22.10.2020 | Svátek má Sabina


EVROPA: Imigrační politika EU jako karavana

1.5.2019

Jak praví moudré (nejspíše asi blízkovýchodní) přísloví: karavana může jet jen tak rychle, jak rychle dokáže jet její nejpomalejší člen. Totéž platí třeba o skupině vysokohorských turistů a podobných příkladů by se dalo najít spoustu. Přísně vzato to však neplatí, protože teoreticky ti rychlejší mohou toho nejpomalejšího nechat vzadu – stačí pak málo, aby zabloudil a třeba i bídně zahynul. Že se tak nestane, je důsledkem solidarity.

Solidarita je vzývaným principem Evropské unie. Vzývaným je také jednotný evropský přístup. Když oba ideály vztáhneme na otázku imigrace, vyvstane před námi doporučení formulované např. presidentem Francie E. Macronem v jeho nedávném otevřeném dopise „Za evropskou renesanci“. EU by měla přijímat občany třetích zemí společně – tedy podle společných pravidel. Obávám se, že se tím samo sebou myslí, že by taková pravidla byla nastavena spíše podle fancouzského a/nebo německého vzoru, než podle toho maďarského. (Zde jen odbočím: mezi francouzským a německým přístupem jsou samozřejmě nezanedbatelné rozdíly, ale to v této úvaze nehraje rozhodující roli...)

Skloubit požadavek, aby azylová politika zůstala i nadále v rozhodovací pravomoci konkrétních zemí (požadavek, který považuji za logický a jedině správný...), se solidaritou a jednotným postupem EU jako takové, samozřejmě je možné. A dokonce je to nezbytné, pokud trváme na volném pohybu osob coby jednom z pilířů Evropské unie.

Vždyť co je platná jedné zemi EU její restriktivnější azylová politika, pokud sousední členská země EU bude postupovat tak, že mnoha azylantům rychle rozdá pasy a tím jim umožní přesunout se do jakékoli země EU na základě volného pohybu osob? Ano, roli dnes hrají samozřejmě další okolnosti, např. (a možná předně) štědrost, potažmo atraktivita sociálního systému a přidružených pravidel (např. minimální mzda... viz návrhy na unifikaci těchto systémů a pravidel napříč členskými zeměmi). Ale v principu nastíněné platí.

Pokud by však EU přijala zásadu, že jako celek bude podporovat takový přístup k imigraci, který uplatňuje členská země s nejrestriktivnější azylovou politikou, osvědčila by kýženou solidaritu i jednotu a – co víc – zachovala by se logicky správně a podnikla by krok směrem k dlouhodobé udržitelnosti volného pohybu osob.

Imigrace, resp. přístup k ní bude jedním z klíčových témat, která rozhodnou nadcházející volby do Evropského parlamentu. Konzervativní strana v těchto volbách podporuje KDU-ČSL, na jejíž kandidátku vyslala paní Zdeňku Rybovou a spolu s dalšími partnery (Korunou Českou a Sdružením pro Místní Správu) Mgr. Ninu Novákovou. Např. tento článek Tomáše Zdechovského dokládá, že tato spolupráce dává dobrý smysl a v případě úspěchu přispěje k dobré věci.

Autor je předsedou Konzervativní strany.

Psáno pro Konzervativní listyAkční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.