským rozumem nevysvětlitelná. Jen představitelná abstraktně podle principů, za nichž k ní dochází a důsledků z ní. Samotný obsah interakcí spontánních sil je však, a navždy zůstane, lidskému rozumu utajen. Lidský rozum je totiž jejich produktem, ne autorem.

K. Janyška 28.3.2018 9:16

Re: Civilizace je procesem individualizace a subjektivizace

Tak to obecně platí na každém šutru a místě vesmíru, tedy na Zemi také. Na Zemi dokonce daleko "hustěji", neboť entit, o kterých je řeč a které jsou ve vzájemním dosahu je tu daleko více a spontánní řády jejich interakcí a aktivitou vzniklé tedy jsou daleko uspořádanější a přesnější. Vykazují daleko silnější, a tedy i efektivnější, sebebepořádací, sebezáchovné a seberegulační vlastnosti. To, že to samo, si všiml už koncem 17. století Giambattista Vico. Jen to neuměl popsat.

Jak tuhle složitost připodobnit člověku, který se s takovým výkladem, a já vím, že velmi překvapivým a složitým, setká poprve ? Například takto.

Nasypeme na polovinu dna šuplíku, aby názorný příklad byl co možná nejjednodušší a vypovídající, úplně stejné dětské dřevěné kostky na hraní. Uchopíme ho rukami a nakloníme ho k jednomu z jeho rohů. Šuplíkem budeme třást tak dlouho, až se všechny kostky krásně seřadí jedna vedle druhé svými stranami k sobě právě v onom nejnižším místě tohoto kusu nábytku, aniž by se jich přímo dotkla lidská ruka a aniž by je seřadila ona.

K. Janyška 28.3.2018 9:16

Re: Civilizace je procesem individualizace a subjektivizace

Co se tedy stalo ? Strany kostek při účincích a aktivitě spontánních sil, které byly ve hře, tedy zemská přitažlivost, tření, tvar kostek a šuplíku, naše svalová činnost při třepání celým pokusem a dalších, vnutily kostkám jejich pravidla chování a zařadily je do spontánního řádu, který na dně šuplíku, vznikl a který je ve finální fázi řídí. A my to tam v podobě krásně seřazených kostek jasně vidíme. To samo. Můžeme si klidně odmyslet ruční práci a dosadit za ní třeba mořské vlny, kde by se takový šuplík mohl teoreticky nacházet a výsledek bude stejný. Co takový pokus prokazuje, prezentuje a dokládá ? Nic jiného, než, že věci se řadí v řád samy. Příroda je důkazem největším.

A jak je to s lidmi a jejich lidským světem ? Úplně stejně. Jednotlivci jsou vzdáleně a příměrem oněmi kostkami v šuplíku a jsou řízeni evolučně, vývojem lidského světa, vyvinutými pravidly chování, které tvoří jejich mysl a nemají jinou šanci, než se jim podřídit, pokud nejsou kriminogenní nebo psychicky narušení nebo nechtějí dobrovolně zemřít.

Spontání řád lidské interakce a lidského světa má tytéž základy jako řád kostek v šuplíku nebo nekonečný počet spontánních řádů vesmíru, které však v součtu tvoří jeden obří a ten umožňuje jeho existenci. Spontánní řád je jedinou možností existence lidstva a nelze ho zorganizovat, tedy v lidském světě zavést lidmi organizaci, tedy socialismus. Lidé jsou jeho produktem a nikdy nebudou jeho řediteli. Je třeba se s tím smířit a naopak, naučit se dobrodiní spontánního řádu využívat. Vždyť, jak už řečeno, to on má bohulibé sebepořádací, seberegulační a sebezáchovné vlastnosti, ne lidé.

Chce-li to tak, nebo dělá-li to tak Bůh, je pro mne možné. V poměru 50 na 50... Dzp.

J. Schwarz 28.3.2018 9:12

S těmi mainstreamovými

partajemi jest problém, možno - li věřit změně přístupu těch samých politiků, co se doposud profilovali jako šílenci nebo náboženští blouznivci typu adamitů nebo "new age"? Těžko. U těch jde nejspíš o čistý oportunismus, jakmile tito lidé zůstanou u moci pokusí se o stejnou politiku jinými prostředky. Nene, je třeba politickou garnituru úplně vyměnit a šílence odkázat do místností s polstrovanými stěnami. Není důvod obětovat vlastní zájem zájmům cizím.

