26.9.2020 | Svátek má Andrea


EVROPA: Dekadence

25.6.2016

Člověk, který se snaží řídit „zdravým selským rozumem“, se dnes při čtení zpráv přicházejících zejména ze západní Evropy často neubrání pocitu, že se buď on sám, nebo svět okolo něj zbláznil. Často se mi v této souvislosti vybavují dvě reklamy. První je reklamní kampaň pivovaru Bernard: „Svět se zbláznil. Držte se!“ Druhá je reklama na prací prášek Vizír z 90. let 20. století: „Vy zíráte, my zíráme. Vizír!“

Dekadence znamená úpadek, rozpad, dekadentní znamená úpadkový. Já dekadenci vnímám především jako absenci nebo ignorování zdravého rozumu. Název dekadence je spojován s obdobím úpadku a rozpadu Římské říše, v budoucnu si jej naši potomci budou pravděpodobně spojovat i s obdobím úpadku a rozpadu Evropské unie.

Petr Robejšek k tématu dekadence řekl: „Já si myslím, že naše společnost má rysy dekadentní společnosti. Jako nejmarkantnější definici považuji to, že dekadentní společnost je ta, která chrání pachatele a nechrání oběť, ve všech rozměrech toho slova, to znamená ať už je to násilný kriminální čin nebo zneužití politické nebo hospodářské moci. Akademické a mediální elity dopouštějí nebo dokonce samy zneužívají naše hodnoty proti naší společnosti, klasický příklad je hodnota tolerance, která když se to přežene, tak tolerujeme i vlastní zánik a to asi není smyslem.“ [1]

I když je bezpečnostní situace v naší zemi neskonale lepší než v zemích na západ od našich hranic, tak i u nás vidím zárodky řady problémů, které již trápí západní Evropu. Jsem přesvědčen, že jdeme ve stopách západní Evropy a opakujeme její chyby. Minimálně několik členů naší vlády na tom usilovně pracuje.

Uvedu zde deset konkrétních příkladů, které podle mě nesou dekadentní znaky. Příkladů bych mohl uvést stovky, tisíce. Vídáme je v médiích každý den, už nás ani nešokují, přitom jich stále přibývá.

1) Obsazování bytů migranty v Itálii [2]

Začalo to ve velkých městech jako Milán, Řím a Neapol. Představte si, že opustíte vlastní byt (máte jej pronajatý a bydlíte v něm třeba 10 let), protože jdete do práce. Po práci se vrátíte domů a zjistíte, že se nemůžete dostat domů, protože váš byt je obsazen skupinou migrantů z Afriky. Jste v šoku, zavoláte policii. Policie přijede a zjistí, že ve skupině migrantů jsou i malé děti nebo těhotná žena. Migranti nechtějí nikoho, ani policii do bytu pustit a vyhrožují, že vyskočí z okna. Výsledek: Policie vás vystěhuje z vašeho bytu a migranty tam nechá bydlet, samozřejmě zadarmo. Tyto případy se staly pouze v nájemních bytech v majetku měst.

2) Uprchlíci ve Švédsku nepotřebují k řízení motorových vozidel řidičský průkaz [3]

Švédský soud zamítl žalobu proti mladému uprchlíkovi z Bosny, který u sebe neměl řidičský průkaz, když ho kontrolovala dopravní policie. 22letý muž se před soudem hájil tím, že údajně průkaz má, ale „ztratil ho před devíti měsíci, než se přestěhoval do Švédska“. Přestože soudu neprokázal, že skutečně průkaz vlastní, soud ho osvobodil, „protože státní zástupce nepředložil žádný důkaz o tom, že obviněný muž řidičský průkaz nevlastní. Proto se soud domnívá, že nebylo prokázáno, že muž nebyl způsobilý řídit vozidlo,“ uvádí se v rozsudku.

3) Pokuta dívce, která se bránila sexuálnímu útoku pepřovým sprejem [4]

V Dánsku je nelegální vlastnit pepřový sprej. 17letá Dánka, která byla sexuálně napadena, použila na svoji obranu při sexuálním útoku pepřový sprej. Dívka uvedla, že ji útočník srazil na zem a snažil se ji svléknout. Pomocí pepřového spreje se jí ale podařilo z mužova sevření vyprostit. Útočník utekl. Dívka vše nahlásila na policii. Za použití zakázaného pepřového spreje jí hrozila pokuta.

