30.5.2023 | Svátek má Ferdinand


EUROGLOSA: Silnější EU nemá mezi lidmi podporu

28.5.2014

Európska únia zlyháva pri riešení mnohých dôležitých problémov. Či už išlo o krízu na Ukrajine alebo o dlhovú krízu, Brusel veľa krát konal nedostatočne alebo dokonca kontraproduktívne. Podľa mnohých politológov a historikov je riešenie jednoduché. Európska únia by mala posilniť svoje právomoci s cieľom transformovať sa na Spojené štáty európske. Tento krok by však v skutočnosti mohol ešte viac zosilniť súčasné problémy a dosiahnuť tak presný opak toho, čo eurofederalisti očakávajú.

Európska únia ako jednotný štát

Brendan Simms, profesor histórie medzinárodných vzťahov na Cambridge University, vidí nedostatky vo fungovaní EÚ práve v jej nedostatočných právomociach. Podľa neho môže súčasné hrozby z Ruska a zároveň eurokrízu poraziť len Európska únia, ktorá bude silným a jednotným štátom. To je však presne to, čo Európa nepotrebuje, a tiež presný opak toho, čo od EÚ požadujú ľudia.

Viac toho istého

Európska únia nefunguje zle preto, lebo koná primálo. Naopak, svoje aktivity rozširuje aj do oblastí, ktoré už dávno nezodpovedajú princípu subsidiarity. Pomoc pre nezodpovedné krajiny na európskej úrovni navyše bola a je v priamom rozpore s platnými európskymi zmluvami.

Množstvo svojich právomocí tiež Brusel nadobudol bez toho, aby získal demokratickú legitimitu obyvateľov EÚ. Niet divu, že sa voči ich využívaniu ľudia naprieč celou Európskou úniou búria. Na presun právomocí sa ich totiž takmer nikdy nikto nepýtal.

A keď takúto možnosť predsa dostali a rast moci EÚ odmietli, Brusel ich úplne ignoroval a spravil aj tak po svojom. Dobrým príkladom bolo schvaľovanie Lisabonskej zmluvy v Írsku.

Európska únia by preto nemala robiť viac. Mala by robiť menej, ale lepšie. V prvom rade by sa EÚ mala vrátiť ku svojim základným princípom – sloboda pohybu osôb, tovaru, služieb a kapitálu. A až keď bude Európska únia efektívne plniť svoje základné funkcie, až potom môže rozmýšľať nad rozšírením svojej moci, samozrejme za demokratickej podpory svojich obyvateľov.

Zdroj

Autor je předseda strany Svoboda a solidarita

Převzato z Sulik.sk se souhlasem autora