29.3.2023 | Svátek má Taťána


EVROPA: Islamizace Vánoc

21.12.2018

„Neúnosné a nedobrovolné podřizování islámu“

Snad v každé evropské zemi byly letošní vánoční svátky poznamenány spory souvisejícími s islámem. Většina těchto konfliktů vznikla díky evropským multikulturním politickým a náboženským elitám, které poníženě ustupují a sekularizují Vánoce a okázale zajišťují, aby muslimové nebyli uráženi křesťanským svátkem.

Mnoho tradičních vánočních trhů bylo přejmenováno - amsterdamská Zimní přehlídka, bruselské Zimní radovánky, Zimní trh v Kreuzbergu, londýnský Winterville, mnichovský Zimní festival – aby představovaly multikulturní pozlátko sekulární tolerance.

Více znepokojující jsou vzrůstající tlaky na islamizaci Vánoc. Nový náboženský výklad Vánoc je založen na falešném předpokladu, že biblický Ježíš je totožný s koránským Ježíšem (Isou). Toto slučování náboženství, označované jako „Chrislam“, zapouští kořeny na biblicky negramotném Západě.

Například v Británii, v kostele Všech svatých v Kingstonu nad Temží, nedávno oslavovali narozeniny jak Ježíše, tak i Mohameda. 3. prosince byly oslavy „Milad, adventu, křesťanské oslavy“ zaměřeny na „připomenutí narozenin Proroka Mohameda a radování se z blížícího se narození Ježíše“. Hodinová mše včetně islámské modlitby byla následována rozkrojením narozeninového dortu.

Přední křesťanský blog „Arcibiskup Cranmer“ pokáral církev za její nedostatek prozíravosti:

„Všimněte si, jak tato událost připomíná narozeniny proroka Mohameda, ale nehledí vstříc narození Pána Ježíše Krista, syna Božího. Mohamed obdržel své proroctví, zatímco Ježíš neobdržel ani proroctví, ani kněžství, ani své království, ani své mesiášství. Je to vznešený prorok Mohamed vedle prostého starého Ježíše, protože dodat nějaký z těchto atributů posvátnosti, by ho samozřejmě odcizilo mnoha muslimům (pokud již nebyli odcizeni tím, že taková oslava je haram [zakázána islámem]), kteří by nebyli bývali mezinábožensky nebo citlivě misijní, že ano?“

Blog dodal, že velebením Mohameda v kostelích se úspěšně prohlašuje, že Mohamed je větší než Ježíš.

„Pokaždé, když církev poskytuje Mohamedovi přídomek ‚prorok‘, odmítá ukřižování, popírá zmrtvýchvstání Krista a vyvrací, že slovo stvořilo tělo a dlí mezi námi, tak kvůli Mohamedovi popírá všechny tyto základní principy křesťanské víry.“

Nedávno byla v episkopálním skotském kostele v Glasgowě na svátek Tří králů (Zjevení Páně), svátek připomínající inkarnaci boha do osoby Ježíše Krista, čtena část textu z Koránu popírající, že Ježíš je syn Boží. Jeden z královniných kaplanů, Gavin Ashenden, označil čtení z Koránu jako „rouhání“: A dodal, že existují jiné způsoby a podstatně lepší, jak stavět „mosty porozumění“ s muslimy.

V Londýně, parlamentní skupina sdružující všechny muslimské britské poslance, skládající se jak ze zástupců Dolní sněmovny, tak Sněmovny lordů vydala zprávu: „Šťastné a veselé muslimské vánoce“, aby upoutala pozornost na „humanitu“muslimů během Vánoc. Zpráva uvádí:

„Příliš často se ocitají muslimské charity v centru naší pozornosti, kvůli zaujatosti medií... O čem slyšíme ještě méně, jsou „muslimské šťastné Vánoce“. Vývařovny polévek, potravinové banky, vánoční večeře, novoroční úklid – toto všechno budou dělat muslimské charity během období Vánoc.“

