20.2.2020 | Svátek má Oldřich


EVROPA: Multi-kulti odporuje deklaraci OSN

28.12.2017

Oficielně není Deklarace OSN o právech domorodého obyvatelstva právně závazná, ale co by to znamenalo pro evropské země, kdyby ten dokument byl právně závazný a kdyby jeho ustanovení musely začlenit do svých ústav? Souhlas s deklarací vyslovila většina evropských zemí, pouze Ukrajina, Rusko a Gruzie se zdržely! Podle OSN „zobrazuje deklarace dynamický vývoj mezinárodních právních norem a zrcadlí politický kurs členských států OSN“.

Tématem deklarace je převážně diskriminace, které je domorodé obyvatelstvo vystaveno skrze imperialismus a kolonialismus. Stejně jako ostatní deklarace OSN se i tato deklarace rozumí jako univerzální, platná pro každou inidigenní (domorodou) společnost a tudíž i pro domorodé Evropany. Podívejme se tedy na deklaraci pozorněji, především na obzvláště zajímavý článek č. 8:(1)

1. Domorodé národy a lidé mají právo nebýt vystaven žádné nucené asimilaci nebo zničení svých kultur.

2. Státy zavedou učinné mechanismy k zabránění a nápravu následných jednání:

- každého jednání, jehož cílem nebo následkem je, že domorodé národy a lidé jsou oloupeny o svou integritu samostatného národa nebo jejich kulturní hodnoty nebo jejich etnickou identitu;

- každého jednání, jehož cílem nebo následkem je, že jim je odňato vlastnictví jejich země, jejich území nebo jejich zdrojů;

- každé formy nuceného přesunu obyvatelstva, které má za cíl nebo následek, že jsou porušena nebo podkopána jeho práva;

- každé formy nucené asimilace nebo nucené integrace;

- každé formy podpory a iniciace propagandy, jejímž cílem je rasová nebo etnická diskriminizace, zaměřené proti nim.

Použijme tuto deklaraci v Evropě v souvislosti s masovou migrací z jiných kontinentů a s pokusem liberálních evropských elit vytvořit „multikulturní a pestrou společnost“. Analyzujme bod deklarace: „domorodé národy a lidé mají právo, nebýt vystaven žádné nucené asimilaci anebo zničení své kultury“ a konfrontujme ho s výrokem jednoho z vůdců EU, Franse Timmermannse, o rebelující Visegradské skupině: „Každá společnost, kdekoli na světě, bude v budoucnu pestře smíchaná.“(2)

Neporušuje náhodou pan Timmermann práva domorodých Poláků, Maďarů, Čechů a Slováků? Nepokouší se náhodou přimět je ke zničení jejich vlastní kultury, „zpestření“ kultury a tímto způsobem potlačení toho polského, maďarského, českého a slovenského?

Podívejme se na bod 2: Státy zavedou účinné mechanismy k zabránění a nápravu následných jednání.

Klíčová slova: jednání, cíl, následek. Podle tohoto bodu je celá migrační politika západoevropských zemí porušením lidských práv domorodých Evropanů, protože významně mění etnickou a kulturní strukturu evropských zemí. S úmyslem nebo bez, to je jedno - následky může vidět každý. Současný demografický trend mnoha západoevropských zemí je jasný: do roku 2066 budou Britové menšinou ve vlastní zemi (3),stejně tak jako Holanďané(4) a Italové(5). Podobné jevy lze pozorovat v celé západní Evropě. Současné snažení italské vlády změnit Zákon o státním občanství z „lus Sanguinis“ na „lus Solli“ a tím poskytnout ze dne na den 800 000 migrantů státní občanství a navíc ročně přijímat dalších 50 000 migrantů, může v praxi znamenat porušení práv domorodých, indigenních Italů na udržení kulturní a etnické identity.

V dalších odstavcích bodu 2 čteme o jednáních, které nesmí země provádět: každé jednání, jehož cílem či následkem je, že je jim odejmuto vlastnictví jejich země, jejich území nebo zdrojů. Bývalý švédský předseda vlády Fredrik Reifeld vysvětlil ještě během svého úřadování, proč věří, že Švédsko nepatří etnickým Švédům, nýbrž migrantům, a proč jeho politika vychází z tohoto stanoviska(6). Není toto dalším porušením deklarace?

