4.12.2020 | Svátek má Barbora


EVROPA: Gauck a jeho dvojí tvář

27.1.2016

Politika německého prezidenta se rozhodně nedá prohlásit za vyváženou a rozumnou. Poslední kritika na adresu zemí, kterým zjednodušeně říkáme V4 (Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Polsko), není argumentačně příliš vhodná. Gauck tyto země obviňuje z nedostatku solidarity a říká:

„Ale jen stěží mohu pochopit, když solidaritu s pronásledovanými odmítají právě země, jejichž politicky pronásledovaní občané se sami solidarity dočkali.“ (Zdroj).

Je to tentýž Gauck, který řekl v květnu 2014: „Mám radost, že jsem ve Vás, pane prezidente Zemane, mohl potkat bojovníka za svobodu a přesvědčeného Evropana,“ (Zdroj)

Obrat o 180 stupňů

Náhlý názorový obrat Gaucka je způsoben migrační vlnou a neochotou států V4 dělat Německu tzv. užitečného idiota. Gauck kritizuje státy V4, ale vůbec mu nevadí a žádnou kritiku nevznesl na kancléřku Merkelovou, která porušila prokazatelně evropské právo a dle názoru politiků a odborníků i ústavu Spolkové republiky Německo. (Viz zde, zde, zde a zde.)

Musíme položit rozhodující otázku pro další vývoj Evropy a Evropské unie:

Který poválečný politik v západní části Evropy porušil po roce 1946 mezinárodní platné právo anebo ústavu své země?

Odpověď: První takovým politikem je zřejmě Angela Merkelová.

Jak reagovala Evropská komise a členské státy? Nijak. Stejně, jako když Hitler remilitarizoval Porýní. Tehdy nic, dnes nic. Dějiny se opakují. A opět to nemůže dopadnout dobře.

Závažnost takových kroků měla v historii a má dnes mnoho dopadů. Nic na věci nemění to, že Merkelová si své jednání dodatečně nechala schválit. Ratihabice ale potvrzuje fakt, že Merkelová řídí SRN pomocí zplnomocnění (dekretů) a takové řízení je možné jen pouze ve velmi výjimečných (obvykle poválečných) období. (Zdroj). Pozvánka migrantům ale není reakcí na válečný stav v Evropě. Válečný stav se ale právě z této politiky může snadno stát. Studenou válku mnozí pamatujeme.

Srovnání uprchlíků

Vraťme se proto ke slovům prezidenta Gaucka a jeho kritice nesolidarity zemí V4. Emigranti z východní části Evropy skutečně našli pomoc a solidaritu v mnoha zemích světa, tehdejší SRN nevyjímaje. Hledali práci a nový život a mnohým se to podařilo.

Ale opět musíme položit některé otázky:

1. Vyžadovali tito migranti, aby v nových zemích bylo aplikováno jimi přinášené právo (např. šaría či jiné prvky například s komunistických zákonů)?

2. Pokládali nerovnost muže a ženy za správný a přirozený stav?

3. Vytvářely komunity žijící ze sociálních systémů?

Pro drtivou část emigrace můžeme říci, že tomu tak nebylo.

Migranti přicházející na pozvání Merkelové ale toto vše (a mnohé další) požadují. Proto vytvářejí politickou korektnosti nazývané multikulturní zóny, lépe a přesněji dnes označované jako No-Go zóny. (Zdroj)

Státy V4 pod kritikou

Není a nemůže být překvapením, že státy V4 o takový vývoj nemají zájem. Je také dobré si připomenout, že prvotně schválené kvóty přerozdělování skutečných uprchlíků nerealizuje téměř nikdo v EU , nikoliv pouze státy V4. Přesto se tyto státy s žádnou kritikou nesolidarity nepotýkají. Přerozděleno bylo pouze několik stovek uprchlíků (Zdroj) Jednostranně zaměřená a zjevně neobjektivní kritika Gaucka vytváří dojem, že pro západní část EU mají státy V4 sloužit jako politický otloukánek. Některé výhrady ze zemí, jako je např. Nizozemí, hraničí se špatně skrývanou zlobou. Ale bránění transportů migrantů, zapalování ubytoven a jiné výstřelky se na území V4 neodehrávají. Připomínáme, že v ČR žijí statisíce Ukrajinců, desetitisíce Vietnamců a mnohé další národy a etnika, včetně muslimů zcela v poklidu.

Hysterický Gauck a Merkelová by se měli zklidnit

Bylo by dobré, aby západní část EU, která spadla do vlastní pasti bezbřehé pomoci a pseudo-dobroty, hledala jiné řešení, než jen vylévání si zklamanosti na zemích V4. Tyto země nemohou ani za kolonie, ani za války kdesi ve světě, ani za to, že nemají v integraci většího počtu muslimů důvěru. Spíláním se nic nevyřeší. Navíc slibovaná ochrana vnějších hranic EU se sice mediálně stále opakuje, ale mnoho se nečiní. Proto státy V4 veřejně oznamují, že své země budou chránit samy. Ostatně vládám těchto zemí to ústava i další zákony přímo ukládají. Exces Merkelové si vůbec nemohou dovolit.
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.