Ve Skotsku byla regionální vláda obviněna z „podkopávání“ britského křesťanského dědictví tím, že propagovala „zimní slavnosti“ pro etnické menšiny, a zároveň ignorovala Vánoce. Skotský ministr pro mezinárodní rozvoj a Evropu Alasdair Allan, sliboval skoro 400 000 liber (535 000 amerických dolarů) na financování 23 akcí během zimních měsíců. Označil je jako „klíčové dny v našem národním kalendáři“ a řekl že „vzrušující a různorodý“ program pomůže Skotům oslavit všechno skvělé v naší nádherné zemi během zimních měsíců. Ani jedna z těchto akcí však neměla jakoukoliv souvislost s Vánoci. Mluvčí Římskokatolické církve ve Skotsku řekl:

„Je velmi znepokojivé, že se skotská vláda rozhodla neuznat náboženskou realitu Vánoc na zimních akcích, které podporuje. Při posledním sčítání lidu více než polovina populace uvedla jako svoje náboženství křesťanství. Katolíci a ostatní křesťané se mohou zcela oprávněně divit, proč veřejně financované slavnosti nezahrnují žádnou událost připomínající Skotům oslavu narození Krista, která je bezpochyby nejvýznačnější událostí zimních měsíců.“

Gordon Macdonald, z křesťanské charity CARE dodal:

„To je součástí všeobecné sekularizace, která probíhá ve skotské vládě už mnoho let, a přímým výsledkem této vládní politiky je podceňování našeho křesťanského dědictví a hodnot.“

V Dánsku, na základní škole v Graestedu, zrušili tradiční církevní bohoslužbu na počátku Vánoc, aby neurazili muslimské žáky. Někteří rodiče obvinili školu, že má dvojí standard: nedávno proběhla akce „Syrský týden“, během níž se děti seznámily s blízkovýchodní kulturou. Ignorujíce rodiče, školní nástěnka vedle školy hlásá:

„Rada školy podporuje rozhodnutí školy vytvořit novou tradici (zvýrazněno), která zapojí děti a mladé lidi.“

Dánský předseda vlády Lars Lokke Rasmussen, který tuto školu jako dítě navštěvoval, řekl, že toto rozhodnutí by mělo být přehodnoceno. Ministryně zdravotnictví Ellen Trane Norby dodala:

„Dánské základní školy mají povinnost šířit vzdělání a učit kulturní hodnoty a znalosti spojené s Vánocemi, je to neodmyslitelná součást vzdělání.“

Ve Francii byl kvůli horentním nákladům na zajištění bezpečnosti před islamistickým terorismem zrušen každoroční Vánoční trh v Croix-Rousse v okrese Lyon. Každoroční městský Festival světel se letos uskutečnil. Vojenský guvernér Lyonu, generál Pierre Chavancy řekl, že v důsledku „citlivosti“ této události bude zajišťovat bezpečnost 1500 vojáků a policistů, podporovaných psy, říční policií a pyrotechniky.

V sousední Belgii, ředitel Červeného kříže v Liège, André Rouffart, nařídil všem 28 pobočkám odstranit kříže, aby se zajistila sekulární podoba organizace. Kritici říkají, že toto rozhodnutí bylo součástí širší snahy „změnit určitou terminologii“ a „zbavit se našich tradic a kořenů“, abychom uklidnili muslimy. „Kdysi jsme říkali vánoční prázdniny, dnes říkáme zimní prázdniny“ řekl místní dobrovolník Červeného kříže. „Vánoční trh v Bruselu byl přejmenován na ‚Zimní radovánky‘. Nechte věci takové, jaké jsou.“

V Německu, škola v Lüneburgu odložila Vánoční besídku poté, co si muslimský student stěžoval, že zpívání vánočních koled během školního vyučování je neslučitelné s islámem. Podle týdeníku Focus rozhodnutí školy změnit Vánoční besídku na nepovinnou mimoškolní aktivitu způsobilo „záplavu nenávistných emailů a dokonce vyhrůžek vedení školy a školní radě“. Aby uklidnil rozzuřené rodiče, řekl ředitel školy Friedrich Suhr, že „nekřesťanské“ vánoční písně, jako třeba „Rudolf, rudonosý sob“ by neměly být zakazovány. Alexander Gauland, spolupředseda Alternativy pro Německo (AfD) řekl, že akce školy byla „neúnosným podřízením se islámu“ a představuje „zbabělou nespravedlnost“ vůči nemuslimským dětem.

