Neviditelný pes

EKOLOGIE: Katastrofa ve východním Středomoří

9.3.2021

Došlo k ní během minulého měsíce (únor 2021) a zpráva o ní se objevila na všech hlavních serverech českého mediálního prostoru (včetně iDnes).

Ropa vyteklá (vypuštěná?) do moře znečistila prakticky celé izraelské pobřeží.Média hovoří o délce přes 160 km, což odpovídá vzdálenosti mezi kibucem Roš Hanikra na severu u libanonských hranic a městem Aškelon na jihu. Podle některých zpráv bylo zasaženo také jižní pobřeží Libanonu a pobřeží Pásma Gazy.

Fotografie zasaženého břehu, flóry a zejména fauny působí hrůzostrašně. Každý, kdo miluje moře, tak jako autor těchto řádků, prožívá nepopsatelnou sklíčenost. Dívat se na obrázky mořských želv pokrytých odporným térovým mazem je vskutku k pláči. Stejně jako snímky „čokoládové pěny“, která mění do všudypřítomných dehtových kuliček. Jednou větou: jeden velký tmavý toxický hnus.

Jak se něco takového mohlo stát? V té době nebyla hlášena žádná námořní nehoda tankeru ani nic podobného. O to je celá věc záhadnější. Jisté ale je, že nějaká loď musela tu pohromu způsobit.

První podezření padlo na řecký tanker Helen Minerva. Po inspekci byla však jeho posádka ze všech podezření očištěna. Web izraelské televize KAN 11 psal 28. února o dalších čtyřech lodích, které by mohly být původcem ropné skvrny:

- kontejnerová loď PACOBA (portugalská vlajka)

- nákladní loď ISA (Kypr)

- kontejnerová loď MIA SUMMER (Libérie)

- loď pro přepravu kolových vozidel GRANDE ELLADE (Itálie)

Tato podezření zůstala spíše pouhými tipy na možného viníka a nic konkrétního nepřinesla. Nebyli to ale jediní podezřelí, jak uvádím níže. Mezitím Izraelci usilovně pátrali, ve věci bylo z logiky věci mimořádně aktivní jejich ministerstvo životního prostředí. Ve středu 3. března přinesla šéfka resortu GILA GAMLIELOVÁ šokující sdělení. A na pobřeží likvidovali pohromu civilisté i vojáci. V Izraeli i dívky.

Íránský ekoteror?

Informace ministryně Gamlielové se objevila také na webu úřadu:

Emerald 1

obr. 1/ Zdroj: Web izraelského MŽP

Podstata tohoto odhalení je následující: loď, která znečistila pobřeží Izraele, byla identifikována. Jde o libyjský tanker Emerald přepravující ropu z Íránu přes Suezský kanál do Sýrie. Vyšetřování vedla Divize ochrany mořského životního prostředí ministerstva (MOEP) ve spolupráci s izraelskými partnery a mezinárodními orgány. Došla k závěru, že bezmála 20 let starý tanker, který má údajně zákaz kotvit v evropských a amerických přístavech, patří nejmenované libyjské společnosti a plul pod panamskou vlajkou, přepravoval ilegálně (na Asadův režim jsou uvaleny sankce) 112 tisíc tun ropy, přičemž mezi 1. a 2. únorem došlo k jejímu úniku, a to ve Výlučné ekonomické zóně (EEZ) Izraele.

Součástí vyšetřovacího týmu, který vedl šéf MOEP Rani Amir, byli odborníci z ministerstva životního prostředí a jako domácí partneři zástupci Israel Oceanographic and Limnological Research a společnosti Windward zabývající se mj. analýzami námořní dopravy. Potřebná data poskytl americký úřad National Oceanic and Atmospheric Administration a Evropská agentura pro námořní bezpečnost.

