Neviditelný pes

DÁNSKO: Jak se vypořádává s migrací

diskuse (30)

Napsal jsem, že při pohledu na dlouhodobé preference dánských sociálních demokratů mě napadlo: „Nechcete krajní pravici?“ Dělejte migrační politiku jako dánská sociální demokracie!

O co konkrétně jde? Dánští socialisté prakticky zcela převzali tvrdou antiimigrační politiku předchozí pravicové vlády a udržují si oproti většině svých spolustraníků v Evropě stabilně vysokou podporu.

Jaká pravidla v Dánsku platí? Podívejme se třeba na tzv. Ghetto Law, u kterého sociální demokraté změnili jen název (ghetto vyměnili za vyloučenou lokalitu), ale jinak nechali celý původní koncept v praxi. Jaký rozdíl oproti labouristům, kteří dohodu s Rwandou zrušili hned první den...

Vláda definovala 22 „ghett“ s velkým podílem migrantů, přičemž děti narozené imigrantům jsou nuceny asimilovat se do dánské společnosti prostřednictvím nařízených 25 hodin odloučení od svých rodičů, aby se učily „dánským hodnotám“ a dánskému jazyku.

Pachatelé trestných činů zde dostávají za spáchané trestné činy jako je např. vandalismus, vloupání a prodej marihuany dvojnásobně tvrdé tresty. Police má právo vás zastavit a pokud vidí, že máte typické statutové symboly člena gangu (drahé oblečení, hodinky, elektroniku), může se dožadovat doložení příjmu. Vláda chce rovněž zjednodušit majitelům bytů, aby mohli dát výpověď osobám s kriminálním pozadím a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám má být rovněž ztížena možnost získat v této lokalitě byt. Týkat se to má i příjemců sociální podpory, která by měla být v případě odporu částečně krácena. Pokud se nepodaří změnit složení obyvatelstva, bude mít ministerstvo bydlení pravomoc rozpustit dané společenství nájemníků, a to i za použití násilí.

Sociální bydlení v ghettech má být do roku 2030 omezeno na pouhých 40 % celkového počtu bytů. Vláda chce změnit sociální skladbu v těchto oblastech tím, že nejméně 60 % domů bude pronajato za tržní ceny, které jsou pro většinu současných obyvatel nedostupné. To je považováno za způsob, jak snížit podíl „nezápadních“ obyvatel.

Děti z „ghett“ musí od 1 roku věku trávit nejméně 25 hodin týdně v povinné denní péči, aby byly vzdělávány v „dánských hodnotách“. To je zdůvodňováno jako způsob, jak zlepšit jazykové znalosti.

V předškolních zařízeních se mají děti podrobit jazykovým přijímacím zkouškám. Gymnázia budou mít větší pravomoci při přijímání žáků. Má být zabráněno tomu, aby se určitá etnika shromažďovala do určitých škol a vznikala tak „etnogymnázia“. Školy si tak budou moci stanovit aspoň z jedné čtvrtiny kritéria pro výběr žáků. Děti rodičů z ghett budou mít povinnost navštěvovat od jednoho roku věku pedagogická zařízení a pokud to rodiče odmítnou, budou jim odebrány přídavky na děti. Rovněž komunální úředníci, pedagogové a sociální pracovníci budou muset mnohem lépe kontrolovat školní docházku a poměry rodinách s ohledem na možné násilí na dětech, a neplnění povinností těchto pracovníků bude trestáno až ročním odnětím svobody. Za dobrou práci při integraci budou obce finančně odměňovány.

Zákony byly kritizovány obyvateli, lidskoprávními skupinami a OSN jako diskriminační a stigmatizující vůči přistěhovalcům a jejich potomkům, i když se narodili v Dánsku. Cílem politiky je snížit podíl „nezápadních“ obyvatel v těchto oblastech na méně než 30 %.

zpět na článek