V Mnichově zobrazuje reklama na multikulturní „Zimní trh“ sněhuláka zakrytého burkou. Předseda bavorské AfD ironicky dodal: „Je sněhulák v burce symbolem tolerance?“ V Halle byl Vánoční trh přejmenován na „Zimní trh“.

V Berlíně byl tradiční Vánoční trh chráněn betonovými bariérami, aby se zabránilo zopakování loňského džihádistického útoku, při kterém zahynulo 12 lidí a vice než 50 jich bylo zraněno. Ve Stuttgartu, byl na Vánočním trhu zatčen 53letý muž, poté co tvrdil, že má ve svém batohu bombu. V Postupimi byl uzavřen Vánoční trh poté, co blízká lékárna obdržela dopisovou bombu. V Bonnu byl evakuován Vánoční trh, kvůli vyhrůžce bombou.

V Itálii, škola v Miláně odstranila zmínky o Vánocích při slavnosti přejmenované na „Velký festival šťastných prázdnin“. Na Facebooku místní politik Samuele Piscina obvinil školu ze zavádění „politicky korektní levičácké politiky“, která připravuje děti o radost z Vánoc:

„Po betlémech a křížích nyní překážejí vánoční besídky. Slovo Vánoce je symbolem naší víry a naší kultury. Nikoho nediskriminuje. Napadání symbolu Vánoc nikomu nezajistí respekt, nevytvoří pohostinnou a inkluzivní školu a společnost, ale podporuje netoleranci k naší kultuře, našim zvykům a našim tradicím. Pevně věříme, že naše tradice musí být respektovány.“

V Bolzanu bylo nařízeno odstranit lepenkový vánoční stromek z radnice, protože „by mohl urazit citlivost“ muslimů. Místní politik Alessandro Urzi, vyjádřil rozhořčení nad tímto rozhodnutím: „Byrokratická tupost, se kterou byl stromek odstraněn, aby se vyloučilo riziko, že někoho urazíme, odráží barbarizaci kulturního klimatu.“

V Norsku základní škola v Skien oznámila, že tento rok vánoční besídky nebudou zahrnovat jenom obvyklé čtení dětí veršů z Bible, ale také dvou veršů z Koránu, které se zmiňují o Ježíšovi. Nenapodobitelný Bruce Bawer vysvětlil důsledky tohoto jednání takto:

„Vánoční plány školy ve Stigeråsen jsou další ukázkou dhimmikracie: zbabělého evropského podřizování se islámu. Tento rok, by to mohlo být pár veršů z Koránu, příští rok budou na vánočních oslavách slaveny obě náboženství, a za nemnoho let poté možná na dětských slavnostech nebude kříž, ani vánoční stromeček jenom modlitební koberec, žehnání v arabštině a hidžáb pro dívky.“

Ve Španělsku, městská rada Madridu nahradila vánoční slavnosti ve městě novopohanským „Mezinárodním veletrhem kultur“. Madridská starostka Manuela Carmena, bývalá členka Komunistické strany Španělska, se vyjádřila, že účelem měsíc trvajících oslav je odkřesťanštit Vánoce tím, že se stanou více inkluzivními:

„Všichni víme, že Vánoce jsou svátkem náboženského původu, ale je to také oslava lidskosti a solidarity. Proto madridská městská rada chce udělat vše, co může, aby si každý ve městě, ať je odkudkoliv, mohl užívat Vánoce.“

Madridská radnice porušila tradici a odmítla umístit betlém v jedné ze svých nejvíce ikonických památek, Puerta de Alcalá. Místní politik José Luis Martínez-Almeida obvinil Carmenu z toho že, „nadšeně spolupracuje při oslavě Ramadánu“, a zároveň se „pokouší se schovat všechny křesťanské symboly Vánoc“. A dodal: „Chceme znovu získat naše kulturní a náboženské kořeny.“

Autor je je vedoucí spolupracovník Gatestone Institute se sídlem v New Yorku.

Překlad původního textu: Europe: The Islamization of Christmas
Překlad: René David

Převzato z webu Gatestone Institute