9.7.2020 | Svátek má DrahoslavaDISKUSE K ČLÁNKU

Upozornění
Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.


EVROPA: "All Inclusive"Řazeno podle času sestupně, seřadit podle času vzestupně
počet příspěvků: 109, poslední: 12.4.2018 21:42, přehled diskusí

LIDSKÝ SVĚT ŘÍDÍ NÁS, NE MY JEHO.:
Autor: K. Janyška Datum: 12.4.2018 21:03

To je naděleni, co ? To je šok pro všechny naivní konstruktivistické racionalisty světa, tedy prakticky pro každého a celé lidstvo, tedy pro socialisty všemožného druhu, zejména rudočerné a jiné socialisty. Je to však relevantní vědou prokázaná skutečnost.

Jak to tedy je ?

Svět lidí, a oddělme ho od světa jednotlivých druhů zvířat, neboť o člověku můžeme skutečně mluvit až od jisté doby, kdy k onomu oddělení došlo, a v kulturní oblasti zejména až po objevení obchodu, jehož účinky měly za důsledek vyšší a vyšší individualizaci a subjektivizaci původních divochů, tedy tehdejších a potom i následujících jednotlivců, se vyvíjel neosobně a spontánně sám od sebe tažený aktivitou lidí, ne jejich záměry. Ten, kdo by si myslel, že tehdejší lidé měli dostatek informací a rozumu k tomu, aby mohli lidský svět dopředu záměrně modelovat, je zřejmě na jejich úrovni.

Souběžně s takovým vývojem se vyvíjela kulturní evolucí i lidská mysl a genetickou evolucí "přivyvíjel" i lidský mozek, který je, jak známo, jejím sídlem. Kdo by o tom pochyboval, musel by předložit důkazy o jiné možnosti, tady víra nestačí. Mimochodem, skutečná věda náboženské předsudky eliminuje jen na informace o lidské nevzdělanosti, nebere je jako fakta. Zkoumá jen důsledky z jejich využívání mocnými světa.

Re: LIDSKÝ SVĚT ŘÍDÍ NÁS, NE MY JEHO.:
Autor: K. Janyška Datum: 12.4.2018 21:03

Lidská mysl je, jak známo z nejvýše možného vědeckého výkladu, tedy výkladu bez pověr a mýtů, uzlem spontánního řádu lidské interakce a neustále se rozšiřujícího spontánního řádu lidského světa od civilizovaných více k civilizovaným méně. Je to kulturní evolucí vyvinuté, intelektuální a rozumové, tedy adaptační zařízení, vnitřní uzel spontánního řádu lidské interakce, umožňující jednotlivcům se přizpůsobovat čím dále tím složitějšímu prostředí, ve kterém se nacházejí, situaci, ve kterých se ocitnou a budoucímu neznámému, které do značné doby, i když krátké, lze předpokládat.

Z čeho je složena a co je jejím obsahem ? V první řadě se v ní nacházejí troje pravidla chování. Instinkty, předávané geneticky a zasahující, i když nepřímo, do lidského myšlení, pravidla organizační, tedy taková, která nám umožňují postupy v činnosti a potom nejdůležitější z nich, tzv. pravidla správného chování, tedy ta, která nám umožňují spolunažívat s ostatními v míru, svobodě a spravedlnosti. Posledně jmenovaná mají výhradně zákazový charakter.

Jsou to tedy všechno vodítka našeho chování a nic jiného a nikdo jiný je nemůže nahradit. Jsou to kompletní informace o lidském světě, obklopující jednotlivce, které nám umožňují být a adaptovat se na stále složitější vlastní situaci. Do lidského světa se narodíme a v něm také zemřeme. Kompletně mu podléháme ve svém chování a pokud někdo ne, je brzy mrtvý nebo ve vězení, či izolován na psychiatrii.

Re: LIDSKÝ SVĚT ŘÍDÍ NÁS, NE MY JEHO.:
Autor: K. Janyška Datum: 12.4.2018 21:03

Co z takového poznání plyne ?

