1.10.2023 | Svátek má Igor


EVROPA: Alkohol a Evropská komise

5.9.2006

Brusel - Evropská komiseEvropská komise má setrvalou tendenci harmonizovat a sjednocovat v Evropské unii všechno možné. Skutečné a užitečné harmonizace jsou v některých oblastech velmi obtížné. Jinde se zdají být snadněji dosažitelné. Myslím, že navrhovaná opatření ve vztahu k alkoholu mají tento charakter. Všichni přece podporujeme omezení nejrlůznějších negativních jevů, které přináší nadměrný konzum alkoholu…

V žádném případě nemohu podporovat tendence udělat z legálně dostupné drogy, alkoholu, drogu lilegální, byť jen částečně. Omezení prodeje alkoholu dětem a dospívajícím platí dnes ve všech členských státech. Stejně tak platí sice různé, ale přesto, limity omezující konzumaci alkoholu u řidičů.

Zpráva EK obsahuje myšlenky, které podporovat nemohu, a nemyslím, že naleznou většinovou podporu mezi poslanci Evropského parlamentu. Patří k nim zejména myšlenka vyhradit prodej alkoholických nápojů do státem licencovaných prodejen (podobně, jako je tomu dnes třeba ve Švédsku), "ozdobit" láhve s alkoholickými nápoji nálepkami s varováním před zdravotními riziky konzumace (po vzoru protikuřáckých kampaní), a to ve všech členských státech jednotně. Ani ve výrazném zvyšování spotřebních daní na alkoholické nápoje nespatřuji dobrý recept. pivo a EK

Na druhé straně se plně stavím za ty pasáže zprávy Evropské komise, které hovoří o nutnosti zlepšovat informovanost obyvatel o školdivých důsledcích pití alkoholu, zlepšení racionálního monitorování konzumace alkoholu, podporování poradenských a léčebných institucí, které se zabývají osobami, na alkoholu závislými.

Nemyslím, že se máme vydat cestou nové prohibiční kampaně. Jsem toho názoru, že každý dobře ví, jak dopadla prohibice ve třicátých letech ve Spojených státech a kolik "dobra" přinesl Rusku jistě dobře míněný někdejší pokus Gorbačova o omezení pití alkoholu ("suchý zákon"). Koneckonců dobře víme, že "ozdobení" krabiček cigaret varovnými nápisy ani enormní vzestup spotřebních daní nijak podstatně produkci ani prodej tabáku neomezuje. Prevence škodlivých zlozvyků musí být založena na osvětě a na propagaci změny životního stylu a hodnotového systému lidí. Tento zápas o duše občanů je samozřejmě mnohem pracnější než alibistické strašení a zákazy. Nejsem prostě stoupencem prohibičních řešení, ani strašení lidí.

Autor je poslancem Evropského parlamentu za ODS