17.2.2020 | Svátek má Miloslava


EVROPA: Kvóty nyní permanentní?

1.12.2017

Pokud si kdokoliv naivně myslel, že přerozdělování nelegálních migrantů podle systému povinných kvót je mimo hru, hrubě se zmýlil. Kvóty jsou na stole znovu, nyní zacílené na změnu etnického složení obyvatelstva střední Evropy.

Další frontální útok ze strany EU na násilnou přeměnu původního evropského obyvatelstva je na stole. Tentokráte se jedná o schválení návrhu švédské europoslankyně paní Wikströmové, které bruselský europarlament schválil mandát k vyjednávání nové podoby dublinského systému.

Kvóty ne jednorázově, ale trvale!

O co přesně v „novém“ návrhu ze strany švédské europoslankyně jde?

Nejdůležitější úpravou je speciální automatický a permanentní relokační mechanismus, který v praxi bude znamenat, že žádost o azyl už nebude muset vyřizovat stát, kde uprchlík vstoupil na území Unie, ale bude podle speciálních kritérií rovnou přesunut do jiného konkrétního státu.

A jaká kritéria to mají být?

„Uprchlík bude v rámci tohoto systému přesunut do jedné ze čtyř zemí, které dosud přijaly nejmenší procento žadatelů o azyl ze svého objemu kvót. Výše kvót se bude stanovovat podle počtu obyvatel jednotlivých zemí EU a jejich ekonomické síly vyjádřené v HDP.“

Takže zase již moudří byrokraté v Bruselu, odtržení od reality a sedící na tučných finančních polštářcích, budou rozhodovat, kdo je uprchlík, kolik a v jakém počtu bude přesunuto nelegálních migrantů do konkrétního státu EU!

Stojí za povšimnutí, že paní europoslankyně již ani nezakrývá hlavní záměr reformy Dublinského systému, tedy násilný přesun „uprchlíků“ do zemí, které je zatím nepřijímaly nebo nechtěly přijmout. Úsměvná jsou i další vyjádření a přívlastky, které paní europoslankyně při zdůvodnění tohoto nesmyslného návrhu používá:

Najdeme tu termíny jako „férové azylové řízení“, „permanentní mechanismus“ nebo „tříleté přechodné období“ pro státy, které by tento „spravedlivější“ systém zaváděly, bezesporu však hlavní perlou jsou slova potvrzující demokratické uvažování paní europoslankyně:

„Předpokládáme, že členské země budou respektovat demokratické rozhodnutí evropského parlamentu, a to i v případě, že se jim nebude zamlouvat.“

Pokud ne, pak mají nastoupit sankce, pokuty a další opatření (Wikströmová zmiňuje například omezení přístupu k fondům EU).

Jen další pokus v řadě

Ze stran EU a bruselských mocipánů se nejedná o první pokus, jak dostat nelegální migraci - především z islámských zemí (to bychom měli zdůraznit) - do zemí střední Evropy.

Po násilném přehlasování povinných kvót v roce 2015, kdy byla naše politická reprezentace společně s třemi dalšími přehlasována, následoval o rok později pokus ze strany zvláště německých europoslanců prosadit „harmonizaci sociálních dávek“. Krásný eufemismus slova harmonizace nám evokuje něco idylického, leč v tomto případě by se v praktické rovině jednalo o vpravdě „tragikomickou“ situaci. Sociální dávky migrantů by přesahovaly příjem našich důchodců, lidí, kteří celý život pracovali na svůj důchod, takže válející se migranti na náměstích českých měst by se jim mohli smát do tváře.

Způsob myšlení bruselských a západoevropských elit

Jak je možné, že švédskou europoslankyni netrápí, že FRONTEX a lodě neziskovek vozí jako levné cestovky nelegální migranty z lybijských břehů? Netrápí a jak vidno trápit nebude, poněvadž ve zvrácené logice těchto pseudohumanistů nelegální migranti mají jen práva, kdežto povinnosti má většinová společnost, která je musí nedobrovolně přijmout.

A s tím souvisí i další jev, který se jako mor šíří po celé Evropě, což je pacifikace, přesněji znehybnění bezpečnostních orgánů na hranicích EU, kdy Evropský soud pro lidská práva (ESLP) vydává verdikty zakazující vracet nelegální migranty zpátky do zemí původu, pokud je překročí ilegálně, jako tomu je např. ve španělské Melille (viz). A co je nejhorší, takováto rozhodnutí ESLP jsou právně závazná pro státy, které jsou členy Rady Evropy (což jsou všechny státy EU), a mají tak za následek záměrné neřešení problému nelegální migrace!

Je to geniální situace pro ty, kteří si přejí rozpoutat novou migrační vlnu pod novou záminkou, a samozřejmě pro budoucí obrovské zisky pašeráků, jejichž kontakty mohou sahat až do nejvyšších pater „vyspělých, po korupci lačnících politiků“.

Návrh švédské europoslankyně tak zapadá do celkové politiky EU a jejího způsobu myšlení, která je v souladu s rozhodnutím Evropského soudu, kdy se již dopředu začínají omlouvat důvody, proč nešlo zabránit ilegální migraci. Namísto důsledné ochrany hranic a navracení nelegálních migrantů budou špičky EU neustále řešit a vyvíjet scénáře, které v důsledku podporované invaze z muslimských zemí urychlí probíhající islamizaci v zemích západní Evropy a bude se moci nastartovat začínající islamizace v těch zemích, kde je v současnosti ještě bezpečno. Takže namísto řešení příčiny požáru řeší EU neustále jen jeho následky, a to ještě jeho rozšiřováním.

Příští vláda musí jednat

Vzhledem k výše uvedenému je jasné, že v dosavadním průběhu byly státy střední Evropy v řešení nelegální migrace vždy o krok zpátky a pasivně reagovaly až na konkrétní situace. Nová vláda by však měla být aktivní, a tak pro ni vyplývají tři základní úkoly:

1. Tvrdě odmítnout jakýkoliv pokus o trvalý relokační mechanismus v jakékoliv podobě, nejlépe v součinnosti s Polskem a Maďarskem.

2. Schválit ústavní zákon, popř. dodatek k stávající ústavě vymezující nezadatelné právo občanů ČR na výběr přijímání občanů ze zemí a regionů postižených válkou nebo přírodními katastrofami.

3. V dlouhodobém horizontu se zasadit o změnu personálního složení Evropského soudu pro lidská práva, jelikož jeho některé výroky mohou paralyzovat bezpečnostní opatření zamezující nelegální migraci.

Pokud vláda nebude jednat, máme i u nás během velice krátké doby problémy, o kterých jsme si ještě nedávno mysleli, že se právě nás nemohou týkat.

Zdroj

Převzato z blogu autora s jeho svolením
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.