Ve zprávě izraelského ministerstva životního prostředí, potažmo ministryně Gamlielové je uvedeno, že nikdo z těch, kdo se zapojili do vyšetřování neměl informaci o ropné skvrně ve Středozemním moři, která následně vedla k ekologické katastrofě v Izraeli. Ta začala tím, že 17. února vyplavilo moře na břeh první kusy dehtu. Bylo tedy nutno hledat proti časové ose: zpětným monitoringem byla v moři objevena skvrna z 5. února 2021, několik desítek kilometrů od pobřeží Izraele, přičemž experti jsou přesvědčeni, že znečištění izraelského pobřeží pochází právě z této skvrny. Další skvrna byla při zpětném pátrání zjištěna v moři k datu 11. února, asi 50 km od izraelského pobřeží; jde zřejmě o skvrnu s datem původu 5. únorem.

Izraelská zpráva dále uvádí, že z odebraných vzorků bylo zřejmé, že zdrojem znečištění je ropa.

Seznam potenciálních podezřelých byl tedy snížen z přibližně 35 lodí na čtyři tankery. Dva byli následně vyloučeny s ohledem na jejich polohu v době před katastrofou. Další tanker byl zkontrolován ve Španělsku (místními odborníky) a v Řecku (izraelskou vyšetřovací skupinou) a jako zdroj kontaminace byl vyloučen. Ano, jde o výše zmíněný tanker Helen Minerva.

Zbýval tanker čtvrtý, poslední, toho času v Íránu. Má jméno Emerald a byl označen jako původce katastrofy.

Izraelské vyšetřování došlo k závěru, že, jak již řečeno, tanker pašoval ropu z Íránu do Sýrie. Když opustil vody u Íránu, „zneviditelnil“ se – vyřadil Automatický identifikační systém – AIS. V Suezském kanálu byl AIS opět aktivován a než vplul do Výlučné ekonomické zóny Izraele (EEZ), byl znovu vypnut.

Ve dnech 1. až 2. února tanker znečistil vody v EEZ Izraele a v období od 3. do 14. února vyložil veškerý náklad ropy na další plavidla . V té době objevily satelity dvě ropné skvrny mezi Kyprem a Sýrií – v oblasti, kde se tanker pohyboval. Ten při návratu před vplutím do izraelské EEZ znovu vypnul AIS.

Paralelní vyšetřování

Bylo provedeno serverem TankerTrackers.com, který poskytuje on line informační servis námořním společnostem přepravujícím ropu. K tomuto rozhodnutí přistoupili odborníci serveru v reakci na prohlášení ministryně Gamlielové – považovali to s ohledem na předmět své činnosti za cosi jako profesní povinnost. Nezkoumali ovšem (možná zatím), jestli tanker Emerald je nebo není původcem katastrofy, ale zaměřili se na jeho námořní cestu a také odkud a kam ropu převážel.

Zde je výsledek jejich pátrání.

Nejprve ve zprávě zveřejněné 4. března 2021 na webu TankerTrackers.com konstatují:

- Emerald je tanker kategorie Aframax (maximální tonáž nákladu 80 000 až 120 000 tun);

- plaví se pod panamskou vlajkou;

- vlastníkem plavidla je od prosince 2020 Emerald Marine Ltd;

- společnost je registrována na Marshallových ostrovech;

Zjištěný pohyb tankeru Emerald:

- 13. ledna (2021) ... lokalizován u pobřeží Dubaje;

- 14. ledna ... plul do Perského zálivu, v polovině cesty deaktivoval Automatický informační systém (AIS);

- 15. ledna ... přiblížil se ke kotvišti ostrova Kharg (kde se nachází klíčový íránský ropný terminál – LS);

- 17. ledna ... nacházel se stále na ostrově Kharg; odborníci serveru se domnívají, že nakládka ropy skončila téhož dne ráno, neboť se vydal na jih; následujícího dne během plavby Perským zálivem aktivoval AIS;

- 1. února ... plaví se v Suezském kanálu;

- 9. února ... lokalizován severovýchodně od Kypru v mezinárodních vodách;

