30.5.2023 | Svátek má Ferdinand


EUROGLOSA: EU prý příliš šetří, opak je ale pravdou

27.6.2014

Európska únia vraj priveľmi tlačí krajiny do šetrenia a mala by svoj prístup zmierniť. Podobné názory sa v EÚ vyskytujú pomerne často, najnovšie s nimi prišli Taliansko a Francúzsko. Podľa nich by Európska únia mala zmeniť definíciu rozpočtových pravidiel Paktu stability a rastu a do deficitu jednotlivých krajín by sa nemali rátať niektoré položky, najmä investície. Takýto prístup je však zaručeným receptom na neúspech a ďalšie zväčšovanie súčasných rozpočtových problémov krajín EÚ.

Ako chcú vlády stimulovať rast

Podľa Francúzov a Talianov “neľútostné” šetrenie Európskej únie škrtí ekonomiku, a tak by sa pri kalkulácii deficitov mali ignorovať výdavky na podporu hospodárskeho rastu a pracovných miest.

Štátna podpora ekonomiky a pracovných miest je však len ilúziou. Keďže sú takéto investície platené z daní, štátne aktivity logicky musia vytláčať súkromné. A zatiaľ čo po pracovných miestach a projektoch v súkromnom sektore existuje reálny dopyt zákazníkov, štátne projekty a pracovné miesta sú vytvorené len umelo. Niet divu, že ich udržateľnosť je nízka a pracovné miesta vytvorené štátom často zanikajú okamžite po tom, ako zanikne daná štátna podpora.

Európska únia v skutočnosti nešetrí

Okrem neefektivity a neudržateľnosti štátnych investícií je navyše potrebné spomenúť ešte jednu vec. Európska únia aktuálne nezažíva žiadne drakonické úsporné opatrenia, práve naopak – dlhy a výdavky krajín EÚ neustále rastú.

Medzi rokmi 2007 a 2013 dlhy krajín eurozóny narástli zo 6 biliónov eur až na 9 biliónov eur. V pomere k HDP ide o nárast zo 66,2% na 92,6%. Okrem rastúcich dlhov rastú aj výdavky vlád. Zatiaľ čo výdavky vlád eurozóny dosahovali v roku 2007 4,16 bilióna eur, minulý rok to bolo už 4,78 bilióna eur.

Nesmieme tiež zabudnúť na to, že rok 2007 bol ešte rokom veľkého hospodárskeho rastu EÚ a vlády vtedy míňali bez akýchkoľvek zábran. Napriek následnej kríze a “tvrdým úsporným opatreniam” sú dnes výdavky týchto vlád zhruba o 15% vyššie. Kde je teda to šetrenie, ktoré musí Európska únia obmedziť?

Zdroj zde, zde a zde

Autor je předseda strany Svoboda a solidarita

Převzato z Sulik.sk se souhlasem autora