4) Problém s migranty bez dokladů páchajícími trestnou činnost v Německu a ve Švédsku [5, 6]

Když v Německu a ve Švédsku chytí policie ilegálního migranta při trestném činu, tak jej odveze na policejní služebnu k výslechu. Při výslechu zjistí, že není schopná jej ztotožnit, to znamená, že neví, jak se tento člověk ve skutečnosti jmenuje a z jaké země pochází. Po sepsání protokolu a vyplnění příslušných formulářů je migrant opět propuštěn, aby mohl svoji trestnou činnost páchat dále, pořád dokola.

Ptám se sám sebe, jaká by byla situace u nás, pokud by Německo zavřelo své hranice a v naší zemi by se nahromadilo postupně dejme tomu 50 000 migrantů. Drželi bychom je v detenčních táborech nebo by naše policie rezignovala na svoji úlohu stejně jako policie v Německu?

Tento problém má nečekané pokračování. Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku nově v jedné kauze rozhodl, že migranti, kteří nelegálně překročí vnitřní hranice zemí v rámci schengenského prostoru, nesmějí být kvůli tomuto činu zadržování a umístěni do detence. „Státy mají podle soudu využívat tzv. návratovou směrnici a vrátit migranta podle dohodnutých podmínek do země, odkud hranice překročil.“ Zní to jako špatný vtip, ale je to bohužel realita. [14]

5) Zákaz používání rentgenů ve Francii [7]

Francie zakázala anglickým celníkům ve svých přístavech používat rentgeny za účelem odhalování ilegálních imigrantů, protože se tím ničí jejich zdraví.

6) Tolerance vydávání se dospělých migrantů za nezletilé ve Švédsku [8]

Na základě tlaku neziskových humanitárních organizací přestalo Švédsko dělat zdravotní prohlídky za účelem zjištění skutečného věku migrantů. Být nezletilý migrant má své výhody – nižší trestní postižitelnost, ztížení možnosti vyhoštění do země původu, lepší ubytování a strava.

Od roku 2015 jsou testy na zjištění věku prováděny pouze na vlastní žádost migranta. V roce 2014, když se testy ve sporných případech ještě prováděly, byl v 77 % případů věk migrantů, vydávajících se za nezletilé, stanoven lékaři na 18+.

7) Stát se o vás postará [9]

Tento bod je téměř doslovnou citací části rozhovoru s Joannou Teglund, převzal jsem jej z článku, jehož autorem je Mariusz Malinowski.

„Ve Švédsku se hovoří o krizi imigrační politiky, ale pro mě je to krize celé společnosti, národa, který se naháněl za modernismem, za materiálními hodnotami, ztratil vše důležité, vše, co určuje naši společnost. Dnešní Švéd je člověkem slabým a osamoceným, bez identity, nemající oporu v rodině, náboženství, dějinách, nemající kořeny. Je jako list ve větru, letí tam, kam vítr fouká.

Ve Švédsku od roku 1932, s malými přestávkami, vládla sociálně-demokratická strana, která vždy říkala občanům: Pokud budete výkonně pracovat a platit daně, už se o nic nemusíte starat. My se o vás postaráme: postaráme se o vaše děti, vaše rodiče, a pokud budete potřebovat pomoc od státu, tak tu pomoc dostanete. A ti lidé v to uvěřili.

Výsledek je dnes takový, že roční děti jdou do jeslí a matka jde do práce. Ve Švédsku se pracuje 8 hodin, plus přestávka na oběd a čas na cestu do práce. A ty děti sedí 10 hodin v jeslích a školkách, které kdysi byly velmi dobrým, pedagogicky zvládnutým místem, ale dnes je to úschovna, neboť stát má stále méně peněz. Po 10 hodinách se matka vrací, bere dítě domů a posadí ho před televizor, ohřeje mu v mikrovlnce nějaké jídlo a dá dítě spát.

Instituce prarodičů je zde neznámá. Já jsem nikdy v průběhu 34 let ve Švédsku nepoznala rodinu, která by žila se svými prarodiči – taková situace ve Švédsku prakticky neexistuje. Spousta starých lidí bydlí ve svých bytech a dostávají pomoc od úřadů, několikrát denně přijde paní – na několik minut, neboť dnes už je to drahé – nebo jsou v domovech pro staré lidi a tam z důvodu chybějících prostředků mají stále horší a horší péči.

Jsou celé generace dětí, které byly tímto způsobem vychovávány. Produktem této výchovy je společensky přizpůsobivý jedinec, který není schopen samostatně přemýšlet, samostatně rozhodovat a zvládat konflikty.“

Nepřipomíná vám to něco?