- 14. února ... zapojen do předání ropných barelů v systému STS (ship-to-ship, z lodě na loď – LS) v množství 700 tisíc až 750 tisíc (v závislosti na druhu ropy) na íránský tanker kategorie Suezmax (max. tonáž nákladu 120 000 až 200 000 t) s názvem Lotus. Ten je využíván dvojím způsobem: jako standardní přepravní tanker a také jako dočasné skladovací plavidlo pro případ problémů v rafinérii v syrském Baniyasu (například dojde-li k potížím s překladištěm ropy na širém moři, tzv. Single Buoy Mooring - SBM, kde tanker zakotví a přivezená ropa je přes SBM dopravena podvodním potrubím na pevninu);

- 22. února ... tanker Lotus dodal ropu do Baniyasu.

Dvojí interpretace, jeden závěr

Zjištění expertů serveru TankerTrackers.com potvrdilo, že začátkem února se tanker Emerald pohyboval v oblasti, kde došlo k úniku ropy. Nebylo jejich cílem ukázat na viníka. To udělal Izrael. Ministryně Gamlielová i generální ředitel ministerstva životního prostředí David Yahalomi jsou přesvědčeni, že katastrofu způsobil tanker Emerald. Pozoruhodné ovšem je, že ve vnitroizraelské debatě nejde o to, zda je viníkem Emerald, ale o něco jiného.

Jádrem sporu je otázka, zda se jednalo o záměr nebo technickou závadu. Ministryně Gamlielová je přesvědčena, že šlo o cílený útok proti Izraeli, jehož organizátorem je Írán. Celou věc nazývá ekoterorismem, snahou Teheránu poškodit Izrael, tentokrát v oblasti životního prostředí. Pokud by měla pravdu, pak bychom museli konstatovat, že se to íránskému režimu podařilo: tak děsivou záležitost v Izraeli nepamatují.

Proti jejímu přesvědčení stojí ovšem názor lidí z armády a tajných služeb. Například plukovník Ori Disatnik, někdejší velitel ponorkového loďstva Izraele řekl: „Když začnete tu věc analyzovat, vůbec to nevypadá jako teror.“ Domnívá se, že kdyby byl únik ropy úmyslný, sotva by tam loď zůstala další skoro dva týdny, ale okamžitě by zmizela. Navíc: relativně malé množství, méně než procento ze 112 tisíc tun naznačuje, že nešlo o záměr. Kdyby chtěli tímto způsobem zaútočit, vypustili by do moře celý náklad. I pak by ale měli problém. K tomu, aby mohli mít jistotu, že se ropná skvrna dostane do Izraele, museli by disponovat nemalými oceánografickými znalostmi a zkušenostmi. Plukovník soudí, že se spíš jednalo o poruchu na lodi nebo únik paliva z nějakého provozního důvodu. Podobně uvažují i další lidé z bezpečnostních složek.

Kdo má pravdu? Těžko říci. Jisté je ale jedno, a říká to i ministryně Gamlielová: jsme tu svědky obrovského úniku ropy do moře, ekologické katastrofy obrovských rozměrů - a viník ? Porušil předpisy tím, že mimořádnou událost nenahlásil. V případě, že to opravdu nebyl záměr, ale nehoda, zachoval se neprofesionálně a zbaběle. Čekal až celá věc „praskne“ a tím nedal Izraeli šanci na pohromu se jakkoli připravit.

Toto by měly mezinárodní instituce řešit – a ne vymýšlet cirkusové představení v podobě vyšetřování Izraele z „válečných zločinů“, jak to v těchto dnech odstartoval Mezinárodní trestní soud.

Emerald 2

obr. 2/ Orientační mapa. 1 - íránský ostrov Kharg, 2 - syrský přístav Baniyas, 3 - Suezský kanál, 4 - Dubaj, 5 - Kypr, 6 - Středozemní moře, 7 – Izrael / Volná licence s povinností uvést zdroj: web Freevectormaps.com.

Převzato z blogu autora s jeho svolením.zpět na článek