Prostě to, že možnost organizovat vnější lidský svět, když ten starý je kompletně přítomen v myslích lidí a je odrazem možného, ne vymyšleného, je nulová. Vyměnit to, co člověka udělalo člověkem a co mu umožňuje jako jediné přežít, za nesmysly, vymyšlené v tomto smyslu naivními nevzdělanými, i když mnohdy dobrem nemocnými, lidmi je technicky nerealizovatelné. Vždyť by to, co dělá civilizovaného člověka civilizovaným člověkem musel dobrovolně zavrhnout. Ale jak, když to nejde. Kdykoliv by s tím začal, i kdyby ho někdo poučil, tak by narazil na ostatní jednotlivce a meze svého přežití. Vždyť jsou řízeni úplně všichni žijící pravidly spontánního řádu lidského světa jsoucího.

Úkolem lidstva je pochopit tento nezměnitelný postulát, dobrovolně se mu podřídit a naopak využívat jeho sebepořádacího, sebezáchovného a seberegulačního dobrodiní. Tak složité věci jako interakce spontánních sil, které jsou ve hře tam, kde je lidský život a lidský svět, nebude umět nikdo nikdy rozmotat a vysvětlit. Prostě proto, že lidský rozum je tohoto superreje navždy jen produktem, ne autorem... Dzp.

Diskuze o migraci:
Autor: I. Mertl Datum: 12.4.2018 19:01

tedy zda je přínosná či škodlivá je principiálně stejně nesmyslná jako diskuse o přínosnosti či škodlivosti smrti - ta prostě je a je nutno se s ní ve cti vyrovnat. Právě tak migrace: migrací vznikly snad všechny nádory na světě, protože lidé prostě odcházejí z válečných oblastí, jsou vyháněni nájezdem cizinců, změnou přírodních podmínek či jednoduše hladem - odcházejí za lepším. Také Češi do kotlinky imigrovali snad odkudsi od Uralu, pak jich zase statisíce emigrovaly tu před válkou, komunisty nebo i jen za lepším do USA, Kanady, Australie, na Volyň či do Banátu, do snad všech evropských zemí. Migrace byla, je a bude. A zesiluje, protože svět je menší, díky médiím přehlednější, cizina je dostupnější. A lidí přibývá a tak přibývá i migrantů a jejich možnému nekontrolovanému přílivu se státy - přirozeně - brání. Cizince ohroženého na životě válkou či hladem je samozřejmě nutno přijmout, pokud nechceme opustit humanitární pravidla vlastní všem lidem a tedy i naší kultuře. Avšak míra, kolik jich máme přijmout, je dána našimi možnostmi, bohatstvím, protože všechny manipulace s migranty včetně dopravy těch, kdo se nepřizpůsobí nebo jen chtějí pryč, představují logistický i bezpečnostní problém a něco stojí. Ale říci "nikoho nechceme" je jednoduše nesmysl a svým způsobem dětský truc - stejně přijdou, třeba odjinud a "v převlečení".

Další problém migrace je čistě politický: migrace slouží jako zbraň proti Evropě těm, kdo evropské sjednocování z jakéhokoli důvodu neskousli. Třebas u VK proto, že se mu tam nedostalo "odpovídající" úcty, na rozdíl od Moskvy.

Re: Diskuze o migraci:
Autor: J. Schwarz Datum: 12.4.2018 20:16

I kdyby jste měl recht tak to nic nemění na skutečnosti, že masová imigrace neznamenala pro DOMÁCÍ populaci žádné terno, zvlášť pokud migrantů bylo hodně. Nešlo o žádné "pokojné mísení" ale většinou o vyhlazovací válku. Teď jsme v roli "domorodců" my. Jediné nóvum je snad v tom, že jsme natolik zdegenerovali, že jsme ochotni podřízení se a vlastní zánik považovat za vzácný projev ušlechtilosti a zodpovědnosti vůči "Lidstvu". Ti předchozí domorodci se alespoň bránili, podlehli až lépe vyzbrojené přesile nájezdníků.

Re: Diskuze o migraci:
Autor: I. Mertl Datum: 12.4.2018 20:52

Mám recht! Jsme nesrovnatelně silnější a organizovanější. Migranti nepřicházejí bojovat, ale žít, žít vůbec nebo žít lépe. Nepřicházejí jako organizované vojenské oddíly a přijímá se jich tolik, kolik jsme schopni přijmout, víc prostě ne, domorodče. Nejedná se o terno, ale schopné jsme schopni použít - jako byste žádné migranty neznal! Já alespoň znám. Zbytek toho, co říkáte, je produkt Klausovy a jiných demagogie

Re: Diskuze o migraci:
Autor: M. Prokop Datum: 12.4.2018 21:16

Kecáte buďto z nevědomosti nebo rovnou lžete. Možná chvíli po příchodu chtějí jen žít. Jen co se trochu otrrkají, chtějí nejenom žít po svém, ale navíc, abychom se my přizpůsobili jim. Prabda, mají v tom velkou pomoc místních multikulturalistů, politicky korektních a podobných pitomců.

