Neviditelný Pes

CEJLON: Další ukázka z dojmů (1)

26.3.2019

Přijeli jsme ke státem vlastněnému hotýlku v místě jménem Sigiriya. Večer šlo kolem tisícihlavé buddhistické procesí s muzikou a všelijak vyparáděnými draky. Ten největší divoký drak si kryl nozdry plynovou maskou. Půvab nechtěného.

Sigiriya je na každé cejlonské mapě, ale není to město ani vesnice, nýbrž balvan. Kus strmého kamene, trošku do kulata, výška aspoň 130 metrů, a na temeni tam kdysi existovalo sídlo celičké monarchie. „Tvrz v oblacích“ je z pátého století a víže se k ní jméno Kasyapa, nejzápornější to typ v sinhálské historii, synonym krutosti. Tento tvor ještě jako mladík zavraždil svého otce krále, načež ale dostal strach a odtáhl na kámen, kde si zbudoval palác, bazény, zahrady. Strávil tam osmnáct mizerných let, v trýzni odloučení, a pak se dal na modlitby, milosrdentství a umění. Asi právě z nudy došlo k vynikajícím malovánkám na balvanu. Z pěti set maleb se zachovalo jednadvacet portrétů sinhálských krasavic a je k neuvěření, jak tyto výtvory odolaly patnácti stoletím tropické nepřízně.

Vchod tvořily metrové přední tlapy lva. Lev již tesán nebyl, neboť ho symbolizovala celá tvrz. U tlap začínalo železné zábradlí. Nejsem alpinista, ale také asi nejsem nadprůměrný český zbabělec. Výstup kolmo k nebi za sílícího větru jsem za deset minut strachy vzdal. Jak tam tedy nahoře mohlo vzniknout a fungovat království?

Kasyapa skončil špatně. Rozhodl se pro sebevraždu způsobem důrazným a mezi námi Čechy i nezvyklým. Poručil slonu, aby mu ušlápl hlavu.

Sinhálské monarchie vyprodukovaly řadu zajímavých vládců. Třeba král Elara (3.-2. století př.Kr.) byl takový dobrák, že měl nad postelí přimontován zvon s provazem, končícím až mimo hrad, aby kdokoliv v kteroukoliv hodinu mohl požádat o radu a rozsouzení pře. Jednou králův syn z nedbalosti zabil tele. Přišla se stížností matka kráva, zazvonila a – tolik legenda - král dal syna popravit.

Nebo vladařka Adula. Prvního manžela krále otrávila, pak se ještě mnohokrát vdávala a zprovozovala ze světa jednoho chotě za druhým. Nebo krásná princezna, posléze královna Devi. Poté, co otěhotněla, tuze trpěla nutkáním stát na uťaté hlavě jednoho z generálů. Jinde spíš kyselé okurky, tam ve světě něžných buddhistů však toto. Jejímu přání bylo, byť s obtížemi, vyhověno. Porodila syna jménem Gamini – což je cejlonský Přemysl Oráč, svatý Václav, Otec vlasti Karel.

Cestou mezi památnými místy se mě šofér Gamini zeptal, zda bych souhlasil se zajížďkou, jen prý deset kilometrů. Tam na státním statku je švagr vedoucím, už se dlouho neviděli a kromě toho se tam dá sehnat cibule.

Zpozorněl jsem. Není-li cibule, buduje se socialismus – nebo, snad přesněji - cibule se s budováním socialismu špatně snáší. Obdařen žokem nedostatkové zeleniny, Gamini už několik dní nepředstíral nadšení pro politický stav věcí a chvílemi zanaříkal, jaká že je to hrůza vidět vlastní děti vyrůstat do tak pitomého systému. V rámci transkontinentálních analogií jsme si vyměnili zkušenosti s kariéristy, tlučhubovstvím a existenčními podtrhy. Byl bych mu udělil čestné občanství ČSSR: odjíždíme z jednoho ze státem vlastněných hotelů a Gamini se svěřuje s nutkáním porušit zákoník práce ve prospěch odpovědného vedoucího, jemuž je protislužbou zavázán za dřívější podobnou laskavost. Vedoucímu se totiž na pár dní nechtělo vésti a potřeboval zdrhnout do města. Napsal si tedy telegram s naléhavou výzvou k navštívení těžce choré matky a my jsme pak vezli telegram k odeslání z dostatečně vzdáleného poštovního úřadu.

Po zavraždění svého chotě v roce 1959 se do čela vlády dostala jeho vdova Sirimavo Bandanaraike se stranou SLFP (Sri Lanka Freedom Party), v koalici s osmi dalšími stranami, z nichž tři byly komunistické – jedna prosovětská, druhá pročínská, třetí proti oběma a všem. Spíš než v britském systému dvou politických stran se ostrované shlédli v galimatyáši čtvrté francouzské republiky s tucty partají, odnoží, aliancí a komplikací. Větší roli než stranické organizace a politické programy hrály osobnosti, jednotliví vůdcové.

O paní Bandanaraike jsem slyšel vesměs nelaskavosti. Příliš prý spoléhá na astrology a horoskop na ni platí víc než vědátorská analýza. Buddhistická země se v tomto ohledu příliš nelišila od některých asijských států, kde pověrčivost, magie, doporučení duchů v politickém procesu nejsou neznámá. Tohle my přespolní těžko pochopíme. Paní Bandanaraike se nepošklebuji, ale stejně jsem si nedovedl představit Indíru Gandhi, že by si nechala radit od kouzelníků.

Několikrát jsem tam slyšel, že prapříčinou protizápadního, protikapitalistického postoje a o to víc vřelého cejlonsko-čínského přátelství byly španělské mušky namíchané do pokrmu paní předsedkyně při její návštěvě u Mao Ce-tunga. Účinné afrodisiakum způsobilo, že vdova spáchala smilstvo a akt byl filmován čínskými hostiteli. Tedy druh postelového vyděračství, jemuž v Moskvě podlehl francouzský, nám z Prahy známý velvyslanec Dejean. Podobné zkazky se vyprávěly v souvislosti s ohebnými sympatizátory, od maďarského Zoltána Tildyho po toho našeho Ludvíka Svobodu.

Dokončení příště.zpět na článek