27.1.2023 | Svátek má Ingrid


EVROPA: Migrační krize, únor 2015

16.2.2016

Minulý týden jsem měl možnost účastnit se dvou mezinárodních setkání, resp. konferencí k migrační krizi. Závěr byl stejný: řeči, řeči, nutnost obrany evropských hodnot, demokracie a vlády práva. Společné evropské hodnoty a společná evropská akce jako řešení migrační krize. Ale také konstatování, že migrační vlna bude pokračovat, dokud se bude v Sýrii a Iráku válčit a dokud tam nedosáhneme míru. Naše cesta k míru, která odpovídá evropským hodnotám, je jednání a usmiřování válčících skupin, nikoliv vojenská akce. Evropské elity opakují, že lidská práva jsou nedělitelná a musíme chránit bezpečnost občanů. Tedy i bezpečnost migrantů.

Evropa se zbláznila. Každý měsíc zasedá Evropská rada k migraci a výsledek je nula. Vedeme řeči a migranti doslova obsazují Evropu a my říkáme, že je to sice problém, ale pojďme, my vás budeme integrovat. Evropská unie vyhlásila společný boj proti terorismu. Migrace je v rukou organizovaného zločinu a vypadá to, jako by organizovaný zločin nebyl součástí terorismu. Výzvy a postoje téměř jednotné Visegrádské čtyřky nejsou zatím v Bruselu vyslyšeny.

Nedivím se, že postup evropských elit radikalizuje část veřejnosti. Mne bezmocnost a bruselská politická korektnost radikalizuje také. Řecko buď musí nasadit k ochraně svých hranic armádu, nebo ho pro neplnění smluv musíme vyloučit ze Schengenského prostoru. Vždyť lze odtahovat lodě s migranty zpět a případné trosečníky po zachránění vysazovat v zemi nalodění. Austrálie to tak udělala a má klid. Není přeci možné zavírat oči před nedodržováním závazku ochrany vnější hranice EU, dělat, že se nic neděje, a přihlížet k ničení Evropy. Avšak jakýkoliv krok zpět v dosažené evropské integraci, tedy například odchod Řecka ze Schengenu, je pro bruselské elity naprosté tabu. Dnes je přeci již prokázané, že zhruba polovina migrantů jsou migranti ekonomičtí z bezpečných zemí, kteří tak zabírají místo těm, kteří by na azyl měli právo.

Začínám se klonit k tvrzení, že Evropská unie páchá sebevraždu v přímém přenosu. Obyvatelé Evropy se radikalizují a nečinnost evropských vůdců může mít pro Unii nedozírné následky.

Autor je senátor za ODS