28.6.2022 | Svátek má Lubomír


EU A TURECKO: Ticho po pěšině?

8.2.2010

Zatím. Holandský deník De Telegraaf upozornil 14. ledna t.r. na na den předtím v Bruselu předloženou zprávu Maartena Engwirdy z Evropského Kontrolního Úřadu konstatující, že Evropská Komise poskytuje Turecku příliš snadno subvence na přípravu přístupu do EU.

Výše subvence stoupla z 126 milionů euro v roce 2002 k dnešním přibližně 700 milionům. Engwirda zjistil že Evropská Komise financuje projekty nazdařbůh, protože bylo stanoveno 236 priorit, což se mu zdá trochu moc. U projektů chybí často konkrétní cíle nebo časový limit. Potud podstata zprávy Telegraafu.

O přístupu Turecka do EU nebylo zatím definitivně rozhodnuto. Nicméně se ví, že dva největší evropské státy, Německo a Francie, jsou proti. Proto asi Turci zastavili debatu o přístupu a dali přednost bezhlučnému inkasování nemalých částek před hlučným vymáháním rozhodnutí o přístupu, které by mohlo znamenat odmítnutí a konec vysokokapacitního penězovodu. Je také nutné vzít na vědomí zprávu Telegraafu z 4.2. referující o prohlášení tureckého ministra zahraničí Mottakiho o vztazích Turecka s Iránem, začínající citátem:"Irán a Turecko mají stejný pohled na problémy bezpečnosti. Výhrůžky Iránu znamenají výhrůžky Turecku a naopak." Zde si musíme počkat, co tomu řekne nová Evropská Komise.

To vyvolává vzpomínky , jak to bylo s námi. před a při vstupu do EU. Inkasovat peníze i na to, k čemu možná nedojde, na to jsme neměli. Naši neschopní vyjednávači dokázali s Unií dojednat jen tu bezpodmínečnou kapitiulaci. Proto ještě dva "přílepky".

1) Závěr mého článku "EU a my" o memorandu, které jsem předložil na konferenci uspořádané informační službou EP 22. listopadu 2001 v Haagu na námět "Rozšíření jako výzva" dvěma holandským poslancům EP a Maximu Verhagenovi, dnešnímu ministru zahraničních věcí (viz NP 7.1.2002 nebo kniha "Mohlo to jít také jinak", str.137).

Účinky fungování volného trhu mezi dvěma ekonomicky velmi nerovnými partnery se mohou někdy podobat i plenění. Podle mého názoru by měla EU dávat ohromný pozor a opatrně manévrovat, aby neusedla na židli, na které seděl Sovětský svaz desítky let. Jestliže ani EU, ani česká vláda svou dnešní politiku nezmění a životní úroveň začne po výprodeji klesat, bude názor veřejného mínění jasný: Rusové nás vyrabovali svou policií, armádou a svými českými přisluhovači a teď dokoná jejich dílo EU pomocí fungování volného trhu.To zapadá dobře do komunistické strategie. A pak je třeba hovořit ještě o aktivitách německých revisionistů,které znamenají přímé body pro komunisty.

2) Digitální knihovna | PČR, PS 2002-2006 - stenoprotokoly | 41. schůze (pořad) | Čtvrtek 24. února 2005

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, podle přístupových dokumentů k Evropské unii se Česká republika zavázala v bodě 2 protokolu k uzavírání různých výrobních kapacit, mezi jinými k zastavení provozu teplé válcovny ve Válcovnách plechů Frýdek-Místek, a to do konce roku 2004. Zde se mimo jiné vyrábějí speciální plechy schopné chránit před průnikem radioaktivity, které se používají na výrobu kontejnerů pro uskladnění vyhořelého jaderného paliva. V Evropě je ještě pouze jeden výrobce takových výrobků, a to ve Francii. Teplá válcovna přesto ještě jede a v loňském roce vyrobila proti původnímu plánu, který byl 20 tisíc tun, celkem 40 tisíc tun; tedy o odbyt není žádná nouze. V současné době projednává Evropská komise žádost České republiky o udělení výjimky pro provoz válcovny a změny protokolu, aby válcovna mohla vyrábět i nadále.

Pane ministře, můj dotaz zní, jak daleko jsou jednání s Evropskou komisí a jaká je naděje, že povolí tuto válcovnu nezastavit. Její zastavení by mělo velmi negativní dopad na již tak vysokou nezaměstnanost v regionu severní Moravy. Navíc by se zastavil provoz, který nemá žádné problémy s odbytem svých výrobků.

Je pro mě tristní, že jsem se musel ptát na takovou věc, když u nás údajně máme svobodu podnikání a současně nám orgány Evropské unie přikazují, co máme z výrobních kapacit zavřít, a musíme škemrat, jestli nám povolí, aby úspěšný provoz vyráběl dál. Nechci spekulovat, ale mohu si myslet, že to může být i odstraňování konkurence. To ovšem vyvolává ve mně myšlenku, že Moskva byla zlatá proti Bruselu.

Děkuji vám za písemnou odpověď.

-----------------------------------------------

P.S. Račte si, prosím, vzpomenout, že původní podminka EU pro přístup ČR byla, že české národní hospodářství musí být ve stavu schopném čelit konkurenčnímu tlaku a tržním silám v Unii.

6.2.2010