5.12.2022 | Svátek má Jitka


EVROPA: Maďarsko versus Komise

18.1.2012

Svoboda a demokracie podle Bruselu

Evropská komise podnikne "právní kroky" proti Maďarsku za to, že tam v demokratických volbách lidé zvolili svou vlastní budoucnost. Ta se však nelíbí Bruselu. Je totiž příliš svobodná a suverénní. Evropská komise ví přece nejlépe, co je pro Maďary dobré. Ti sice mají své vlastní volby, ale chraň Bůh, aby dopadly jinak, než je v unijním plánu. Vůle voličů členského státu je jedna věc, ale bacha, aby se nevymkla z předem stanoveného a jedině přípustného jízdního řádu.

Co se stalo v Maďarsku tak závažného, že musí marxista Barosso a jeho tým podniknout protiopatření? Vytočení Maďaři šli k volbám a bez toho aniž by jim někdo držel pistoli u hlavy, vydíral je únosem někoho z jejich rodin, sliboval jim modré z nebe v podobě růstu jejich platů na úkor státu, případně strašil vojenským zásahem v ulicích či policejními represemi, zvolili Fidesz. A to si zjevně dovolili dost.

Je jistě vhodné připomenout, že Maďaři v nedávné minulosti vždy volili i strany prounijní a teprve jejich osobní zkušenost jim dodala odvahu a po mnoha neúspěších Fideszu (ve smyslu dosáhnutí většiny) mu tentokrát dali šanci dosavadní politiku změnit. Ve své podstatě Maďaři naplnili v nevětšinovém systému vizi systému většinového. Dali této politické straně tolik hlasů (68% poslanců), že má ústavní většinu. Mají tam nyní parlament a vládu, které se nebudou moct nikdy v budoucnu vymluvit na to, že něco nemohly udělat, protože jim v tom zabránily koaliční čachry a ústupky, hraničící mnohdy nikoli s politikou, ale politikařením. Fidesz a premiér Viktor Orbán ponesou plnou zodpovědnost za své vládnutí. Když tuto příležitost neustojí, je velmi pravděpodobné, že už se nikdy do parlamentu nedostanou. Pokud ano, vyhrají i další volby.

Evropské komisi se nelíbí změny Ústavy, které v Maďarsku proběhly zcela demokraticky a na základě vůle občanů, kteří dali politikům mandát ve svobodných volbách. Základní heslo EU "Jednotná v rozmanitosti" je sice lákavé, ale v očích a mysli Bruselu má zjevně své mantinely. Stejně jako tolik proklamované zachování suverenity členských států a politická lež o svobodných národních volbách a principu rozhodování o svém vlastním osudu na tom nejnižším možném stupni, který je nejblíže občanům.

Nevím, co přesně znamená ono "podniknutí právních kroků". Evropské primární právo totiž řeší postihy vůči členským státům jen v případě, že nedojde k tzv. harmonizaci, tedy pro všechny (ne jen pro některé)povinnému začlenění rozhodnutí Komise do jejich zákonů. Pro případný nesoulad s unijní vizí u nových změn v ústavách na základě svobodné vůle občanů si troufám si tvrdit, že primární právo na sankce nepamatuje a jakékoli případné rozhodnutí je právně nevymahatelné. Jistě, máme tu na politicích zcela "nezávislé" instituce, jako jsou Evropská centrální banka a Mezinárodní měnový fond, které však podle mě slouží stále více jen jako náhrada vojenské síly při obsazování územních sfér vlivu, než smyslupný nástroj nějaké skutečné pomoci. A možná se nakonec budeme mít tu čest seznámit s pravou podstatou založení Eurocorps se sídlem ve Štrasburku, jehož členy jsou Belgie, Francie, Německo, Španělsko, Itálie nebo Řecko, tedy státy, kterým s ohledem na jimi způsobené problémy v EU jakákoli suverénní samostatnost jiných v Evropě nemůže absolutně vyhovovat. Uvidíme.

V každém případě držím Maďarsku a jeho občanům palce. Nebudou to mít lehké. Ostatně neprocházejí si ničím jiným, než důsledky z doposud reálného evropského socialismu s lidskou tváří. Byla to však jejich volba a nikomu jinému, natož Evropské komisi, do toho nepřísluší kecat. Mimochodem, je velmi vtipné, když na adresu Maďarska nyní spouští výhružky politici EU, kteří sami mohou za současný stav v Evropě, a úpadkem maďarského hospodářství straší ty státy, které v reálném úpadku už dávno jsou.

Vivat Maďarsko!

Autor je zakládající člen Strany svobodných občanů

Převzato z FrantisekMatejka.cz se souhlasem autora