Neviditelný Pes

ČÍNA: Okem mírně zasvěceného turisty 5

20.12.2013

Hlinění bojovníci

(Předchozí části zde)

Po Velké čínské zdi byl jednoznačně největší zážitek návštěva vykopávek hrobky císaře Qin Shi Huanga s hliněnými bojovníky (Terracotta Warriors). Nachází se poblíž města Xi-An a je to veliká turistická atrakce. Právem. Velice to na mne zapůsobilo.
V hotelu vám nabídnou komplektní exkurzi s průvodcem a se vším všudy, ale vůbec to není nutné. Doprava je velice jednoduchá. Z autobusového nádraží uprostřed Xi-Anu tam jezdí jeden autobus za druhým. Autobusy nemají žádný jízdní řád, odjedou, když jsou plné. Což při naší návštěvě bylo tak po pěti, deseti minutách. Lidi se pěkně ukázněně řadí do fronty, nikdo se netlačí (což v Číně není zrovna pravidlem), ale zjevně vědí, že autobusy jezdí často. Malá perlička – manželka odposlechla a vzápětí mi přeložila, že jakmile jsme se zařadili do fronty na autobus, tak nějaký pán ve frontě nahlas nabádal ostatní:
"Tak vidím, že tady máme cizince, tak se musíme postavit ukázněně do fronty, ať o nás mají dobré mínění."
Ten cizinec jsem byl já. V místě vykopávek bylo potom cizinců daleko víc.

Cesta trvala asi půl hodiny a z konečné autobusů jsme potom šli kus pěšky k archeologickému komplexu. Hned u autobusů byly stánky s granátovými jablky. Dostali jsme na ně chuť a jedno jsme koupili. Spokojení, že jsme usmlouvali cenu z 10 yuanů na 5 (asi 15 Kč), jenom abychom po prohlídce koupili celou tašku, asi 10 granátových jablek, za 8 yuanů. Základní pravidlo: nekupovat nic před prohlídkou, ale po prohlídce. Aspoň ne v tomto turistickém místě. Památková krabice s miniaturami hliněných bojovníků, za kterou před prohlídkou chtěli 20 dolarů, po prohlídce byla ke koupi za jeden dolar.

Samotní hlinění bojovníci jsou potom k vidění ve třech krytých halách. Největší a nejimpozantnější je hala č. 1, neboli jáma č. 1.

Foto 5-1 Jáma č. 1 – Hliněná armáda.

V těch valech mezi řadami vojáků jsou ještě neodhalení vojáci. Jsou zakrytí stropem ze dřeva pokrytého hlínou. Vykopávky totiž neustále pokračují a vojáků bylo zatím odkryto jenom asi jeden a půl tisíce. Odhadem jich tam je ještě asi čtyři a půl tisíce neodkrytých. Práce postupují pomalu, už jenom proto, že mnohé figuriny byly nalezené rozbité a jsou pracně sestavované z jednotlivých střepů jako rozbitý hrnec.

Foto 5-2

Foto 5-3

Foto 5-2 Proces sestavování figurin vojáků, foto 5-3 Sestavování figurin – několik ještě bezhlavých vojáků

Foto 5-4

Foto 5-5

Foto 5-4 Sestavování figurin, koně, vpravo úlomky, foto 5-5 Čtyřstup hliněných vojáků

Původně byli všechni vojáci vybarvení, ale barvy za ty dva a čtvrt tisíce let vybledly. Každá figurina vojáka je jiná. Téměř to vypadá, že před těmi tisíci lety přivedli živého vojáka z císařské gardy a umělec podle něj uplácal repliku v životní velikosti. Něco jako snímkování na firemní průkazky. Nebo do školního alba.

Foto 5-6

Foto 5-7

Foto 5-6 Jedna z restaurovaných figurin, nyní v museu, foto 5-7 Čelo podzemní armády, včetně koní

Napadlo mě, jestli krom ochrany císaře nefungovali tito vojáci trochu jako Blaničtí rytíři. (Až nám bude nejhůř, císařovi hlinění válečníci obživnou a zachrání říši.)
To, že možná byli tito vojáci replikami skutečných lidí, má podporu v dalším archeologickém nálezu hliněných vojáků, kterých ale bylo podstatně míň, jenom asi osmdesát, a také byli výrazně menší, jsou tak ke kolenům. Našli je v hrobce nějakého menšího krále a jsou vystaveni v museu v Xi-Anu. Každý z těchto malých vojáků má totiž na podstavci napsáno svoje jméno.

Foto 5-8 Malí hlinění válečníci (pojmenovaní)

Poslední část příště – Ulice Xi-Anu

petr.kolar.canada@gmail.comzpět na článek