Re: Diskuze o migraci:
Autor: I. Mertl Datum: 12.4.2018 21:42

Koukám, koukám, pane Prokope, že jste nám kapku zhrubnul, zvlkovatěl. No co, Vaše dělo. Já jsem se Vám dotknul Boha, co? Už je to, ostatně, taky jen lépe formulující vaňura. Vám už i ta formulace dochází. Možná diskutovat bez frťana. Zdař Bůh.

Re: Diskuze o migraci:
Autor: M. Prokop Datum: 12.4.2018 21:14

Řečí máte jak poslanec, ale věc je v podstatě jednoduchá: Překročit hranice státu lze jen se souhlasem těch, kdo tam žijí, podle JEJICH pravidel. A ta pravidla by neměla být sebevražedná, že se každý černoušek, který si vykácel les, prohlásí za uprchlíka ze Sýrie. Nebo že budou černoušky dovážet neziskovky jako "trosečníky". Pokud se takto nějaká společnost nechová, zanikne. Já jsem na západní styl života zvyklý a pokud už nějaký migrant přijde, ať si taky zvyká, nechce-li, tak ať zase odejde. Šaríu zde nechci.

Kecy, jak migraci nelze omezit, jsou právě jen kecy. Pokud tak blbne EU a její představitelé, tak zaplať pánbůh za IVK, že na to upozorní.

Moskvu si schovejte pro pana Schroedera nebo soudružku Mogherini.

Tentokrát doporučuji též článek protipólu:
Autor: A. Alda Datum: 12.4.2018 15:46

Tedy ne party za stránkami Protiproud, ale protipólu pana Klause:

http://dmhalo415.eu/jan-keller-budme-radi-ze-o-tom-mladi-nic-nevedi/

Ideově jsou ti dva na naprosto odlišných stranách, ale černě to všechno vidí oba.

Kdyby migrace nebylo:
Autor: J. Jelínek Datum: 12.4.2018 14:05

co by pak IVK plodilo?

Re: Kdyby migrace nebylo:
Autor: P. Han Datum: 12.4.2018 16:24

Analýzy politického dění. Tak, jako od počátku dodnes. Kdyby IVK nebylo, co byste plodil vy? A co teprve Rudla s Necer.

Re: Kdyby migrace nebylo:
Autor: S. Donát Datum: 12.4.2018 18:09

Úplně mě zamrazilo, když jsem si uvědomil, co by ti dva mohli zplodit spolu...

Re: Kdyby migrace nebylo:
Autor: M. Prokop Datum: 12.4.2018 18:14

To by bylo krásné, kdyby migrace byla jen jak se patří, tedy dle pravidel toho kterého státu, kam 3i i jiní táhnou.

Nepochopení lidstva o tom, že lidský svět je spontánním :
Autor: K. Janyška Datum: 12.4.2018 11:48

řádem, rozšiřujícím se od civilizovaných více k civilizovaným méně je tragická. To má však své důsledky. Překročení nadlimitního množství necivilizovaných ničí úroveň spontánního řádu vyspělých. Je nutno mu bránit. Dělat děcka umí každý, živit je ale už ne... Dzp.

Re: Nepochopení lidstva o tom, že lidský svět je spontánním :
Autor: J. Novak Datum: 12.4.2018 19:53

Proto se nesmí ti civilizovaní za každou cenu se snažit pomáhat těm necivilizovaným bez toho, že by je současně přinutili se zcivilizovat, pomáhat v přežití těch, které zplodili a neumí či nesnaží se je uživit. Potom dochází v podstatě z hlediska přírody k jevu, který známe jako přemnožení druhu. Viz např. králíci v Austrálii. A dříve či později musí neodvratně přijít regulace v zájmu přežití.

Re: Nepochopení lidstva o tom, že lidský svět je spontánním :
Autor: K. Janyška Datum: 12.4.2018 21:02

Není to přesné, ale je to hrubá podstata. Když není co dělit a dědit, je zle... Dzp.