Odstavec c: každá forma nuceného přesunu obyvatelstva, jehož cílem nebo následkem je, že jsou porušena nebo podkopána jejich práva, je opět možno vztáhnout na každou formu migrace, kterou je původní obyvatelstvo vypuzeno, na politiku, která je již desetiletí v Evropě přítomna, včetně politiky otevřených dveří Angely Merkelové a především na všechna opatření levicových stran, které doufají, že jejich voličstvo se migrací a udělováním státních občanství zvětší, což porušuje volební právo indigenních Evropanů.

Odstavec d: každé forma nucené asimilace a integrace. Občas jsou slyšet zastánci migrace, kteří tvrdí, že domácí se mají integrovat s migranty a ne obráceně. Není to dalším porušením práv indigenních Evropanů na kulturní a etnickou identitu?

Odstavec e: každá forma podpory a iniciace propagandy, jejímž cílem je rasová nebo etnická diskriminace, zaměřené proti nim. Co právě probíhá v Berlíně, je čistá propaganda: na plakátech jsou zobrazeni migranti a pod tím stojí: „Typický Němec“. (A u nás?-pozn. překl.)

deut

Článek 9 zní: Indigenní národy a lidé mají právo příslušet k jejich indigenní společnosti nebo národu, odpovídajíce tradici a obyčejům dotyčné společnosti nebo národa. Naplnění tohoto práva nesmí v žádném případě vést k diskriminaci.

Není výše uvedená propaganda náhodou diskriminací práv indigenních Němců (Evropanů)? Nemají vůbec žádné právo na kulturní a etnickou identitu? Žádné právo být národem? Přes článek 9 deklarace?!

(Byl čas Vánoc, nejtradičtějšího svátku Evropanů, a podívejte, co kolem toho vyváděly politicky korektní instituce: neslavilo se, nestavěly se stromky, ve školách a školkách byly omezovány vánoční akce: není to hrubý zásah do práv Evropanů podle článku 9 Deklarace? - pozn. překladatele.)

Co je ovšem zajímavé, v originální verzi článku 7 byla původně takováto porušení označena jako „Ethnie-Mord“ a „kulturní genocida“. Toto označení bylo v konečné verzi škrtnuto.(10)

Co by se tedy stalo s uzurpátorskými orchránci lidských práv z evropských liberálních elit, kdyby Deklarace OSN o indigenních národech platila pro indigenní Evropany? Pro Poláky, Bulhary, Brity a ostatní? Je jedno, jestli jsou většinou či menšinou. O tom Deklarace mlčí. Národy by pak měly nárok na svou půdu, etnickou a kulturní identitu a jejich ochranu. Lidé jako Timmermans, Verhofstadt, Gauck nebo Macron a všichni příznivci multi-kulti a masové migrace by mohli být žalování pro etnickou a kulturní vraždu národů. Historie je odsoudí určitě.

Reinfeld, již zmíněný ministerský předseda Švédska, řekl: „Patří tato země těm, kteří zde žijí již generace, nebo někomu, kdo si vymyslel hranice? Nebo je Švédsko otevřeno lidem, kteří sem přicházejí a spoluvytvářejí? Pro mě je jasné, že kladná odpověď na druhou otázku je správná.“

To nevyžaduje dalšího komentáře...

*******

1. Deklaracja Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Ludności Rdzennej, United Nations 2007-09-13.

2. Timmermanns: Central Europe has ‘no experience with diversity’, Politico 2015-09-24.

3. White Britons ‘will be minority’ by 2066, says professor, The Telegraph 2013-05-02.

4. Cerberus 2.0 prognostiziert mit der wissenschaftlichen Genauigkeit, wie schnell die eingeborenen Niederländer aussterben werden, Gefira 2017-06-05.

5. Come l’immigrazione sta cambiando la demografia italiana,Centro di Studi Politici Machiavelli 2017-07-18.

6. Reinfeldt: “Ett vägval vilket land Sverige ska vara”, TV4.se 2014-12-24.

7. The New Germans, TheWorldin2018.

8. Wir können nicht jede Last tragen, General-Anzeiger 2015-05-28.

9. Green politician Dr. v. Berg: Good thing that Germans will be a minority in “supercultural” society, Youtube.

10. 1994/45. Draft United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, UNHCR 1994.

Z gefira.org přeložil
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.