8) Pseudohumanismus v Norsku

„Podle nejpokrokovějšího ideologického, morálního a právního pojetí nemůže Norsko prý vyhostit islamistické teroristy do země, kde zuří islamistický terorismus. Údajní „žadatelé o azyl“ z Islámského státu a islamistické milice Boko Haram přijeli v posledních dnech do Norska. Policie našla v jejich mobilech ještě videa z mučení a poprav, ale imigrační úřad je prý nemůže vrátit do země, kde jim hrozí smrt (kterou zřejmě i sami rozsévali).“ [10]

Z Norska je známý i případ radikálního imáma, který verboval pro Islámský stát. Byl odsouzen a vyhoštěn. Ale nechali si jej v Norsku, protože v Iráku, odkud pochází, byl odsouzen k trestu smrti. [11]

9) Obrana evropských námořních hranic před migranty

Evropské lodě „brání“ mořskou hranici Evropy tím způsobem, že „zachraňují“ ilegální migranty u břehů Libye a převážejí je do Itálie, místo zpět do Libye. Média píší o zachráněných a utopených uprchlících.

To není ochrana hranic, ale kyvadlová doprava do Evropy. Místo abychom migranty od cesty odrazovali, tak je snižováním jejich rizik lákáme k nám. Když někdo vyrazí na takovou cestu s vědomím, že porušuje platné zákony, musí počítat i s následky. Zachraňujeme je ve jménu humanismu? Co jim tím vlastně říkáme?

10) Přehlížení trestných činů policií

Přehlížení trestných činů policií z důvodu strachu z osočení z rasismu. Nejznámějším a nejvíce odstrašujícím je případ znásilnění 1400 bílých nezletilých školaček pákistánskými muslimy v Rotherhamu v Anglii za období několika let. [12]

Známý je i případ z Německa, kde měla policie v Kielu dohodu se státními zástupci, že bude přehlížet drobnou kriminalitu migrantů se škodou do 10 eur, protože vyšetřování je drahé a stejně nevede k žádným výsledkům z důvodu nemožnosti ztotožnění pachatelů. [13]

Většina výše uvedených příkladů souvisí s multikulturalismem, politickou korektností, pseudohumanismem anesmyslnými zákony, které ve jménu lidských práv dávají více práv pachatelům trestných činů než jejich obětem. Tyto establishmentem, „elitami“ a mainstreamovými médii podporované -ismy jsou podle mě dekadentní! Sami si jejich tolerováním podřezáváme větev, na které sedíme. Dospěli jsme do bodu, kdy cizí lidé mají větší práva než my sami, menšiny mají větší práva než většina, v zájmu korektnosti lžeme sami sobě a naše svoboda je stále více omezována ve jménu dobra.

Odkazy
[1] https://www.youtube.com/watch?v=HRwwtY1zI9o
[2] http://pravyprostor.cz/imigranti-v-italii-zabiraji-domacim-jejich-obydlene-domy/
[3] http://www.securitymagazin.cz/zpravy/svedsky-soud-uprchlici-nepotrebuji-k-rizeni-vozidla-ridicsky-prukaz-1404048866.html
[4] http://www.lidovky.cz/danka-pouzila-pri-utoku-sexualniho-utocnika-peprovy-sprej-hrozi-ji-pokuta-16e-/zpravy-svet.aspx?c=A160126_194235_ln_zahranici_ELE
[5] http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Bandy-bezencu-cele-dny-a-noci-profesionalne-loupi-A-neda-se-s-tim-nic-delat-Zoufaly-nemecky-policista-promluvil-uplne-o-vsem-419646
[6] http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/392947-stockholm-uz-neni-bezpecny-svedska-policie-priznala-ze-neuhlida-poradek.html
[7] http://www.securitymagazin.cz/zpravy/francie-zakazala-rentgenovani-kamionu-na-hranicich-poskozuji-zdravi-ilegalnich-imigrantu-1404049776.html
[8] http://juda.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=500928
[9] http://pravyprostor.cz/svedsko-se-otravilo-multikulturnim-socialismem-i/
[10] http://eurabia.parlamentnilisty.cz/Articles/29913-norsko-pry-nemuze-vyhostovat-islamske-teroristy.aspx
[11] http://www.securitymagazin.cz/zpravy/valku-v-syrii-rozpoutaly-katar-saudska-arabie-aturecko-1404050691.html
[12] http://pravyprostor.cz/o-znasilnovani-deti-snadne-bile-maso/
[13] http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/393259-divejte-se-radeji-jinam-v-nemeckem-kielu-meli-policiste-narizeno-neresit-kradeze-migrantu.html
[14] http://zpravy.idnes.cz/migranti-detence-vraceni-smernice-dro-/zahranicni.aspx?c=A160607_170816_zahranicni_aba
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.