Neviditelný pes

EVROPA: Nezbytná reforma trhu s vínem

23.2.2007

Trh s vínem se v posledních letech potýká s přebytky, které současná politika v oblasti společného trhu s vínem není schopna uspokojivě řešit. Velká část rozpočtu je spotřebovávána na drahá a nepříliš účinná opatření. Například podporu destilace vína vidím jako neefektivní mrhání omezených prostředků. Deformovaný trh s vínem dnes nemotivuje producenty nekvalitního stolního vína, o které není zájem, ke změně produkce směrem ke kvalitě. Proto je reforma trhu s vínem nezbytná.

Konkurenceschopnost evropského vinařství je potřeba zásadně posílit a klíčovou oblastí, na kterou musíme soustředit naši pozornost, je reforma rozpočtu Společné organizace trhu s vínem (SOT). Podpora musí být úměrná stávající ploše pěstování vinné révy a případně také hodnotě produkovaného vína. Vycházet při podpoře z historického čerpání a zastaralých statistik není akceptovatelné.

Musíme si uvědomit, že jde-li nám o podporu konkurenceschopnosti evropských výrobků, není možné evropské producenty perzekuovat. V severněji položených evropských státech se geografické podmínky diametrálně liší od jižních. Doslazování řepným cukrem je v těchto zemích zavedenou tradicí obdobnou přidávání kyseliny vinné – acidifikaci – v zemích jižních. Jeho zákaz by znamenal konec mnoha dobrých rodů vinařů, přerušení tradice a následně řešení problémů s tvorbou krajiny.

V Hradci Králové 21. 2. 2007

poslanec Evropského parlamentu za ODSzpět na článek