17.5.2021 | Svátek má Aneta


EVROPA: Deset (nejméně) omylů směrnice REACH

5.12.2005Podnikat dnes v Evropské unii je jako závodit ve sprintu s pěkně těžkým batohem na zádech. Světová konkurence běžce v modrém triku se žlutými hvězdičkami hravě předbíhá, ale jeho trenér mu chlácholivě přibaluje na záda další cihlu. Výrazem všeho nedobrého, co dnes Evropskou unii zcela ovládá, je návrh s podivným názvem REACH.*)

REACH je obsáhlým návrhem nové chemické směrnice, která má za pomoci centrálních regulačních nástrojů zavést unijní politiku jednotné registrace, hodnocení a autorizace chemikálií. Cílem procesu je omezit či dokonce vyloučit některé chemické substance z používání. Smyslem této direktivy je ochránit spotřebitele nebo životní prostředí před neblahými účinky chemických látek.


Omyl č. 1 - "konečně nás někdo ochrání"
Není sporu o tom, že se v přírodě vyskytují chemikálie, které mohou dlouhodobě a v nadměrném množství poškodit lidský organismus. Jejich přesná registrace již dnes ale existuje. Národní systémy jsou velmi přísné, nekompromisně určují nakládání s těmito látkami. Záměrně šířeným omylem je tedy tvrzení, že spotřebitelé jsou dnes vystaveni hanebným účinkům toxických látek aniž by jejich používání výrobci bylo jakkoliv kontrolováno. Není tedy v žádném případě pravda, že je třeba vytvořit nadnárodní regulační systém jejich používání.

Omyl č. 2 - "už nikdy toxické látky"
Některé chemické látky považované za toxické lze nahradit jinými substancemi, které budou "méně" škodlivé. Náhrada něco za něco však nemusí být vždy šťastným řešením. Může vést ke snížení kvality konečného produktu nebo dokonce ke spekulativním záměnám názvů výrobků. Ty pak mohou být ještě škodlivější než stávající. I zdravý rozum ví, že některé chemické látky nahradit prostě nejde.

Omyl č. 3 - "budeme vzorem pro zbytek světa"
Zastánci směrnice REACH věří, že nesmyslným zvednutím laťky, kterou budou moci výrobci jen obtížně přeskočit, předběhneme světovou konkurenci. Ta prý bude nucena evropské standardy "dohánět".
K tomu zřejmě nedojde, protože návrh směrnice zcela obrací logiku podnikání: dnes (více méně) platí, že co není zakázáno, je dovoleno. REACH mění svobodu podnikání na: vše je zakázáno, o uvedení na trh musíte žádat. Takový proces bude zdlouhavý, těžkopádný, byrokratický a drahý. V době převratných vynálezů a supertempa globálního vývoje se evropský chemický průmysl zastaví. Ne svět, ale Evropská unie bude dohánět.
Studie Mercer, vypracovaná pro francouzský chemický průmysl, upozorňuje, že pro výrobu mikročipu je třeba použít 150 odlišných chemických látek. Pokud budou muset projít byrokratickou cestou testování, nebudou se v Evropě tyto symboly technologické vyspělosti vyrábět vůbec.

Omyl č. 4 - "zákazník vydělá"
V průběhu projednávání tohoto dokumentu byly vypracovány nejrůznější analýzy. Jejich závěry se liší - ale pouze v odhadu výše negativních dopadů na evropský chemický průmysl. Evropská komise je pochopitelně optimistická. Nikdo ji nevolí, takže jí to nikdo ani ve volbách nespočítá.
CEFIC (organizace zastřešující evropský chemický průmysl) odhaduje přímé náklady spojené s registrací chemických substancí na 7 miliard eur, nepřímé na desetinásobek. Je jasné, že tyto náklady zaplatí koncový zákazník, ať si bude kupovat textil nebo automobil. Zboží na trhu bude dražší. Zákazník nic nevydělá, pouze si zaplatí iluzi, že žije v netoxickém prostředí.

Omyl č. 5 - "start hospodářského růstu"
Ekologičtí blouznivci jsou přesvědčeni, že vyšší míra regulace povede k rychlejšímu hledání rozmanitých inovací. Ty prý poženou evropský průmysl k růstu.
Jakékoliv podnikání hledá cesty, jak snížit své náklady a vyhnout se zbytečným překážkám. Je proto jisté, že klíčová část chemické výroby bude přenesena mimo území EU. REACH tak zasadí největšímu evropskému průmyslovému odvětví, které vytváří 2,5 procent hrubého evropského produktu, vyrábí 34 procent celkové světové chemické produkce a přímo zaměstnává 1,7 milionu lidí přímo (a další miliony nepřímo) zdrcující zásah. CEFIC odhaduje, že firmy vyrábějící chemikálie v malém množství (od 1 do 100 tun za rok) sníží produkci o 10 - 30 procent, protože náklady na jejich výrobu budou nerentabilní. To povede ke ztrátě pracovních příležitostí. Vzhledem k tomu, že 95 procent evropského chemického průmyslu tvoří firmy s méně než 250 zaměstnanci, dopad na malé podniky bude smrtící.

Omyl č. 6 - "inovace nás zachrání"
Tento groteskní názor snad není třeba příliš vysvětlovat. Registrace jediné substance u nově vzniklé agentury (zaplatí daňový poplatník) v Helsinkách bude stát až 200.000 eur. I tato skutečnost bude příčinou, že firmám nebude zbývat příliš mnoho na investice do výzkumu. Je pravděpodobné, že společně s výrobou "přetáhnou" mimo území EU i "mozkové zázemí". Nejen bezprostřední firemní výzkum, ale také univerzitní laboratoře. REACH vytlačí chemický výzkum, vývoj a vzdělání do jiných částí světa.

