6.7.2022 | Den upálení mistra Jana Husa


EVROPA: Co skutečně řekl Cameron o EU

11.5.2015

Po vítězství konzervativců v parlamentních volbách ve Velké Británii se v našich médiích objevila řada článků o vítězství euroskeptiků a o vystupování Británie z EU. Věci ale nejsou zdaleka tak jednoduché. To, co se ve vztahu UK – EU bude v následujících letech dít, bude mít zásadní dopad i na nás a proto je velmi důležité dobře porozumět tomu, co David Cameron Evropě vlastně říká.

Stěžejní projev, kterým své další kroky vůči EU představil, přednesl britský ministerský předseda 23. ledna 2013. Našimi médii prošel bohužel prakticky bez povšimnutí. Pro toho, kdo by se ním chtěl seznámit v plném znění jsou zde odkazy na videozáznam, na originální znění v angličtině a na český překlad.

Ve svém projevu se David Cameron profiluje jako Brit, ale současně jako Evropan. V první řadě vyzdvihuje úlohu, kterou sehrává EU v odstranění hrozeb války a tyranií, dívá se ale dále do budoucnosti. Pohled Británie je více praktický než ideologický, EU proto pro něj není cílem, ale prostředkem k dosažení prosperity, stability, svobody a demokracie. Cameron není izolacionista - jako premiér Velké Británie předkládá vizi pro Evropu.

Pro současnou EU vidí tři hlavní výzvy – jsou to eurozóna, krize evropské konkurenceschopnosti a příkop mezi dnešní podobou Evropské unie a jejími občany. Nezakrývá si oči před vyvstávajícími problémy. Jasně poukazuje na přehnané regulace, na vzrůstající odcizení EU od svých občanů. Ví, že v Británii jsou tyto příznaky vnímány zvláště citlivě. Další prohlubování těchto trendů podle něj nepomůže, neučiní Evropu silnější. Proto nám předkládá svou vizi zásadních, dalekosáhlých změn, kterou shrnul do pěti principů:

- konkurenceschopnosti, podpořené volným obchodem na jednotném, otevřenějším, méně regulovaném a méně byrokratickém trhu

- flexibility pružně propojených, spolupracujících národních států, nikoliv rigidity vše svazující politické unie

- předávání pravomocí nejen směrem od vlád členských států na EU, ale také obráceně

- potvrzení odpovědnosti a pravomocí národních parlamentů

- rovnoprávnosti, pro Británii zvláště významné v souvislosti s členstvím nebo nečlenstvím země v eurozóně.

David Cameron otevřeně říká, že deziluze z EU je ve Velké Británii na vysoké úrovni, i proč tomu tak je. Ve svém projevu odmítá názor, že není vhodná doba na tyto problémy poukazovat, současně ale nechce ihned vypisovat referendum o setrvání Británie v EU. Ví, že se EU mění. Navrhuje místo toho nejdříve nastolit tyto otázky, debatovat o nich a do této debaty aktivně přispívat. Jako britský ministerský předseda slibuje, že bude usilovat o jinou Evropskou unii, mnohem pružnější, mnohem přizpůsobivější, mnohem otevřenější. Ví, že v tomto úsilí není Británie samotná. I v dalších členských zemích sílí hlasy, volající po předávání pravomocí zpět z EU na národní státy. Britský ministerský předseda proto vyzývá nás, všechny občany Evropské unie, abychom se do této debaty s vědomím všech dopadů zapojili.

Tato výzva Davida Camerona, velkého státníka, velkého Evropana a také velkého Brita je velkou příležitostí pro nás všechny, kteří s ním myšlenky svobodné, otevřené, demokratické, spolupracující Evropy sdílíme. Je naopak nesmírným nebezpečím pro dobrá bydla všech těch, kterým jsme dovolili udělat z dnešní Evropské unie tak byrokratického, aktivistického, dusivého molocha. Budou ho odsuzovat, pomlouvat, zkreslovat. Nedovolme jim to. To nejmenší, co můžeme udělat je nepodléhat zjednodušujícím soudům. Zjišťujme si pravdivé informace. Přemýšlejme všichni o tom, jak si představujeme budoucnost naši a našich dětí. Říkejme to nahlas těm, které volíme a ptejme se jich, co pro naši lepší budoucnost udělali.

V této nastávající Bitvě o Evropu půjde i o osud naší krásné země. Je jen na nás, bude-li to i naše nejskvělejší hodina.

Autor je člen Strany svobodných občanů