R. Langer 28.3.2018 10:22

Re: S těmi mainstreamovými

Kdepak, levicoví politici se nikdy nezmění, není to možné z principu. Jsou totiž věřící.

J. Pražák 28.3.2018 9:04

Imigranti by měli být inteligentnější, než původní Evropané

Thilo Sarrazin doporučuje provádět testy inteligence před přijetím imigranta k pobytu ve výborné knize s názvem Přání otcem myšlenky. Inteligentnější imigranti nebudou odkázáni na sociální pomoc, seženou si bez problému práci a budou tak přispívat i na penze stárnoucích Němců i k rozvoji Německa.

Kéž by pochopili i politici a sluníčka z kaváren také rozdíl mezi etikou smýšlení a etikou zodpovědnosti (Max Weber). Ale lesk zlaťáků asi zatemňuje mysl, tak vítají davy pologramotných divochů, takže si každý týden v německých novinách (i přes tvrdou cenzuru) přečtete minimálně jeden příběh o podříznuté "bývalé přítelkyni" nějakého "nedospělého uprchlíka z Afghanistánu, Sýrienebo Iráku, Konga,....").

J. Schwarz 28.3.2018 9:20

Re: Imigranti by měli být inteligentnější, než původní Evropané

Z hlediska velkého byznysu je import imigrantů dobrý kšeft. Byznysu jde o větší objem prodejů a je mu jedno, kdo to zaplatí. Takže velkokapitál velice podporuje jak sociální státy, tak mísení kultur. Za normálních podmínek by totiž určité vrstvy na nákupy neměly a ty, co by prostředky měli by nejspíš kupovali něco jiného než nabízí velkovýroba levného zboží. Pokud lidem prostředky seberete a dáte je "potřebným", vyrobíte si další stamiliony "zákazníků" a hnedle máte další miliardy co si můžete ulít da Panamy či na Bermudy. Pokud slušně vydělávajícím lidem prostřednictvím mediální propagandy implantujete pocity viny za kdeco, od změn podnebí po činy předků zpřed několika století, tím líp. Nechají se snáz okrádat.

J. Pražák 28.3.2018 9:49

Re: Imigranti by měli být inteligentnější, než původní Evropané

Pravdivý postřeh. Oni ti bohatí neuvažují nad tím, kde zůstane místo pro slušný život. Doporučuji přečíst Tábor svatých od Jeana Raspaila. Lze stáhnout i na webu. Otřesná, ale pravdivá vize, stará cca 40 let, která se rychle naplňuje.

J. Kanioková 28.3.2018 10:52

Re: Imigranti by měli být inteligentnější, než původní Evropané

Výcuc -Tábor svatých- https://sux.cz/77d1

V. Lunák 28.3.2018 11:14

Re: Imigranti by měli být inteligentnější, než původní Evropané

Představa, že jakýsi test intelegence v takovém případě může indikovat pravděpodobnost ekonomického úspěchu je hloupá, to možná na úrovni makro pohledu platí v rámci konkrétní společnosti, nicméně i pak je otázka, zda se nejedná pouze o odraz společenského statusu, neboť jak známo, úspěšnost v testech intelegence a společenského statusu velmi dobře korelují, z čehož opravdu neplyne kauzalita od inteligence směrem ke statutu.

J. Pražák 28.3.2018 11:30

Re: Imigranti by měli být inteligentnější, než původní Evropané

Pokládáte za správnější současnou praxi Merkel a jejího gangu, kdy pozvala do Evropy protiprávně miliony negramotných nebo pologramotných divochů s naprosto rozdílnými vzorci chování, kteří nejsou schopni se začlenit do evropského životního stylu, ale vytvářejí paralelní společnosti plné špíny, násilí, středověké demagogie, neschopnosti se uživit vlastní prací,...?

J. Pražák 28.3.2018 11:33

Re: Imigranti by měli být inteligentnější, než původní Evropané

Ještě dodatek: Porovnejte průměrné hodnoty IQ zjištěné v jednotlivých státech na odkazu níže s tím, jak tyto státy fungují. Pak napište opravu.

https://iq-research.info/en/average-iq-by-country

V. Lunák 28.3.2018 13:30

Re: Imigranti by měli být inteligentnější, než původní Evropané

Oprava není vůbec namístě. Víc výše. Dáváte vedle sebe čísla, o kterých s velkou pravděpodobností nevíte, co znamenají, a téměř s jistotou nevíte nic o tom, co o jejich vztazích bylo již ověřeno.

