Neviditelný pes

EUROGLOSA: EU vytváří většinu regulační zátěže

23.4.2014

Európska únia už dávno nie je len organizáciou zabezpečujúcou voľné cestovanie a obchod. Pôvodne ušľachtilé ciele totiž postupne nahradilo centrálne plánovanie. V Bruseli tak sú dnes desiatky tisíc úradníkov, ktorí si hľadajú prácu, aby ospravedlnili svoju existenciu.

V dôsledku toho Európska únia vydáva stále viac a viac regulácií a jej dopad na životy bežných ľudí už nie je možné ignorovať. A aj keď sa názory na konkrétny rozsah vplyvu EÚ na regulačné zaťaženie rôznia, jedno je isté. Európska únia môže v regulačnej záťaži viac než rovnocenne konkurovať členským štátom.

Regulačné zaťaženie a Európska únia

Porovnanie nariadení EÚ s nariadeniami členských krajín nie je jednoduché. Zatiaľ čo niektoré štúdie pri porovnávaní množstva vydaných nariadení berú do úvahy aj miestne nariadenia týkajúce sa dočasného obmedzenia dopravy, iné zase množstvo zásadných národných nariadení vylučujú.

A tak zatiaľ čo podľa britského novinára Polly Toynbee Európska únia môže len za 7% celkovej legislatívy v Británii, podľa eurokomisárky Viviane Reding je to až 80% všetkých zákonov vo Švédsku.

Obrovský rozdiel nebol zapríčinený zásadnými rozdielmi medzi švédskymi a britskými zákonodarcami, ale kvôli odlišným metódam výpočtu. No aj keby sme vytvorili metódu, na ktorej by sa zhodli všetci, výsledné číslo nebude až natoľko smerodajné. Dôležitejší ako množstvo zákonov je totiž ich reálny dopad.

Prečo sú eurovoľby 2014 dôležité

Počet vydaných zákonov nemusí byť vždy závislý na výške regulačného zaťaženia. Európska únia môže totiž ľahko vydať zákon, ktorý podnikateľské prostredie poškodí viac ako 20 iných zákonov vlády a platiť to môže aj naopak. To, na čom skutočne záleží, je však celková výška záťaže všetkých regulácií EÚ.

Podľa organizácie Open Europe v rokoch 1999 – 2009 v Británii až 72% nového regulačného zaťaženia pochádzalo z EÚ.

O nič lepšie to nebude ani na Slovensku a v nových členských krajinách je podľa niektorých odhadov dopad regulácií ešte výraznejší. To je ten dôvod, prečo sú súčasné eurovoľby tak dôležité. O Slovensku sa totiž už nerozhoduje doma, ale v Európskej únii.

Zdroj

Autor je předseda strany Svoboda a solidarita

Převzato z Sulik.sk se souhlasem autorazpět na článek