Omyl č. 7 - "kvalita "made in EU"
Ani evropský trh nemůže existovat izolovaně a sám o sobě. Je provázán s firmami, které žijí mimo unijní prostor. Pokud budou chtít v EU nadále operovat, i ony budou muset vyhovět parametrům REACH. Daná směrnice přímo zakazuje vstupovat do procesu registrace jim samotným. Nemohou vstupovat do konsorcií, která budou vznikat za účelem rozložení nákladů na registraci mezi více výrobci. Americká firma si tak bude nucena najít evropského "prostředníka", který za ni registraci obstará. REACH se tak stane symbolem vyhroceného ochranářství Evropské unie. Poškodí světovou konkurenci a dlouhodobě prohloubí hospodářské problémy významných členských států Evropské unie. Evropská komise tak nesmyslně posiluje bariéry bránící vzájemně výhodné obchodní výměně. Prodělají firmy a prodělá opět spotřebitel. Visačka diskutabilní kvality "Made in EU" bude příliš drahá.

Omyl č. 8 - "méně testů na zvířatech"
Člen Evropské komise Günter Verheugen prohlásil, že jedním ze základních smyslů legislativy REACH musí být výrazné snížení testů prováděných na zvířatech. (Škoda, že více nemyslí na lidi, kterým démonické břímě REACH vezme obživu.) Jeho tvrzení je téměř neuvěřitelné. Požadavky na dodatečné testování tisíců substancí dramaticky zvednou počet zvířat používaných k laboratorním testům. A navíc, k tomu, aby byla látka náležitě prozkoumána, musí být laboratorní zvířata vystavena mnohem vyšším dávkám, než jakým je vystavováno lidské tělo. Kde jsou ochránci zvířat?

Omyl č. 9 - "alespoň budeme zdravější"
Dlouhodobé působení štědrého evropského sociálního modelu přivedlo většinu obyvatel ke zhoubné víře, že stát a vlády jsou povinny udělat cokoliv, co by je všemožně ochránilo před nepřátelským vlivem okolí.
Nadnárodní regulace REACH je symbolem tohoto přesvědčení, přestože se průměrná délka života západní civilizace výrazně prodlužuje (navzdory údajné toxicitě prostředí, ve kterém žijeme). Jen obtížně si přiznáváme, že tzv. civilizační choroby jsou výsledkem našeho životního stylu a naší (ne)péče. Každý z nás jsme přímo odpovědný za kvalitu svého zdraví. Jak jednoduchý by to byl svět, kdybychom zrušením 30 procent chemické produkce byli všichni naráz zdraví.

Omyl č. 10 - "nedůvěra ve vědu"
Vědecké bádání často svádí okolní svět k víře, že jsme ovládáni démonickými vědci, jejichž myšlenky jsou zneužívány hrabivými kapitalisty k hromadění majetku na úkor našich životů. Nedůvěra v zodpovědnost vědy a etiku svobodného podnikání je neviditelným produktem západoevropské touhy regulovat vše. Jsou výsledkem působení novodobé socialistické doktríny "zelených". Ignorují přirozenou touhu člověka zušlechťovat okolí, ve které po tisíce let žije.
Lidský tvor si jen výjimečně sám sahá na život. Být dobrým hospodářem je jeho obvyklým motivem daleko častěji, než ničit a plundrovat.
Návrh nadnárodní chemické regulační směrnice REACH je dalším krokem Evropské komise zásadně ovlivňovat hospodářské politiky členských států. Lehkovážně hazarduje s již tak mizerným hospodářským růstem Evropské unie. Dál omezuje svobody občanů. Zneužívá přirozený lidský strach o vlastní zdraví. Vytlačuje důležitou část průmyslu mimo Evropskou unii. Znevýhodňuje své výrobce uvalováním nadbytečných nákladů, což povede ke zdražení produktů a nekonkurenceschopnosti na trhu. Spotřebitel, v jehož "prospěch" Evropská komise "činí", je ironií osudu až na posledním místě.
A proč? Protože Evropskou komisi nikdo nevolí, ona je přece vyvolená.

*) REACH: Registration = registrace látek, Evaluation = hodnocení registrací a látek, Autorization = povolování použití látek, látek v přípravcích nebo ve výrobcích, pro které jsou uváděny na trh, Restriction = omezování výroby, uvádění na trh a používání látek, látek v přípravku nebo látek ve výrobě, Chemicals = chemikálie - pozn. red.

Zdroje:
REACH and the European Chemicals Agency
Logomasini, Angela: Europe´s global REACH: Costly for the World, Suicidal for Europe (Institut Hayek, November 2005)
EU Chemicals Policy Review (REACH)
Study of the Impact of the Future Chemicals Policy - Additional REACH implementation scenario (Mercer Management Consulting - A business impact study done for UIC, the French chemical industry association, June 2003).
RPA "Assessment of the Business Impact of New Regulations in the Chemicals Sector" - A study published in June 2002 by the Risk and Policy Analysts, prepared for the European Commission.
Cefic "Barometer of Competitiveness 2002 - Business impact of new Chemicals Policy" - The Barometer, published in November 2002
Cefic "Business Impact Study - Sectoral Fact Sheets"
EUCAN Cancer Incidence, Mortality and Prevalence in the European UnionNarodilo se mi miminko. Jak pro něj vybrat tu správnou dětskou kosmetiku?
Narodilo se mi miminko. Jak pro něj vybrat tu správnou dětskou kosmetiku?

Také jste si do porodnice zabalila klasický set: vlhčené ubrousky, krém na zadeček a dětský olejíček? Víte ale, že tím péče o pokožku miminka...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.