J. Pražák 28.3.2018 13:35

Re: Imigranti by měli být inteligentnější, než původní Evropané

Takže z druhé strany: je pro Evropu prospěšné přijímat miliony nezaměstnatelných, násilnických pologramotů, nebo by byli prospěšnější inteligentní přistěhovalci, kteří by se mohli zapojit do výzkumu, obchodu, výroby a nebyli závislí na celoživotní

"(a)sociální podpoře"?

P.S.: V Německu je na Harz IV již přes 600 000 "uprchlíků".

V. Lunák 28.3.2018 13:50

Re: Imigranti by měli být inteligentnější, než původní Evropané

I když je to mimo téma, resp. komentář, který jsem vkládal, tak jednoznačně není důvod přijímat násilníky. Proč by byl? Současně však opravdu nepatřím mezi ty, kteří žijí v domnění, že co muslim to násilník, či, že co terorista, to muslim.

Pokud jde o vzdělání, tak to považuji za podstatně méně důležité. Nevím, z čeho plyne, že by Evropa nebo kdokoliv jiný ocenil větší počet vědců (bez ohledu na obor). Jde primárně o posouzení toho, zda dotyčný má potenciál zapojit se do ekonomických vztahů, jestli jako vědec nebo jako prodavač, je vedlejší.

J. Pražák 28.3.2018 14:22

Re: Imigranti by měli být inteligentnější, než původní Evropané

600 000 "uprchlíků " na Harz IV. 600 000 stánků s kebabem se skutečně neuživí....

7 útoků nožem denně jen v Berlíně.

Každý týden nějaká německá káča zahyne rukou svého muslimského expřítele,.... To je islám.

Šaria patří k islámu. „Káhirská deklarace muslimských práv“ říká: je zakázáno vzít život člověku, s výjimkou pokud to právo šaria nepožaduje.

https://www.facebook.com/kivcrn/videos/2009328862414890/UzpfSTQwNzk4NDc2MjcyNzEzMDo4MzM1OTA0NjY4MzMyMjI/?multi_permalinks=833783806813888&comment_id=834074036784865&notif_id=1522237785309716&notif_t=feedback_reaction_generic

M. Krátký 28.3.2018 8:01

Můj švagr tam byl s manželkou pár roků

v 80tých letech pomáhali v Zimbabwe rozjet středně velký pivovar. Pak tam proběhl osvobozenecký - socialistický převrat, vyhnali bílé farmáře a teď nejen, že nemají ten pivovar ale ani co jíst. Hezký den přátelé

R. Neveselý 28.3.2018 8:59

Re: Můj švagr tam byl s manželkou pár roků

Mají co chtěli, no ne?

J. Schwarz 28.3.2018 9:24

Re: Můj švagr tam byl s manželkou pár roků

Mají. Právě proto bychom si neměli nechat namluvit, že máme jakoukoli povinnost těm "chudákům" pomáhat... Jednou pomůžete, a už budete pomáhat napořád. Afričan totiž nic neudržuje, dokud to funguje, pak to používá, jak to fungovat přestane musí přijet běloch a zase jim to dát do pořádku. Černoch se prostě vrátí k původnímu životnímu stylu.

J. Chaloupka 28.3.2018 7:50

Afrika vyhodila bílé kolonialisty a teď se tlačí do Evropy,

protože neumí svoje země dát do pořádku. Takže budeme pomáhat v místě a oni nebudou muset utíkat. To je naše mantra. Ale oni budou mluvit o neokolonialismu. Nejlepší je nechat Afriku Afrikou, ať si tam vládnou, jak umí a starat se o Evropu. Ostatně problémů je tu dost, nemusí sem ani táhnout (teď pozor rasismus) černoši, abychom se o ně museli starat. Jediná cesta je zastavit jakoukoliv tzv. rozvojovou pomoc. Ostatně starali se oni o nás třeba v době druhé světové války?

J. Schwarz 28.3.2018 9:27

Re: Afrika vyhodila bílé kolonialisty a teď se tlačí do Evropy,

Do Afriky se nastěhujou Číňani a uvidíme, 1) jestli je někdo z "ochránců lidských práv" začne napadat pro neokolonialismus, 2) jestli se Číňani nechají vyhodit stejně jako bílí. O bodu 2) pochybuju, mezi Číňany se idioti srovnatelní s euroamerickými "levicovými intelektuály" nevyskytují.