Neviditelný pes

EVROPA: European Green Deal a co dál

19.12.2019

Bylo to někdy na přelomu tisíciletí. Četl jsem často The Economist, měl jsem tehdy možnost si ho od kamaráda půjčovat. Zapamatoval jsem si jen všeobecný pocit, že ten časopis mi pomáhal myslet. Na jeden článek si ale pamatuju přesně. The Economist kritizoval WHO, že zatajila výsledky studií, které platila. WHO investovala nemalé prostředky do prokázání škodlivosti pasivního kouření. Zabývaly se tím renomované laboratoře a státní ústavy, university. Výsledky ukázaly, že pasivní kouření má ze zdravotního hlediska zanedbatelný význam. Teprve jedinec, který se narodí do domácnosti rodičům notorickým kuřákům a v této rodině žije do osmnácti, vykazuje statisticky významnou zdravotní odchylku. The Economist nehodnotil výsledky těch studií, pouze kritizoval WHO, že je nezveřejnila. Že takhle se nemůže nakládat s veřejnými prostředky, neseznámit je s veřejností a strčit je do šuplíku. Už v té době se rozbíhal boj proti pasivnímu kouření a já se domníval, že po tomto odhalení bude tomu fanatickému brojení utrum. Jak jsem byl bláhový!

Léta běžela, já měl jiné starosti i radosti. Ostatně mezitím mi doktoři kouření zakázali a mne to přestalo zajímat.

Jenže jako kdyby se vrátil zlý sen, je tu zase fanatismus, tentokrát mnohem závažnější. Skrývá se pod vznešeným heslem European Green Deal, použiji zkratku EGD. Zase je tu boj, tentokrát proti globálnímu oteplování. Jestli je to oteplování vinou lidské činnosti a zda to mohou lidé ovlivnit omezováním vypouštěním kysličníku uhličitého do ovzduší, to se s jistotou neví. Přesto před pár lety v Paříži se všichni představitelé zúčastněných zemí dušovali, že do r. 2050 sníží emisi CO2 v jejich zemi na úroveň množství, které jejich země pohlcuje. Odtud uhlíková rovnováha. Ovšem ne všichni to neberou vážně, asi si rozmysleli, co to obnáší Ale abychom si u nás v Evropské unii vytkli závazně za cíl dosáhnout za třicet let uhlíkovou rovnováhu, to je fantazírování. Zvlášť, když jsme v tom sami, ti největší producenti kysličníku uhličitého se o nic tak sebevražedného vážně nepokouší. Měli bychom to upřesnit – nikdo se tak nezavázal, jen zbytek světa jménem Evropa. V Evropě jsou politici a úředníci, kterým nevadí, že historie spalování je stejně stará jako civilizace.

Proboha, kdo to s tou rovnováhou vymyslel? Ursula, která se vyznamenala v Bundeswehru, když vymýšlela opatření, jak zabránit, aby se těhotné tankistky v tanku nezranily o výčnělky, ta na to vypadá. Ale proč na to kývají hlavy státu našeho a sousedů? Chápu, že Babiš, kterému taje na hlavě dotační máslo, se neodváží vzpouzet, leda tak pípnout. A to ještě to plané pípnutí vydává za svoje vítězství, na to on je machr. Ale co Maďarsko? Aha, Maďaři už staví novou jadernou elektrárnu s pomocí Rusů, takže Orbán může klidně souhlasit, to je taky machr, ale z jiného těsta. Jen Polsko, těm zůstal zdravý rozum, i když taky neřekli na rovinu, že je to blbost, jen že si to ještě rozmyslí. Asi doufají, že do té doby si to rozmyslí Brusel. Bohužel na ty mocnější, na Merkelovou a Macrona, na ty spoléhat nelze, že budou uvažovat jako obyčejní lidé, naopak někde tam se asi líhly ty naivní myšlenky o životě bez spalování. U některých dalších čelných představitelů mám obavu, že ani nevědí, k čemu svoje občany zavazují. Aby existoval takový závazek černé na bílém, musí na to kývnout volení občané z celé Evropy. Jak může vzniknout bez vůle občanů takové rozhodnutí, které jistě sníží životní úroveň všech lidí v Evropě? Buď jsme si volili špatné zástupce, nebo je nějaká chyba v systému. Tuším, že právě taková rozhodnutí, jako toto o uhlíkové rovnováze, napomohla Angličanům v rozhodování o brexitu. Já se jim nedivím, ba trochu závidím. Sice se taky zavázali podle usnesení v Paříži, ale EGD jim už může být ukradený.

Co bude dál? Chodím po světe poměrně dlouho a seznal jsem za tu dobu, že jsem ve všech ohledech průměrný občan. To mi dává jistotu, že podobně jako já považuje většina lidí v Evropě závazek k uhlíkové rovnováze za vyloženě nešťastný. Nebude dokonale kontrolovatelný (na to možná někteří spoléhají), kdyby se realizoval, významně to sníží životní úroveň nás i našich dětí. Proti uhlíkové rovnováze bych šel i demonstrovat, kdyby bylo kam. I když si nemyslím, že demonstrace jsou užitečný prostředek ke zlepšení čehokoli. Věřím ale, že vznikne společná platforma, hnutí evropských občanů, kteří vidí snahu prosazovat EGD jako nesmyslnou a budou se bránit. Já se přidám.

Pro ty, kdo v uhlíkovou rovnováhu věří, mám radu: S omezováním CO2 začněte u sebe -prostě přestaňte dýchat. Čím déle, tím lépe. Až se znovu nadechnete, představte si, že takhle by uhlíková rovnováha zastavila civilizaci.

Tak či onak, již nyní Vám upřímně přeji, aby Vánoce a Silvestr byly, jak si přejete.zpět na článek