Neviditelný pes

EUROGLOSA: E-cigarety

13.3.2014

Európska únia môže zodpovedať za 105 000 životov ročne

Európska únia má v pláne pomerne prísne regulovať elektronické cigarety. Dôvodom je boj proti fajčeniu s cieľom chrániť zdravie a zachraňovať ľudské životy. No ako to často býva, nariadenia byrokratov môžu mať aj v tomto prípade presne opačné dôsledky. Reguláciou e-cigariet zrejme Európska únia životy nebude zachraňovať, ale ničiť. Tento prípad navyše nie je náhodný. Je to len logický dôsledok toho, ako funguje bruselská byrokracia.

Európska únia a Švédsko

Pre lepšie pochopenie dnešnej situácie sa môžeme vrátiť zhruba 30 rokov do minulosti. V 80. rokoch totiž Švédi vymysleli špeciálny tabakový výrobok s názvom "snus", ktorý sa namiesto fajčenia vloží pod hornú peru. Snus obsahuje žiadaný nikotín, no neobsahuje najškodlivejšiu látku tabaku – decht. Vďaka tomu je ďaleko menej škodlivý než fajčenie cigariet.

Snus je tiež výborným prostriedkom boja proti fajčeniu a vďaka tomu má dnes Švédsko s prehľadom najnižšiu úroveň rakoviny pľúc v Európskej únii.

Švédi si však snus môžu užívať ako jediní v celej EÚ. Európska únia totiž snus zakázala a Švédsko má ako jediné výnimku na jeho používanie. To všetko napriek tomu, že existuje obrovské množstvo faktov, ktoré dokazuje, že používanie snusu namiesto cigariet zachraňuje životy.

E-cigarety – história sa opakuje

Podobné je to dnes aj pri elektronických cigaretách. Už dnes sa vie, že e-cigarety sú výrazne zdravšou alternatívou k tabakovým cigaretám. Európska únia ich však pre "nedostatočné vedomosti o možných rizikách" chce tvrdo regulovať. Podľa súčasného návrhu majú byť zakázané e-cigarety, ktoré je možné opakovane použiť, ako aj tie, ktoré majú obsah nikotínu vyšší než 20 mg/ml.

Podľa štúdie London School of Economics však v dôsledku týchto regulácií bude Európska únia zodpovedná za až 105 tisíc životov ročne. O toľko viac ľudí má zomrieť na následky fajčenia v porovnaní s tým, keby boli e-cigarety v menej prísnom režime.

Dôvod rozhodnutia EÚ je jednoduchý. Byrokrati sa snažia zabrániť potenciálnemu menšiemu riziku, pretože je nepoznané, aj keď je jasné, že je ďaleko nižšie, než jeho alternatívy. No v skutočnosti nie je reálne rozhodovanie medzi dokonalou utopickou spoločnosťou a súčasným stavom, ale medzi súčasným stavom a menším poškodzovaním zdravia. Regulácie EÚ tak už nekončia pri ochudobňovaní ľudí a znepríjemňovaní ich životov. Európska únia bude priamo zodpovedná za množstvo zbytočne stratených ľudských životov.

400 cigaret – čo sa v nich skrýva?

Zdroj

Autor je předseda strany Svoboda a solidarita

Převzato z Sulik.sk se souhlasem autorazpět na článek