Je to furt stejný,:
Autor: K. Zelený Datum: 12.4.2018 11:16

V Klausovo článku vždycky dojdu k větě, která objasní, proti čemu článek je, skoro vždycky je to výplod jeho mysli bez souvislosti se skutečností, a pak ten chimérický objekt boje nemilosrdně rozcupuje a zadupe: "Jejich (Merkelové, Macrona, Junckera,...prostě těch, co se s ním nebaví) uvažování je založeno na neudržitelném předpokladu, že masová migrace je pozitivním společenským jevem."

Prostě kontrarián, hlavně že to sype.

Re: Je to furt stejný,:
Autor: P. Han Datum: 12.4.2018 11:28

Na jakém předpokladu je založeno vaše uvažování, prosím? Pokud Merkelová, Macron, Juncker atd. takto neuvažují, tak proč to tvrdí? Je mi celkem jedno, jestli s tohle myšlenkou přišli blbci, nebo lháři. Vadí mi, že mají moc ji prosazovat.

Re: Je to furt stejný,:
Autor: K. Zelený Datum: 12.4.2018 11:51

Merkelová, Macron, Juncker tvrdí, že masová migrace je pozitivním společenským jevem ? Kde a kdy simvás ?

Re: Je to furt stejný,:
Autor: R. Langer Datum: 12.4.2018 12:49

Všude a furt. Ale jestli to nevnímáte, tak bude někde chyba.

Re: Je to furt stejný,:
Autor: V. Církva Datum: 12.4.2018 13:36

A tak pokud to netvrdí, měli by mít na migraci alespoň nějaký názor ne? Pokud není pozitivn, mají povinnost tu migraci nějak zastavit ne? Nebo je snad jejich povinnost podporovat, či tolerovat negativní společenské jevy?

Re: Je to furt stejný,:
Autor: K. Zelený Datum: 12.4.2018 13:53

Z toho co říkají bych dovodil, že mají na migraci zhruba stejný názor jako zdejší starodiskutér Prokop: "Migrace bude, ano. A dokonce je v únosné míře prospěšná." resp. "I v dnešní době je možná migrace v rámci pravidel a v únosné míře."

Takže měli by snad potírat prospěšnou věc ?

Které negativní společenské jevy podle vás ti zločinci podporují či tolerují ?

Re: Je to furt stejný,:
Autor: S. Donát Datum: 12.4.2018 14:40

Migrace skutečně vždy byla, je a bude, je přirozená i prospěšná. Tohle ovšem není migrace, tohle je invaze. A té se mělo zabránit jakýmikoliv prostředky.

Přesně !:
Autor: J. Kanioková Datum: 12.4.2018 15:10

Re: Je to furt stejný,:
Autor: K. Zelený Datum: 12.4.2018 15:30

Mno, takoví Maďaři třeba můžou být rádi, že jste před třemi roky nevládl v Rakousku a Německu těmi všemi prostředky. Kdyby tyto země místo vyslání vlaků pro uprchlíky do Maďarska zavřely hranice, měl by Orbán doteď plný kecky starostí co s nimi.

Re: Je to furt stejný,:
Autor: J. Kombercová Datum: 12.4.2018 16:20

Odkud ta vlna do Maďarska dorazila, přes které země?

Re: Je to furt stejný,:
Autor: K. Zelený Datum: 12.4.2018 17:37

Turecko, Řecko, pohrobci Jugošky. Proč vás to zajímá ?

Re: Je to furt stejný,:
Autor: S. Donát Datum: 12.4.2018 18:03

Asi jste mě ne úplně dobře pochopil. Zabránit jim dostat se do Evropy, to jsem měl na mysli.

Re: Je to furt stejný,:
Autor: K. Zelený Datum: 12.4.2018 18:46

Všem ? Po mém soudu jen ekonomickým migrantům a teroristům, filtrovat je měli Řekové a Italové, Řekové to nejen nezvládli, což jim vzhledem ke stavu jejich administrativy těžko lze vyčítat a navíc je pustili dál, což jim vzhledem je stavu jejich ekonomiky též těžko vyčítat.

Další na forhontě byli Maďaři, ti se s tím vypořádali úplně stejně jako Řekové, jen navíc postavili plot na Srbské hranici což je proti mořskému pobřeží Řecka 170 km burák.